Századok, 33. kötet

Első borító
Akadémiai Kiadó, 1899
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

159. oldal - A tapasztalás nagy kincs; de gyakran drága áron kell megszerezni, oly áron, hogy utóbb néha kétkedik az ember, ha nem adott-e többet érte, mint a mennyit talán ér. Azonban a legnagyobb pazarlás és a pazarlás legeszélytelenebb neme az, midőn megfizetjük a tapasztalás nagy árát és azt nem használjuk.
594. oldal - ... kifejlett csatarendben, a mi nem zárja ki, hogy több Treffen volt egymás után, de nyolcz semmi esetre sem lehetett, hanem lehetett három, vagy — a cseheket beleértve — négy ; s így történt, hogy mikor a cseheket és svábokat a magyarok keresztültörték, Ottó — a ki, ha egymás után áll mindegyik csapat, legközelebb esett volna a magyarokhoz — nem maga fordult vissza, hanem a negyedik csapatot, a frankokat küldte ellenük, kiknek, ha előtte lettek volna — még hátra...
589. oldal - Konrád jött, a ki most már nagyon bánta és vezekelve jóvá akarta tenni múltjának bűneit. A vitéz, félelmes férfiúnak megjelenése felvillanyozta a németeket ; csatát kívántak s Ottó (aug. 9.) megindult, hogy megütközzék a magyarokkal. A két sereg portyázói találkoztak ; mindegyik fél tudta, hogy közel van az ellenség. Ottó Augsburgtól nyugotra tölté az éjszakát. Ulrik püspök öcscse, Dietpald gróf, kijött városi csapatokkal és hozzá csatlakozott. Seregét...
913. oldal - Darnach zway moneid chaum ergie, Der mort wart gerochen: Der den rat falschleich anvie, Der wart darum erstochen, Den morder man ze stukchen schriet, 110 Daz fleisch wart den hunden; Er hat den solt mortleicher miet Mit grozzem jamer funden. Der den mort mit trewn rach, Als die urchund sagen, 115 Zu der chunigin er da sprach: "Steig bald her von dem wagen, Du hast vil gewunschet vor Zu waten in dem plute.
vii. oldal - ... zsoldjukban tartottak. Öltözete nagyon hasonlított a magyar hajdúkéhoz : szűk, zsinóros nadrág, bakkancs, attila övvel, melyen széles és görbe kard fügi BARABÁS SAMU : Zrínyi Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok, i. kötet. Budapest, 1898.
913. oldal - Ein morder im sein haubt verschriet, 90 Daz waz ein grozze schände, Im was gehaizzen da tzu miet Ein vest, leit in dem lande. Drey meil man in des nachtes fürt Ung'hefft und ungepunden, 95 Den fursten grozze chrankait rurt Von swaiz der frischen wunden.
499. oldal - Életr. 1899. 16 jött létre. A két párt közül az egyik a külföldi gyámok elfogadását nem erőltette, a másik a kormányzóválasztást nem indítványozta. Abban egyeztek meg, hogy a királyt nagykorúnak tekintik és az ő nevében hat főpapból, hat országnagyból és tizenhat köznemesből alakított tanács intézze az ország ügyeit; Brandenburgi György és Bornemisza János vezessék a király nevelését ; Zápolyai János erdélyi vajda és...
593. oldal - ... az írók, a kik fölteszik, hogy a magyar sereg már úgyis a Lech jobb partján táborozott, semmikép sem tudnak kellőképen megmagyarázni, s Widukind világos szavaival ellentétben, csak egy külön csapatra értik, s azt is vissza hagyják menni először a Lech jobb partjára, hogy azután ismét a bal partra kerüljön ; tehát, jól jegyzi meg Köstler Dümmler ellenében : „Abgesehen, dass mán nicht só ohne weiteres einen Fluss, wie den Lech, überschreitet, um in den nachsten...
595. oldal - ... szokott módon hátulról is nyilazó csapat vezére kedvező alkalmat látván, túlment volna feladatán s attaquirozott, a nélkül, hogy a fősereg a dolgot kellőleg tudta volna. Vörös Konrád halálát a főcsata előtt való időre kell tenni, mikor a magyarok még nyilaztak, mert a mikor futottak, alig lehettek oly közel Konrádhoz, ki e perczben már nem üldözte őket, mert hisz már levetette fegyverzetét, hogy nyíllal megölhették volna.

Bibliográfiai információk