Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors]

over him.

:

? . Thus he

reproached Joab to his very face, before all ? niides the people ; which was a great 'evidence of

his own ; : by nizak syneb asp and petulant to his sofereign, would never

wise Joab, being so powerful, and proud, ver. 34. ^ "

have taken the shame and blame of it 33 kaì dopńmoev ó Baoileùs énì ’ABevjp, wholly to himself, as he did. και είπεν, Ει κατά τον θάνατον νάβαλ απο

Bp. Patrick.-33 Josephus looks upon

what follows as a kind of epitaph upon θανείται 'Αβεννήρ; 34 αι χείρές σου ουκ εδέθησαν, οι πόδες σου ουκ εν πέδαις" ου προσ

Abner, whom David buried magnificently, ήγαγεν ως νάβαλ, ενώπιον υιών αδικίας έπεσας. και επιταφίους συγγραψάμενος θρήνους, άς:

as he speaks, θάψας δ' αυτόν μεγαλοπρεπώς και συνήχθη πάς ο λαός του κλαύσαι αυτόν.

By a fool in Scripture is often meant a Au. Ver.-33 And the king lamented wicked man, a malefactor; and so the sense, over Abner, and said, Died Abner as a fool according to this translation is, Did he die dieth?

by the hand of justice, for some notorious 34 Thy hands were not bound, nor thy crime committed by him? Or, Did he die feet put into fetters: as a man falleth before by his own folly? No such matter. But wicked men (Heb., children of iniquity], so the words may be translated out of the fellest thou. And all the people wept again Hebrew, “How like a fool died Abner ?”

Or, “Should Abner have died like a fool ?" As a fool.

That is, what a pity is it, that such a valiant Ged., Booth.--As a criminal.

man should die on this fashion ! By Pool.—33 As a fool, i. e., as a wicked treachery, without any power to defend himman; for such are oft called fools in Scrip- self. ture. Was he cut off by the hands of justice 34 Thy hands were not bound, : nor thy for his crimes ? Nothing less; but by Joab's feet put into fetters.] He was not a prisoner, malice and treachery. Or did he die by his but had both hands and feet at liberty, and own folly, because he had not wisdom or yet could make no use of them for his own courage to defend himself? Ah no. The preservation. Victorinus Strigelius thinks words may be thus rendered: Shall or that David, in these words, distinguishes him should Abner die like a fool, or a vile, con- from those criminals, whose hands being temptible person ? i.e., unregarded, un pitied, tied behind them, are carried to execution ; unrevenged; as fools or vile persons die, for and from those idle soldiers, who, being whose death none are concerned. Or, How taken captive in war, have fetters clapped is Abner dead like a fool! pitying his mis- upon their legs, to keep them from running chance. It being honourable for a great away. He was none of these; neither a man and a soldier to fight, if met with by an notorious offender, nor a coward : but perenemy, and not (having his arms at liberty) fidiously murdered by one in seeming friendstand still like a fool to be killed, without ship with him. But the plain meaning making any resistance or defence; which, seems to be, that if his enemy had set upon by this treachery of Joab, happened to be him openly, he had been able to make his his case.

part good with him. 34 Thy hands were not bound, nor thy feet man falleth before wicked men.] put into fetters ; thou didst not tamely yield That is, before a secret murderer. up thyself to Joab, as his prisoner, to be Dr. Adam Clarke. bound hand and foot at his pleasure. Joab Died Abner, &c. did not overcome thee generously and Or thus: honourably in an equal combat, nor durst he Shall Abner die attempt thee in that way, as a general or A death like to a villain's ? soldier of any worth would have done. Thy hands not bound, Before wicked men; or, before, i.e., in the Nor were the fetters to thy feet applied. presence or by the hands of froward, or Like as one falls before the sons of perverse, or crooked men, by hypocrisy and guilt, perfidiousness, whereby the vilest coward So hast thou fallen!

As a

.משוה non , משיה

וַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶם כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה

He was not taken away by the hand of my kingdom, not well rooted and settled in justice, nor in battle, nor by accident: he it. The metaphor is taken from a young died the death of a culprit by falling into and tender child or plant.

Too hard for me, the hands of a villain.

i. e., too powerful. This song was a heavy reproof to Joab; Though anointed king. and must have galled him exceedingly, being Bp. Patrick.- Though anointed king.] Or, sung by all the people.

as the words may be translated, “and Houb.—33 5a3 n1937, An sicut ignavus anointed king.” That is, not born to a morilur. Habet 17 interrogationem cum ad- kingdom, but newly called to it, without any miratione conjunctam. Miratur et con- hereditary right to the authority; which queritur David, hominem fortem cecidisse made it more slender, than if it had been of inultum. Nam eum Joab interfecerat per long standing. This seems to have been the insidias et nihil tale metuentem. Itaque reason why he did not punish Joab for this aberrant, qui per interrogationem sine ad- murder, because he himself was not well miratione convertunt, an, ut moritur stultus, established. mortuus est Abner, quod fecit Clericus. Houb.39 Ego vero adhuc sum rex humilis

34 bos, barbare, pro 5o, sicut cadit. ac infirmus. Melioris notæ codices habent 5Ds, sine ); Qui convertunt muo, unctus [sic Dathe, melius, ypas, sicul cadunt,

Lee, &c.] non cogitant unctum regem esse

. Ver. 36.

Chap. IV. 1. ?

Au. Ver.-1 And when Saul's son heard : 310 oyn-bayaden that Abner was dead in Hebron, his hands και ήρεσεν ενώπιον αυτών πάντα όσα were feeble, and all the Israelites were εποίησεν ο βασιλεύς ενώπιον του λαού.

troubled. Au. Ver.--36 And all the people took Ged., Booth.-1 And when Ishbosheth notice of it, and it pleased [Heb., was good [LXX, Syr., Arab., Vulg.], the son of Saul, in their eyes] them: as whatsoever the king heard that Abner was dead in Hebron, he did pleased all the people.

was discouraged, and all the Israelites were As whatsoever, 8c.

in a state of confusion. (4) For, though JonaHoub.55). Lege 521, vel 5), sine nexu. than, Saul's son, had a son, he was lame of Alterum hic membrum inchoatur, ut monet his feet. He was but five years old when punctum Athnac, quod præfixum est. Si the tidings came of the death of Saul and relinquitur 55, hæc dicentur : et placuit in Jonathan from Jezreel, and his nurse took oculis eorum, secundum omne quod fecit rex him up and fled: and in the hurry of her in oculis eorum bonum, quæ non sunt He- flight, he fell, and became lame. And his braica, ut nec Latina. Veteres hæc vitabant, name was Mephibosheth. et a mendo, ut quisque voluit, declinabant : 4 And all the Israelites, &c. They had vide Polyglotta.

now lost Abner; Ishbosheth was a weak Ver. 39.

pusillanimous prince; and the son of Jona

than, the next hope of the royal family, was ? lame. The fourth verse, which mentions ?

this circumstance, comes, therefore, naturally in here; which it does not after ver. 3; as

every common reader must perceive.—Ged. και ότι εγώ είμι συγγενής σήμερον, και καθεσταμένος υπό βασιλέως και οι δε άνδρες

Ver. 2, 3.

2 κ.τ.λ. Au. Ver.-39 And I am this day weak, pun bisa mena N Bone si

; men ?

: : ? LORD shall reward the doer of evil according to his wickedness.

3 Pool.-Weak, or tender, in the infancy of

[ocr errors]

מִמֶּכִּי וגו'

? וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים שָׂרֵי־גְדוּדִים הָיוּ בֶּן־

-otros viol zapovias crimpire pot wou eiuir שָׁאוּל שֵׁם הָאֶחָד בַּעֲנָה וְשֵׁם הַשְׁכִי רֵכָב בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי מִבְּנֵי בִנְיָמִן though anointed_king

; and these inen the כִּי גַם־בְּאֵרוֹת תֵּחָשֵׁב עַל־בִּנְיָמִן : sons of Zeruiah be too hard for me

:
the
3 וַיִּבְרְחוּ הַבְּאֵלֹהִים בְּמָיְמָה וַיִּהְיוּ־שָׁם
בְּלִים עַד הַיוֹם הַזֶּה :

6 וְהֵכָּה בָּאוּ עַד־תּוֹךְ הַבַּיִת לִקְחִי Rimmon a Beerotlite

, of the children of חִבִּים וַיַּכֵּהוּ אֶל־הַחֹמֶשׁ וְרֵכָב וּבַעֲנָה Benjamin

: ( for Beeroth also was reekoned to אָחִיו נִמְלָטוּ: ד וַיָּבִאוּ הַבַּיִת וְהוּא־ ,And the Beerothites flea to Gitaim

3 שֹׁכֵב עַל־מִטָתוֹ בַּחֲדַר מִשְׁכָּבוֹ וַיַּכֵּהוּ וַיְמִתֵהוּ וַיָּסִירוּ אֶת־ראשׁוֹ וַיִּקְחוּ אֶת-[Ged

.
,
Booth
.
-
Now Ishlosheth
[
Lxx
ראשו וַיֵּלְכוּ דֶרֶךְ הָעֲרָבָה כָּל־

לְבֶן־ Aut legendum est [הָיוּ בֶן־שָׁאוּל-.Maurer הַלָּיְלָה :

.לאִישׁ־בֹּשֶׁת

2 και δυο άνδρες ηγούμενοι συστρεμμάτων Ged., Booth.--2 Now Ishbosheth, Saul's το Ιεβοσθε υιώ Σαούλ: όνομα τω ενί Βαανά, | son, had two men who were chiefs of hordes: και όνομα το δευτέρω Ρηχάβ, υιοί Ρεμμών του the name of the one was Baanah, and the Βηρωθαίου εκ των υιών Βενιαμίν ότι Βηρώθ name of the other Rechab; the sons of é Royíteto Tois viois Beviapiv. 3 kai áré- Rimmon a Beerothite, of the Benjamites ; δρασαν οι Βηρωθαίοι εις Γεθαίμ, και ήσαν εκεί | for Beeroth was now reckoned to Benjamin : παροικούντες έως της ημέρας ταύτης. .

3 As the original Beerothites had fed to Au. Ver.2 And Saul's son had two Gittaim, and are sojourners there until this men that were captains of bands: the name day. of the one was Baanah, and the name of the other Rechab (Heb., second], the sons of

Ver. 6, 7.
Beerothite,

: ( Benjamin :

3 ? : and were sojourners there until this day.)

by And Saul's son.

, ) Saul's son.

] ? [Houb., 7a oy, Chald., Syr., Arab.), aut, quod equidem conjecerim, excidit post :

6 και ιδού η θυρωρός του οίκου εκάθαιρε . Ηanc lectionem exhibent LΧΧ. πυρους, και ενύσταξε και εκάθευδε' και Ρηχάβ το Ιεβοσθε υιώ Σαούλ. Cf. vs. 4, 8.

και Βαανά οι αδελφοί διέλαθον, 7 και είσCaptains of bands.

ήλθον εις τον οίκον" και Ιεβοσθε έκάθευδεν Bp. Patrick.---Captains of bands.] Cap-éti tûs Klívns avrov ev tỘ kolt@vi autoûkai tains, perhaps, of two companies of guards TÚTTOVOL avròv, kai Bavaroñow avròv, kai about the king.

αφαιρούσι την κεφαλήν αυτού και έλαβον την Dr. Adam Clarke.-Captains of bands.] kepanny, avrov, kaì anủadov odòv tìv katà Principes latronum, captains of banditti

, dvouàs ődnu tijy výkta. says the Vulgate ; the Syriac is the same.

Au. Ver.—5 And the sons of Rimmon Whether Ishbosheth kept bands of marauders, the Beerothite, Rechab and Baanah, went, whose business it was to make sudden incur- and came about the heat of the day to the sions into the country places, and carry off house of Ish-bosheth, wholay on a bed at noon. grain, provisions, cattle, &c., we know not; 6 And they came thither into the midst but such persons would be well qualified for of the house, as though they would have the bloody work in which those two men fetched wheat; and they smote him under were afterwards employed.

the fifth rib: and Rechab and Baanah his Pool.2 Beeroih also was reckoned to brother escaped. Benjamin : this is added as the reason why 7 For when they came into the house, he he called them Beerothites, because though lay on his bed in his bed-chamber, and they Beeroth was now in the hands and possession sinote him, and slew him, and beheaded him, of the Philistines, 1 Sam. xxxi. 7, yet of and took his head, and gat them away right it belonged to the Benjamites, Josh. through the plain all night. xviii. 25.

Fifth rib. See notes on ii. 23. 3 And, or yet, or but; for this comes in Bp. Horsley.6 There can be no doubt to anticipate an objection against what he had that this verse has suffered some great cornow said. It is true, saith he, the Beerothites ruption. In the 7th verse the murder of fled, as others did, upon the overthrow of Ishbosheth seems to be related a second Saul and his army, 1 Sam. xxxi. 7, to a time without necessity, and after the mention place called Gittaim, 2 Sam. iv. 3; not that in of the escape of the two assassins. But in Benjamin, Neh. xi. 33, but some other place the version of the LXX, this 6th verse of that name more remote from the Phi- relates the circumstance by which the two listines; and so they were Gittaimites by assassins were enabled to make their way their present habitation, but Beerothites by unperceived to the king's chamber, namely, their original, and place of their birth. that the servant, who kept the gate, was

nar

fallen asleep while she was winnowing quod absciderant, abstulerunt, totamque nocwheat. Then the 7th verse describes the tem per viam deserli iter fecerunt. murder in its proper place. See LXX, and 6 ...180.79.77. Hunc versum fuisse misere compare Vulgate.

deformatum multæ res demonstrant; ut illud Ged.5 The sons of Rimon the Beero- est, quod narratur, interfectores intrasse in thite, then, Baanah and Rechab, went, and medias ædes, etsi posteà versu 7 idem nararrived about mid-day at the house of Ish- ratur, ut non ante-dictum, et illud etiam, bosheth ; 6 who was then lying on a bed ; illos fugisse, antequam iterum narretur it being noon : and the woman, who kept domum intrasse. Num enim fugerunt, the door, had also fallen asleep, as she was antequam domum intrarent ? Denique cleaning wheat. So Rechab, and his brother afferebat mendi suspicionem ipsa Baanah, went privately into the house; ratio repetita ejusdem homicidii, con7 and finding Ishbosheth sleeping on his tinenti in sermone facta, nulla interposita bed, in his inner chamber, they smote hiin, parenthesi, propter quam res ante-dictas reand slew him, and took off his head. And sumere necesse esset. Non mirum igitur they took his head, and travelled all night aliter scriptam fuisse apud Græcorum Intt. by the way of the wilderness.

Codices Hebraicos hujus versiculi magnam 6, 7, I have entirely followed LXX, partem. Nimirum sic habetur apud Græcos, partly corroborated by Josephus and the et ecce ostiaria domus purgabat frumenta, et Vulgate.

dormituriit et soporata est; Rechab autem et Booth.6 And they went into the midst Baana fratres latuerunt; ut postea sequatur, of the house, as if to fetch wheat; and the et domum intrârunt, quæ omnia plana sunt, woman who kept the door had fallen asleep. atque etiam talia, ut fieri vix possit, hæc suo So Rechab and Baanah his brother went to marte, quæ non legerent, Græcos addidisse, the house, and as Ishbosheth was lying on cum præsertim eadem memoret de ostiaria his bed, in his bed-chamber, they smote him Vulgatus. Propterea nos Græcorum scripin the groin, and slew him, and took off his tionem, ut fuit, amplectimur, paucissimis head, and escaped. And they took his exceptis. Græci autem pro 1057), fugerunt, head, and went all night by the way of the legebant , ; , wilderness.

capientes frumenta, D'ON TOp5, colligens 6, 7, These com. are strangely perverted frumenta : Nam quod habent exáðaipe by accident or design. No apposite sense purgabat, ejusdem est sententiæ, quia frucan be derived from them as they now stand. menta non prius colliguntur, quam fuerint The ó clearly read a different text. I sus- purgata ; pro 173", et percusserunt eum, pect they have not given us the text complete 91", et dormivit; quid vero pro rong in, as it originally obtained. I would therefore legerent, non divino. Verum recte unen 4x, propose to the learned, whether it is not ad solem (dormiebat.) Denique pro 79113, highly probable that the historian would men- venerunt usque at, suspicor eos legisse 1701, tion their ostensible reason for coming to the ostiaria ; nam apud Nehemiam O'Tu sunt king. The first part of the 6th com. con- Janitores. Sic igitur hic versus potest ad tains this reason: they came to fetch wheat. eorum fidem resarciri: 028 7 790 172171

, custom for soldiers to receive a certain et ecce ostiaria media in ade purgans fruquantity of wheat, &c. per day, and their menta, et dormivit ad solem ; Rechab autem coming for such a supply could excite no et Buana frater ejus latuerunt. suspicion. See vol. i., p. 434, 78 79 8] 179777 6

Ver. 8. :

Au. Ver.-8. And they brought the head 17137 13200 1773 inco ho 10 nvtn 737, &c. of Ish-bosheth unto David to Hebron, &c. Of the propriety of this emendation the

Boothroyd's Heb. Bible.—8 72n. The learned will judge.- Boothroyd's Heb. Bible. various lection (irana two MSS.], in the Houb.-6, 7, Ostiuria domus, dum media

judgment of De Rossi, is here necessary ; in æde triticum purgabat, ad solem obdor- and as all the versions support it, ought to mierat ; itaque Rechab et Baana frater ejus be deemed genuine. domum clam ingressi sunt, dum ille in cubi

Ver. 10, 11, culo interiore super lectum decumbebat, percussumque , §

, לקחי הטיס proן ; latuerunt , בלטו

, לקטה הטים ינומה אל השמשי ורכב ובענה אחיו בלטו | Harmer has shown that it was and is the

הבית לקהי חטים והשערה ינומה: 7 ובאו רכב ובענה

10 כִּי הַמַגִיד לִי לֵאמר הִנֵּה־מֵת | ,custumque eum occiderunt

,
et caput ejus

בְּעֵינָיו וְהוּא־הָיָה כִמְבַשָׂר nonne igitur , quae actum aget , ubi , ועתה הלוא וָאֹחֲזָה בֿוֹ וָאֶהֶרְגֵהוּ בְּצִקְלָג אֲשֶׁר

11 אַף כִּי־אֲנָשִׁים .antecesserit quanto magis לְתִתִּי־לֹוֹ בְּשׂרָה :

רְשָׁעִים הָרְגוּ אֶת־אִישׁ צַדִּיק בְּבֵיתוֹ עַל־מִשְׁכָּבוֹ וְעַתָּה הֲלוֹא אֲבַקְשׁ אֶת־ דָּמוֹ מִיָּדְכֶם וּבְעַרְתִּי אֶתְכֶם מִן־

הָאָרֶץ: אַתָּה תִרְעֶה אֶת־עַמִּי אֶת־ יִשְׂרָאֵל וְאַתָּה יִשְׂרָאֵל :

T

77778777? Samui quatur scelerati homines occiderunt, peribit

series, et præterea inutilis fiet hæc resumptio,

!# , , quæ , ?

?

CHAP. V. 1. ?

Au. Ver.-And spake.

Booth. And spoke to him. [LXX.,

Syr., Arab., five MSS]. :

Ver. 2. 10 ότι ο απαγγείλας μοι ότι τέθνηκε Σαούλ, και αυτός ήν ώς ευαγγελιζόμενος ενωπιον μου, , και κατέσχον αυτόν και απέκτεινα αυτόν εν -by Top? ππη ? Σεκελάκ, ώ έδει με δούναι ευαγγέλια: 11 και νύν άνδρες πονηροί απεκτάγκασιν άνδρα δίκαιον εν τω οίκω αυτου επί της κοίτης αυτού, και σύ ποιμανείς τον λαόν μου τον Ισραήλ, νύν εκζητήσω το αίμα αυτού εκ χειρός υμών, και συ έση είς ηγούμενον επί τόν λαόν μου και εξολοθρεύσω υμάς εκ της γης.

'Ισραήλ. Au. Ver.-10 When one told me, saying,

Au. Ver.-- Thou shalt feed my people Behold, Saul is dead, thinking to have Israel

, and thou shalt be a captain over

Israel, brought (Heb., he was in his own eyes as a

Feed. bringer, &c.] good tidings, I took hold of him, and slew him in Ziklag, who thought

Ged.—Thou shalt be the shepherd of my that I would have given him a reward for people, &c. his tidings (or, which was the reward I gave

Booth.—Thou shalt tend, as a shepherd, him for his tidings] :

my people, &c. 11 How much more, when wicked men

Caplain. have slain a righteous person in his own

· K’en., Booth.-Ruler. house upon his bed ? shall I not therefore

Ged.—Supreme ruler. now require his blood of your hand, and

Gesen.—797 m. (r. 123) pp. the foremost, take you away from the earth?

hence leader, prefect, prince, etc. See the Hloub.10 Ego eum, qui mihi nuntiavit root

, and comp. Syr. mis præivit Ephr. Saülem esse mortuum, quanquam lætum nuntium afferre videbatur, apprehendi et in 1. 114, also Germ. Fürst i. q. Engl. first. , nuntii

is cedem se à me accepturum: 11 Num igitur, cùm scelerati homines hominem immeritum domi lecto in suo interfecerunt, non ego istum brave, valiant, whence to be brave, sanguinem de manu vestra requiram, vosque magnanimous, noble. Spoken de terra eripiam ?

1. Of any prefect, overseer, e. g. of the 10 702 nos 708. Clericus, ut boni treasury, 1 Chron. xxvi. 24, 2 Chr. xxxi. 12; nuntii pretium ei persolverem, grammatica, of the temple, i Chron. ix. 11, 2 Chron. ut ipse loquitur, conculcata. Nam inau- xxxi. 13; of the priests, 1 Chron. xii. 27; ditum est tò 701, cùin significat ut, vel eo of the palace, 2 Chron. xxviii. 7 ; of military ut, subjunctum habere velle gerundium, affairs, leader, chief, 1 Chron. xiii. 1, 2 Chr. præfixo 5, ut est inns; cum et tò 70 xxxii. 21. sint unum et idem. Chaldæus legebat, 72x 2. Absol. prince of a people, a general 70x, qui dixerat, vel cogitarat me sibi daturum word comprehending also the royal dignity, mercedem ; nam sic convertit, yoos '73 7777 1 Sam. ix. 16, x. 1, xiii. 14, 2 Sam. vi. 21, 17's, qui erat cogitans dandam sibi (mercedem). vii. 8, 1 Kings i. 35, xiv. 7, al. 7 Tup the Omissum fuit 7x prope 70% ex similitudine. anointed prince, i. e., Messiah, Dan. ix. 25.

11 "3774. Videtur legendum, cum Arabe m'? ?? prince of the covenant, i. e. con77129; ut sit 701, igitur, cum nexu orationem federate, Dan. xi. 22. Plur. princes, Job continuante ; 'autem, cum, vel quando. xxix. 10, Psalm lxxvi. 13—Hence Nam si vertas ' 74, quanto magis, ut se- 3. Noble, honourable, in general ; Plur.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »