Oldalképek
PDF
ePub

34 יָדֵיד may kill the most valiant person . Thus lie הַפְמָוֹת נָבָל יָמוּת אַבְנֵר

he people ; which was a great evidence of: לא־אֲחֵרוֹת וְרַגְלֶיךָ לֹא־לִנְחֵשְׁתַּיִם -is own innocency lerein ; because other הַבַּשוּ כִּנְפָוֹל לִפְנֵי בְנֵי־עַוְלָה כָפָלִתָּ

IT:

he reproached Joab to his very face, before all ? the ;

; :, y nipp! bym-5 15052 and petulant to his sovereign, would never ver. 34. "S)

have taken the shame and blame of it 33 kaà édphmaev o Baoideus étè 'ABevvạp, wholly to himself, as he did. και είπεν, Εί κατά τον θάνατον νάβαλ απο

Bp. Patrick.—33 Josephus looks upon

what follows as a kind of epitaph upon θανείται 'Αβεννήρ; 34 αι χείρές σου ουκ εδέθησαν, οι πόδες σου ουκ εν πέδαις' ου προσ

Abner, whom David buried magnificently, ήγαγεν ως νάβαλ, ενώπιον υιών αδικίας έπεσας.

as he speaks, θάψας δ' αυτόν μεγαλοπρεπώς και συνήχθη πάς ο λαός του κλαύσαι αυτόν.

και επιταφίους συγγραψάμενος θρήνους, &c.

By a fool in Scripture is often meant a Au. Ver.-33 And the king lamented wicked man, a malefactor; and so the sense, over Abner, and said, Died Abner as a fool according to this translation is, Did he die dieth?

by the hand of justice, for some notorious 34 Thy hands were not bound, nor thy crime committed by him? Or, Did he die feet put into fetters: as a man falleth before by his own folly? No such matter. But wicked men (Heb., children of iniquity), so the words may be translated out of the fellest thou. And all the people wept again Hebrew, “How like a fool died Abner ?" over him.

Or, “ Should Abner have died like a fool ?" As a fool.

That is, what a pity is it, that such a valiant Ged., Booth.-As a criminal.

man should die on this fashion ! Ву Pool.—33 As a fool, i.e., as a wicked treachery, without any power to defend himman; for such are oft called fools in Scrip- self. ture. Was he cut off by the hands of justice 34 Thy hands were not bound, nor thy for bis crimes ? Nothing less; but by Joab's feet put into fetters.] He was not a prisoner, malice and treachery. Or did he die by his but had both hands and feet at liberty, and own folly, because he had not wisdom or yet could make no use of them for his own courage to defend himself? Ah no. The preservation. Victorinus Strigelius thinks words may be thus rendered : Shall or that David, in these words, distinguishes him should Abner die like a fool, or a vile, con- from those criminals, whose hands being temptible person ? i. e., unregarded, unpitied, tied behind them, are carried to execution ; unrevenged; as fools or vile persons die, for and from those idle soldiers, who, being whose death none are concerned. Or, How taken captive in war, have fetters clapped is Abner dead like a fool! pitying his mis- upon their legs, to keep them from running chance. It being honourable for a great away. He was none of these; neither a man and a soldier to fight, if met with by an notorious offender, nor a coward : hut perenemy, and not (having his arms at liberty) fidiously murdered by one in seeming friendstand still like a fool to be killed, without ship with him. But the plain meaning making any resistance or defence; which, seems to be, that if his enemy had set upon by this treachery of Joab, happened to be him openly, he had been able to make his his case.

part good with him. 34 Thy hands were not bound, nor thy feet man fulleth before wicked men.] put into felters ; thou didst not tamely yield That is, before a secret murderer. up thyself to Joab, as his prisoner, to be Dr. Adam Clarke. bound hand and foot at his pleasure. Joab Died Abner, &c. did not overcome thee generously and Or thus : honourably in an equal combat, nor durst he Shall Abner die attempt thee in that way, as a general or A death like to a villain's ? soldier of any worth would have done. Thy hands not bound, Before wicked men; or, before, i.e., in the Nor were the fetters to thy feet applied. presence or by the hands of froward, or Like as one falls before the sons of perverse, or crooked men, by hypocrisy and guilt, perfidiousness, whereby the vilest coward So hast thou fallen!

As a

.משוה non , משיח

וַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה

He was not taken away by the hand of my kingdom, not well rooted and settled in justice, nor in battle, nor by accident: he it. The metaphor is taken from a young died the death of a culprit by falling into and tender child or plant. Too hard for me, the hands of a villain.

i.e., too powerful. This song was a heavy reproof to Joab; Though anointed king. and must have galled him exceedingly, being Bp. Patrick. Though anointed king.] Or, sung by all the people.

as the words may be translated, “and Houb.—33 5a 019307, An sicut ignavus anointed king.” That is, not born to a moritur. Habet 17 interrogationem cum ad- kingdom, but newly called to it, without any miratione conjunctam. Miratur et con- hereditary right to the authority; which queritur David, hominem fortem cecidisse made it more slender, than if it had been of inultum. Nam eum Joab interfecerat per long standing. This seems to have been the insidias et nihil tale metuentem. Itaque reason why he did not punish Joab for this aberrant, qui per interrogationem sine ad- murder, because he himself was not well miratione convertunt, an, ut moritur stultus, established. mortuus est Abner, quod fecit Clericus. Houb.-39 Ego vero adhuc sum rex humilis

34 61035, barbare, produs, sicut cadit. ac infirmus. Melioris notæ codices habent 53), sine ); Qui convertunt muo, unctus [sic Dalhe, melius, 1:3, sicut cadunt.

Lee, &c.] non cogitant unctum regem esse

, , Ver. 36.

CHAP. IV. 1.

Au. Ver.-1 And when Saul's son heard : zip syneb? Yo that Abner was dead in Hebron, his hands και ήρεσεν ενώπιον αυτών πάντα όσα were feeble, and all the Israelites were εποίησεν ο βασιλεύς ενώπιον του λαού. troubled.

Au. Ver.-36 And all the people took Ged., Booth.-1 And when Ishbosheth notice of it, and it pleased [Heb., was good! (LXX, Syr., Arab., Vulg.], the son of Saul, in their eyes] them: as whatsoever the king heard that Abner was dead in Hebron, he did pleased all the people.

was discouraged, and all the Israelites were As whatsoever, fic.

in a state of confusion. (4) For, though JonaHoub.533. Lege $31, vel 53, sine nexu. than, Saul's son, had a son, he was lame of Alterum hic membrum inchoatur, ut monet his feet. He was but five years old when punctum Athnac, quod præfixum est. Si the tidings came of the death of Saul and relinquitur 5), hæc dicentur : et placuit in Jonathan from Jezreel, and his nurse took oculis eorum, secundum omne quod fecit rex him up and fled: and in the hurry of her in oculis eorum bonum, quæ non sunt He- flight, he fell, and became lame. And his braica, ut nec Latina. Veteres hæc vitabant, name was Mephibosheth. et a mendo, ut quisque voluit, declinabant : 4 And all the Israelites, &c. They had vide Polyglotta.

now lost Abner; Ishbosheth was a weak Ver. 39.

pusillanimous prince; and the son of Jonathan, the next hope of the royal family, was

lame. The fourth verse, which mentions Doen nensT SPINT? in here; which it does not after ver. 3 ; as

this circumstance, comes, therefore, naturally

every common reader must perceive.—Ged. και ότι εγώ είμι συγγενής σήμερον, και καθεσταμένος υπό βασιλέως και οι δε άνδρες

Ver. 2, 3.

cioir κ.τ.λ. Au. Ver.-39 And I am this day weak, you can nya TAN So Simpang

; these men ?

: : ? Lord : ing to his wickedness. Pool.-Weak, or tender, in the infancy of

:

וְאָנֹכִי הַיּוֹם

מִמֶּפִּי וגו'

% וּשְׁנִי אֲנָשִׁים שָׂרֵי־גְדוּדִים הָיוּ בֶּן־

-otTor vioi zapoutas ckAppérepot you dicin שָׁאוּל שֵׁם הָאֶחָד בַּעֲנָה וְשָׁם הַשֵׁנִי רֵכָב בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי מִבְּנֵי בִנְיָמִן though anointed king

; and those inen the כִּי גַם־בְּאֵרוֹת תֵּחָשֵׁב עַל־בִּנְיָמִן : sons of Zeruiali be too hard for me

:

the 3 וַיִּבְרְחוּ הַבְּאֵלֹהִים בְּתָּיְמָה וַיִּהְיוּ־שָׁם

-Loeb shall reward the doer of evil accord בְּלִים עַד הַיוֹם הַזֶּה :

6 וְהֵכָּה בָּאוּ עַד־תּוֹךְ הַבַּיִת לִקְחֵי Rimmon a Beerotlhite

, of the children of חָשִׁים וַיַּכֵּהוּ אֶל־הַחֹמֶשׁ וְרֵכָב וּבַעֲנָה אָחִיו נָמְלָטוּ: ד וַיָּבִאוּ הַבַּיִת וְהוּא־ ,And the Beerothites fled to Gittaim

3 שֹׁכֵב עַל־מְטָרוֹ בַּחֲדַר מִשְׁכָּבוֹ וַיַּכֵּהוּ וַיְמִתְהוּ ראשׁוֹ וַיֵּלְכוּ דֶרֶךְ הָעֲרָבָה כָּל־

לְבֶן־ Aut legendum est [הָיוּ בֶּן־שָׁאול.---.MIaurer הַלָּיְלָה :

Saul's son.

T: IT

.לאיש־בשת

2 και δύο άνδρες ηγούμενοι συστρεμμάτων Ged., Booth.2 Now Ishbosheth, Saul's τω Ιεβοσθε υιώ Σαούλ: όνομα τω ενί Βαανά, | son, had two men who were chiefs of hordes: και όνομα το δευτέρω Ρηχάβ, υιοί Ρεμμών του | the name of the one was Baanalh, and the Βηρωθαίου εκ των υιών Βενιαμίν ότι Βηρώθ name of the other Rechab; the sons of ελογίζετο τοις υιοίς Βενιαμίν. 3 και απέ- Rimmon a Beerothite, of the Benjamites ; δρασαν οι Βηρωθαίοι είς Γεθαίμ, και ήσαν εκεί | for Beeroth was now reckoned to Benjamin : παροικούντες έως της ημέρας ταύτης. . 3 As the original Beerothites had fled to

Au. V'er.—2 And Saul's son had two Gittaim, and are sojourners there until this men that were captains of bands: the name day. of the one was Baanah, and the name of the other Rechab (Heb., second], the sons of

Ver. 6, 7.
a ,
Benjamin : (for Beeroth also was reckoned to
Benjamin :

3° , and were sojourners there until this day.)

by And Saul's son. Ged., Booth. —Now Ishbosheth (Lxx) :p in??? jezinta-min 17 na!!

Maurer]

: [Houb., ;, Chald., Syr., Arab.], aut, quod equidem conjecerim, excidit post 17:

6 και ιδού η θυρωρός του οίκου εκάθαιρε . Hanc lectionem exhibent LXX: Tupovs, kaì évvotate kai ékábevde kai‘Pnxả3 το Ιεβοσθε υιώ Σαούλ. Cf. vs. 4, 8.

και Βαανά οι αδελφοί διέλαθον, 7 και είσCaptains of bands.

ήλθον εις τον οίκον" και Ιεβοσθε έκάθευδεν Bp. Patrick.--Captains of bands.] Cap- en tîs kNivs aŭtoù év tỘ KOLTânı aŭtoûka tains, perhaps, of two companies of guards τύπτουσιν αυτόν, και θανατουσιν αυτόν, και about the king

αφαιρούσι την κεφαλήν αυτού και έλαβον την Dr. Adam Clarke.Captains of bands. Kebake airo, cai dan lop 6ồòn The Kara Principes latronum, captains of banditti, dvopàs ödnu tùy vúkta. says the Vulgate ; the Syriac is the same.

Au. Ver.-5. And the sons of Rimmon Whether Ishbosheth kept bands of marauders, the Beerothite, Rechab and Baanah, went, whose business it was to make sudden incur- and came about the heat of the day to the sions into the country places, and carry off house of Ish-bosheth, who lay on a bed at noon. grain, provisions, cattle, &c., we know not; 6 And they came thither into the midst but such persons would be well qualified for of the house, as though they would have the bloody work in which those two men fetched wheat; and they smote him under were afterwards employed.

the fifth rib: and Rechab and Baanah his Pool.2 Beeroch also was reckoned to brother escaped. Benjamin : this is added as the reason why

7 For when they came into the house, he he called them Beerothites, because though lay on his bed in his bed-chamber, and they Beeroth was now in the hands and possession smote him, and slew him, and beheaded him, of the Philistines, 1 Sam. xxxi. 7, yet of and took his head, and gat them away right it belonged to the Benjamites, Josh. through the plain all night. xviii. 25.

Fifth rib. See notes on ii. 23. 3 And, or yet, or but ; for this comes in Bp. Horsley.6 There can be no doubt to anticipate an objection against what he had that this verse has suffered some great cornow said. It is true, saith he, the Beerothites ruption. In the 7th verse the murder of fled, as others did, upon the overthrow of Ishbosheth seems to be related a second Saul and his army, 1 Sam. xxxi. 7, to a time without necessity, and after the mention place called Gittaim, 2 Sam. iv. 3; not that in of the escape of the two assassins. But in Benjamin, Neb. xi. 33, but some other place the version of the LXX, this 6th verse of that name more remote from the Phi- relates the circumstance by which the two listines ; and so they were Gittaimites by assassins were enabled to make their way their present habitation, but Beerothites by unperceived to the king's chamber, namely, their original, and place of their birth. that the servant, who kept the gate, was fallen asleep while she was winnowing quod absciderant, abstulerunt, totamque nocwheat. Then the 7th verse describes the tem per viam deserti iter fecerunt. murder in its proper place. See LXX, and 6 ...10 172171. Hunc versum fuisse misere compare Vulgate.

deformatum multæ res demonstrant; ut illud Ged.5 The sons of Rimon the Beero- est, quod narratur, interfectores intrasse in thite, then, Baanah and Rechab, went, and medias ædes, etsi posteà versu 7 idem nararrived about mid-day at the house of Ish- ratur, ut non ante-dictum, et illud etiam, bosheth; 6 who was then lying on a bed; illos fugisse, antequam iterum narretur it being noon: and the woman, who kept domum intrasse. Num enim fugerunt, the door, had also fallen asleep, as she was antequam domum intrarent ? Denique cleaning wheat. So Rechab, and his brother afferebat mendi suspicionem ipsa narBaanah, went privately into the house; ratio repetita ejusdem homicidii, con7 and finding Ishbosheth sleeping on his tinenti in sermone facta, nulla interposita bed, in his inner chamber, they smote him, parenthesi, propter quam res ante-dictas reand slew him, and took off his head. And sumere necesse esset. Non mirum igitur they took his head, and travelled all night aliter scriptam fuisse apud Græcorum Intt. by the way of the wilderness.

Codices Hebraicos hujus versiculi magnam 6, 7, I have entirely followed LXX, partem. Nimirum sic habetur apud Græcos, partly corroborated by Josephus and the et ecce ostiaria domus purgabat frumenta, et Vulgate.

dormituriit et soporata est; Rechab autem et Booth.-6 And they went into the midst Baana fratres latuerunt; ut postea sequatur, of the house, as if to fetch wheat; and the et domum intrârunt, quæ omnia plana sunt, woman who kept the door had fallen asleep. atque etiam talia, ut fieri vix possit, hæc suo So Rechab and Baanah his brother went to marte, quæ non legerent, Græcos addidisse, the house, and as Ishbosheth was lying on cum præsertim eadem memoret de ostiaria his bed, in his bed-chamber, they smote him Vulgatus. Propterea nos Græcorum scripin the groin, and slew him, and took off his tionem, ut fuit, amplectimur, paucissimis head, and escaped. And they took his exceptis. Græci autem pro obna, fugerunt, head, and went all night by the way of the legebant 1953, latuerunt; pro D'in yap, wilderness.

capientes frumenta, D'UN TopS, colligens 6, 7, These com. are strangely perverted frumenta : Νam quod habent εκάθαιρε by accident or design. No apposite sense purgabat, ejusdem est sententiæ, quia frucan be derived from them as they now stand. menta non prius colliguntur, quam fuerint The ó clearly read a different text. I sus- purgata ; pro 17)", et percusserunt eum, pect they have not given us the text complete D1, et dormivit ; quid vero pro tona , as it originally obtained. I would therefore legerent, non divino. Verum recte pour se, propose to the learned, whether it is not ad solem ( dormiebat.) Denique pro 7 Na, highly probable that the historian would men- venerunt usque ad, suspicor eos legisse 77307, tion their ostensible reason for coming to the ostiaria ; nam apud Nehemiam o'yu sunt king. The first part of the 6th com. con- Janitores. Sic igitur hic versus potest ad tains this reason: they came to fetch wheat. eorum fidem resarciri: 0:27 To Town 173771

' ), custom for soldiers to receive a certain et ecce ostiaria mediâ in æde purgans fruquantity of wheat, &c. per day, and their menta, et dormivit ad solem ; Rechab autem coming for such a supply could excite no et Baana frater ejus latuerunt. suspicion. See vol. i., p. 434, 7in 7 HD 77371 6

Ver. 8. 7 : '

Au. Ver.-8. And they brought the head 171997 1209 1772 inbow 2JU AVION? N°27, &c. of Ish-bosheth unto David to Hebron, &c. Of the propriety of this emendation the

Boothroyd's Heb. Bible.8 man. The learned will judge.Boothroyd's Heb. Bible. various lection (inand two MSS.], in the

Houb.6, 7, Ostiaria domus, dum media judgment of De Rossi, is here necessary; in ade triticum purgabat, ad solem obdor- and as all the versions support it, ought to mierat ; itaque Rechab et Baana frater ejus be deemed genuine. domum clam ingressi sunt, dum ille in cubi

Ver. 10, 11. culo interiore super bectum decumbebat, percussumque eum occiderunt, et caput ejus, naman EN fraen 10

, לקטה חטים ינומה אל השמש ורכב ובענה אהיו בלטו | Harimer has shown that it was and is the

הבית לקחי חטים והשערה ינומה: 7 ובאו רכב ובענה

וְהִוּא־הָיָה כִמְבַשָׂר בְּעֵינָיו וָאֵהֶרְגֵהוּ בְּצִקְלָג אֲשֶׁר

11 אַף כִּי־אֲנָשִׁים בְּשׂרָה : רְשָׁעִים הָרְגוּ אֶת־אִישׁ צַדִּיק בְּבֵיתוֹ עַל־מִשְׁכָּבְוֹ וְעַתָּה הֲלוֹא אֲבַקְשׁ אֶת־

אִתְכֶם מִן־ מִיָּדְלָם וּבִעַרְתִּי אֶתְכֶם דָּמוֹ הָאָרֶץ:

? basei quatur scelerati homines occiderunt, peribit

series, et præterea inutilis fiet hæc resumptio, nos 23737 is JOIN 150m, nonne igitur, quæ actum aget, ubi

: 7767 ikanny antecesserit quanto magis.
?

CHAP. V. 1.
Au. l'er.—And spake.

Booth. And spoke to him. [LXX.,
Syr., Arab., five MSS).

יִשְׂרָאֵל וְאַתָּה יִשְׂרָאֵל :

[ocr errors]

Ver. 2. 10 ότι ο απαγγείλας μοι ότι τέθνηκε Σαούλ, και αυτός ήν ώς ευαγγελιζόμενος ενωπιον μου, της 29ης πε5 πόν και κατέσχον αυτόν και απέκτεινα αυτόν εν -5y Top? ππο ? Σεκελάκ, ώ έδει με δούναι ευαγγέλια: 11 και

:? νυν άνδρες πονηροί απεκτάγκασιν άνδρα δίκαιον εν τω οίκω αυτού επί της κοίτης αυτού, και

- σύ ποιμανείς τον λαόν μου τον Ισραήλ, νύν εκζητήσω το αίμα αυτού εκ χειρός υμών, και συ έση εις ηγούμενον επί τόν λαόν μου και εξολοθρεύσω υμάς εκ της γης. .

'Ισραήλ. Au. Ver.-10 When one told me, saying,

Au. Ver.-- Thou shalt feed my people Behold, Saul is dead, thinking to have Israel, and thou shalt be a captain over

Israel. brought [Heb., he was in his own eyes as a

Feed. bringer, &c.] good tidings, I took hold of him, and slew him in Ziklag, who thought

Ged.—Thou shalt be the shepherd of my that I would have given him a reward for people, &c. his tidings (or, which was the reward I gave

Booth. Thou shalt tend, as a shepherd, him for his tidings] :

my people, &c. 11 How much more, when wicked men

Captain. have slain a righteous person in his own

Ken., Booth.-Ruler. house upon his bed ? shall I not therefore

Ged.-Supreme ruler. now require his blood of your hand, and

Gesen.—7'77 m. (r. 722) pp. the foremost, take you away from the earth?

hence leader, prefect, prince, etc. See the Houb.10 Ego eum, qui mihi nuntiavit root, and comp. Syr. pus præivit Ephr. Saülem esse mortuum, quanquam lætum nuntium afferre videbatur, apprehendi et in I. 114, also Germ. Fürst i. q. Engl. first. Siceleg interfeci, cum sperabat nuntii mer. Chald. T??, viza, id. Arab. les prince, also cedem se à me accepturum: 11 Num igitur, cum scelerati homines hominem immeritum domi lecto in suo interfecerunt, non ego istum brave, valiant, whence las to be brave, sanguinem de manu vestra requiram, vosque magnanimous, noble. Spoken de terra eripiam ?

1. Of any prefect, overseer, e. g. of the . Clericus, ut boni treasury, 1 Chron. xxvi. 24, 2 Chr. xxxi. 12 ; nuntii pretium ei persolverem, grammatica, of the temple, i Chron. ix. 11, 2 Chron. ut ipse loquitur, conculcata. Nam inau- xxxi. 13; of the priests, 1 Chron. xii. 27; ditum est tò 128, cùm significat ut, vel eo of the palace, 2 Chron. xxviii. 7 ; of military ut, subjunctum habere velle gerundium, affairs, leader, chief, 1 Chron. xiii. 1, 2 Chr. præfixo 5, ut est inns; cum tò 5 et tÒ 101 xxxii. 21. sint unum et idem. Chaldæus legebat, UN 2. Absol. prince of a people, a general 7x, qui dixerat, vel cogitarat me sibi daturum word comprehending also the royal dignity, mercedem ; nam sic convertit, joios o 17177 1 Sam. ix. 16, x. 1, xiii. 14, 2 Sam. vi. 21, 17'5, qui erat cogitans dandam sibi (mercedem). vii. 8, 1 Kings i. 35, xiv. 7, al. Tap Ten the Omissum fuit 78 prope 70% ex similitudine. anointed prince, i. e., Messiah, Dan. ix. 25.

117. Videtur legendum, cum Arabe D’?? ?? prince of the covenant, i. e. con7899; ut sit 78, igitur, cum nexu orationem federate, Dan. xi. 22. Plur. princes, Job continuante ; ? autem, cum, vel quando. xxix. 10, Psalm lxxvi. 13—Hence Nam si vertas ' 78, quanto magis, ut se- 3. Noble, honourable, in general; Plur.

,אשר לתתי לו בשרה 10

« ElőzőTovább »