Nieuwe en volkomene Engelsche en Nederduitsche spraakkons. Evans, verbeterd door J. van Bemmelon

Első borító
1806
0 Ismertetők
A Google nem hitelesíti a véleményeket, de nem valós információk észlelése esetén ellenőrzi és eltávolítja őket

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

70. oldal - My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding ; if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures ; then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.
69. oldal - ... 31 En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende ; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 32 En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich over de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen ; 33 Maar die getrouwd is, bekommert zich over de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. 34 Eene vrouw en eene maagd zijn onderscheiden.
69. oldal - Maar dit zeg ik, broeders!" dus schrijft de H. Apostel Paulu s (l Cor. VII : 29—31), „dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; „En die weenen, als niet weenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die koopen, als niet bezittende; „En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende: want de gedaante dezer wereld gaat voorbij.

Bibliográfiai információk