A hadügy fejlődésének története, 2. kötet

Első borító
Magyar Tudományos Akadémia, 1895 - 678 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

435. oldal - Nagy csapat jószág, lovak és teherhordó barmok követik őket, részint hogy élelmet s italukra tejet szolgáltassanak, részint hogy annál többeknek látszassanak. „Sánczokba nem szállanak mint a rómaiak, hanem a csata napjáig nemzetségek és törzsek szerint vannak elszéledve, lovaikat télen s nyáron folytonosan legeltetve. Háboru idején a szükséges lovakat magokhoz véve s béklyóba téve, turk sátraik közelében őrzik a had rendezkedéseig, mit éjjel szoktak megkezdeni....
439. oldal - Ha az ütközet (illetőleg első roham) jól üt ki, nem kell mohón utánok nyomulni, sem gondatlanul üldözni ; mert ezek, miután az első ütközésre meggyőzeinek , nem hagynak föl a harczczal, mint más népek...
674. oldal - Notitia dignitatum et administrationum omnium, tam civilium quam militarium, in partibus orientis et occidentis, an official work, compiled at the end of the 4th century.
580. oldal - ... az ellenséget teljesen szét nem verik, erre minden módot fölhasználva. ,,Ha ellenségeik erősségbe menekültek, szorgosan kiokoskodva ügyekeznek őket a lovak és emberek szükségleteiben szorultságba hozni, s folytonos megszállásban' vannak, hogy ezek szűke miatt ellenségeiket kézre keríthessék, yagy kényök szerinti egyességre birják.
438. oldal - Leginkább szeretik a távolról csatázást, ,az ellenség cselbeejtését és bekeritését, a szinlelt hátrálásokat és visszafordulásokat és a szétszórt csatározást. ,, Ha. elleneiket megszalasztják, mire sem ügyelve, kíméletlenül nyomulnak utánok, nem gondolva másra, mint az üldözésre, s nem érik be, mint a rómaiak s más nemzetek, a kellő üldözéssel és a vagyon zsákmánylásával, hanem mind addig nyomulnak, míg az ellenséget teljesen szét nem verik, erre minden...
436. oldal - Poggyászukat a hadrend mögött, attól jobbra vagy balra, mintegy kétezer lépésnyi távolban tartják, hagy van a mellett is egy kis őrséget. „Gyakran a fölösleg lovakat összekötözve hátra, azaz a hadrend mögé állitják annak védelmére. Hadrendjük tagjainak mélységét, azaz a sorok számát, határozatlanul intézik; minthogy jobban ügyelnek a hadsor tömöttségére mint mélységére, s az arczot egyenlően és sűrűén állitják.
436. oldal - Csatába nem rendezkednek, mint a rómaiak három részben, hanem különböző csapatokban ezredenként állnak össze sa csapatok egymástól oly kis távolra állanak, hogy az egész hadrend egynek látszik."2 Ez vezetett félre sok írót, ez hitette el sokakkal, hogy az olyan nép.
432. oldal - Comites si propria in villa suos liberos habuerint, de quibus equos accipere et centum pensas possint colligere, loricatum unum regi de sumptu illo procurent, si vero quadraginta pensas, militem absque lorica educent, ac si minus, suis hoc proprüs usibus rescrvent.
17. oldal - ... sur ce faire; et seront tenus d'eux entretenir en l'habillement susdit et de tirer de l'arc et aller en leur habillement toutes les festes et jours non ouvrables, afin qu'ils soient plus habiles et usitez audit faict et exercice, pour nous servir toutes les fois qu'ils seront par nous mandez...

Bibliográfiai információk