Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

S. Mateo........... - a e - - - a e e - - - Mt. . . . 28 1

S. Marcos. . . . . ................. Mr. ... 16 40

S. Lucas... ... ........... - - - e - - - Lc... ... 24 65

S. Juan..... - - - e - - - - - o e - - - - a e - a -Jn. . . . . 21 107

Hechos de los Apóstoles..........Hch . . . 28 138

Epístola á los Romanos......... ..Ro .... 16 179

1.o Epístola á los Corintios ........ 1 Co... 16 196

2.o Epístola á los Corintios ........ 2 Co... 13 212

Epístola á los Gálatas ............ Ga..... 6 223

Epístola á los Efesios .. .......... Ef..... 6 228

Epístola á los Filipenses..........Fil. .... 4 234

Epístola á los Colosenses ......... Col. ... 4 238

1.o Epístola á los Tesalonicenses...1 Ts... 5 242

2.a Epístola á los Tesalonicenses...2 Ts... 3 245

1.o Epístola á Timoteo ... ......... 1 Ti.... 6 248

2.o Epístola á Timoteo .. .......... 2 Ti.... 4 252

Epístola á Tito... . . . . . . . . . . . . . . . .Tit... .. 3 255

Epístola á Filemón... . . . . . . . . . . . .Flm.... 1 257

Epístola á los Hebreos.... ... ... ... He. 13 259

Epístola de Santiago. . . . . . . . . . . . . Stg .... 5 272

1.a Epístola de S. Pedro ..... . . . . .1P. . . . 5 276

2.a Epístola de S. Pedro . . . . .. ... .2P. . . . 3, 281

1.o Epístola de S. Juan . . . . . . . . ...l Jn . . . 5 284

2.o Epístola de S. Juan ........ ...2 Jn . . . 1 288

3.o Epístola de S. Juan . . . . . . . . . . .3.Jn. . . 1 289

Epístola de S. Judas . . . . . . . . . . . ..Jud... . 1 289

El Apocalipsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ap. . . . . 22 291

cp.= capítulo Heb.= lengua hebrea

[ocr errors]
[ocr errors]

QUICHOLAJEN / 3/ é

Ri Vuje Co Chupan ri Caca Retal-tzij

Ruxak

S. Matéo. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e - o 1

S. Márcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 40

S. Lúcas... .. ... - e - - e o e e o e e e e e e ... . . . . . . . . . . . 65

S. Juan... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

RiXquibanalari Apóstoles............. ... . . . . . . 138

RiVujChique ri Romános......... ....... . .... 179

Ri Nabey Chique ri Coríntios... ... . . . . . . . . . . . . . 196

Ri Rucan Chique ri Coríntios... ... .... ..... . . . . 212

Chiqueri Gálatas... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Chique ri Efésios... ..... ......... . . . . . . . . . . . . 228

Chique ri Filipénses............ . . . . . . . . . . . . . . . 234

Chique ri Colosénses...... .... ... e es e o e o . . . . . . . 238

Ri Nabey Chique ri Tesalonicénses .......... ... 242

Ri Rucan Chique ri Tesalonicénses .. ........... 245

Ri Nabey Chire Timotéo. .... - - o - - - o e - e - o . . . ... 248

Ri Rucan Chire Timotéo... ... e es e - a e e e o e - o e - e - e 252

Chire Títo . . . . . . . . . . . . . . . e e o e e o e o e o e e o e - o o e e o 255

Chire Filemón..... ... e e e e e e o e e e e e o e a e e . . . . . . . 257

Chique ri Hebréos...... e e - e - e . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Ri Ruvuj Santiágo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 272

Ri Nabey Ruvuj San Pédro ............ ........ 276

Ri Rucan Ruvuj San Pédro ..... ... .... ........ 281

Ri Nabey Ruvuj San Juan . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 284

Ri Rucan Ruvuj San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 288

Ri Rox Ruvuj San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 289

Ri Ruvuj San Júdas... .. ... o e o e o o - e - e o o - o o e e o e 289

Ri Apocalípsis... ... e e o el o - e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« ElőzőTovább »