Keresés Képek Térkép YouTube Hírek Gmail Drive Naptár Egyebek »
Bejelentkezés
Könyvek 40 / 1 - 10. könyv a(z) III. törvényczikk is határozottan kimondotta 13-dik szakaszában : „hogy a magyar... kifejezésre.
" III. törvényczikk is határozottan kimondotta 13-dik szakaszában : „hogy a magyar miniszterek egyike folyvást ő felségének személye körül legyen, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván,... "
Huszonöt év magyarország történelméből, 1823-tol-1848-ig - 506. oldal
szerző: Mihály Horváth - 1868
Teljes nézet - Információ erről a könyvről

Magyarország közjoga: Tekintettel annak történeti kifejlödésére és az 1848 ...

János Suhayda - 1861 - 194 oldal
...javaslatba. 13. §. A ministerek egyike folyvást ő felségének személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...azokban az országot felelősség mellett képviseli. 14. §. A ministeriumnak , azon tagján kivül, mely a felség személye körül a 13. §-ban emlitett...

Az 1861-ki [Tizennyolc száz hatvanegyediki] magyar Országgyülés ...

Hungary. Országgyűlés - 1861
...hogy „a magyar miniszterek egyike folyvást Ő Felségének személye körül legyen , s mindazon viszonyokba , melyek a hazát az örökös tartományokkal...befolyván , azokban az országot felelősség mellett képviseJje." Világos a törvény ezen rendeletéből, hogy az 1848-iki magyar országgyűlés is...

A magyarhoni törvényhozás történeti vázolata

Pál Kovách, Sándor Kovách - 1861 - 282 oldal
...miniszterek egyike folyvast ő Felségének személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, mellyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik,...azokban az országot felelősség mellett képviseli. A miniszteriumnak azon tagján kivül, melly a Felség személye körül a 13-ik §-ban emlitett ügyekre...

Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig, 2. kötet

1864
...személye mellé ugyanis egy ugy nevezett külügyi miniszter rendeltetett oly meghatározással, hogy mind azon viszonyokba, melyek a hazát az örökös...befolyván, azokban az országot felelősség mellett képviselje. E rendelkezés az országnak általánosan kimondott kormányzati függetlenségével...

Az 1861 [tizennyolc száz hatvanegy]-ki Magyar Országgyülés két fölirata ...

1865 - 66 oldal
...hogy „a magyar miniszterek egyike folyvást 0 Felségének személye körül legyen , s mindazon viszonyokba , melyek a hazát az örökös tartományokkal...befolyván azokban az országot felelősség mellett képviselje." — Világos a törvény ezen rendeletéből, hogy az 1848-iki magyar országgyülés...

A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai

Gyula Csillag - 1871 - 181 oldal
...kívüle még 8 tagból. A ministerek egyike folyvást ö felségének személye körül lesz s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...azokban az országot felelősség mellett képviseli. Nem szándékozunk bővebben előadni azon határozmányokat, melyeket az 1848. III. t. ez. a ministerek...

Magyarország közigazgatási joga ...

Domokos Biasini - 1881 - 916 oldal
...következőleg irta körül: a ministerek egyike folyton Ő Felségének személye körül legyen, s mindazon -viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...azokban az országot felelősség mellett képviseli. Feloszlik a következő két ügyosztályra, um: I. osztály. A ministerelnöki-, bel-, igazság- és...

A magyar törvényhozás történelme: 1000-től 1880-ig ...

Béla Máriássy - 1888
...javaslatba. 13. §. A ministerek egyike folyvást ő felségének személye körül lesz, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...azokban az országot felelősség mellett képviseli. 14. §. A ministeriumnak azon tagján kivül, mely a felség személye körül a 13. §-ban emlitett...

Deák Ferencz beszédei: köt. 1861-1866

Ferencz Deák - 1889
...: «hogy a magyar miniszterek egyike folyvást ő felségének személye körül legyen, s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...befolyván, azokban az országot felelősség mellett képviselje. » Világos a törvény ezen rendeletéből, hogy az 1848-diki magyar országgyűlés...

A magyar törvényhozás történelme: 1000-től 1880-ig ...

Béla Máriássy - 1889
...hogy : „a magyar ministerek egyike folyvást ő felségének személye körül legyen s mindazon viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal...befolyván, azokban az országot felelősség mellett képviselje." Világos a törvény ezen rendeletébül, hogy az 1848-iki magyar országgyülés is...
  1. Saját könyvtáram
  2. Súgó
  3. Speciális Könyvkereső
  4. PDF letöltése