Magyarország történelme, 3. kötet

Első borító
Heckenast Gusztáv Tulajdona, 1861
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

515. oldal - Pázmány érsek a koronázás után a többi főpapokkal gyűlést tartván, indítványt tett volna, „hogy immár nem kell tovább halasztani az eretnekek kigyomlálását; mert jobb, ha az országot a farkasok és a rókák lakják, hogysem mint az eretnekek." És bár Pethő Ferencz jászói prépost aggodalmát fejezte ki, hogy az üldözést megkezdvén , könnyen az ő lakhelyeik válhatnának farkasok barlangivá 2) : néhány túlbuzgó még is nem-sokára tényleg sértegeté a protestánsok...
331. oldal - Illésházy — a hol megszűnik az emberi segedelem, ott kezd munkálni az Isten keze. Egy új csillag láttatott vala az égen. Az erdélyi vajda, Báthory Zsigmond, ki igen ifjú vala, praktikát indíta a moldvai és havasföldi Mihály vajdával és elhajlanak a török császártól és hajlanak Rudolphus római császárhoz. « 2) Sokáig tartott ugyan, míg az 1589 óta folyó...
327. oldal - Mathias herczeg vala fökapitán; ez oly engedelmes ember lön, semmi büntetést az táborban nem mívele, és ezokáért sok szántalan emberölések esnek vala ; egy nap sem volt, hogy magyart nem öltek; paráznasággal, részegséggel, vendégséggel, kalmár-áruval, udvari pompával úgy annira rakva vala az tábor, hogy nem az sz.
145. oldal - Budavárát egyenesen a maga kezére venni s török kapitány és őrség védelmére bizni : „mert ily várost nem lehet női kézen hagyni : a nők változékonyak , mint a szél , s majd egy majd más felé hajóinak.

Bibliográfiai információk