Kazinczy Ferencz levelezése, 7. kötet

Első borító
Magyar tud. akadémia, 1896
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

Kazinczy Kis Jánosnak Széphalom Novemb lld 1809 55 560
58
Gr Dessewffy József Kazinczynak A 0 12 Nov 1809 65 560
67
Kazinczy Pápay Sámuelnek Széphalom Nov 13d 1809 70 560
73
Cserey Farkas Kazinczynak Besztercze 22ik Novemb 809
79
Vitkovics Mihály Kazinczynak Pesten 9ber 25dikén 1809 89 561
100
Cserey Farkas Kazinczynak Bcszterczén la Decembr 1809
116
Kis Imre Kazinczynak Debretzenben 2dik Decembr 1809 121 565
122
Kazinczy Sipos Pálnak Széphalom Dec 8 d 1809
138
Kazinczy Pápay Sámuelnek Széphalom Decemb 9d 1809
139
Kazinczy Sárkozy Istvánnak Széphalom Dec 12d 1809
143
Csehy Józeef Kazinczynak 13 Dec 1809
151
Kazinczy Cserey Farkasnak Széphalom Decemb 13d 1809
153
Sipos Pal Kazinczynak 16 Xber 1809 159 567
176
Kis János Kazinczynak Soprony Dec 27dikén 1809 178 567
181
Kazinczy Horvát Istvánnak Széphalom Dec 31 1809
185
Kazinczy Gr Gyulay Ferencznének K és h п 187 568
188
Kazinczy Berzsenyi Dánielnek Széphalom 1810 Jan 1jén 189 568
193
közt
229
Kazinczy Sipos Pálnak Széphalom 22d Mart 1810 322 582
324
Ifj B Wesselényi Miklós Kazinczynak Sibó 26ik Martii 1810 _ _
336
Sipos Pál Kazinczynak S Palak 26 Márc 1810
337
Kazinczy Kis Jánosnak Széphalom Mart 28 1810
340
Cserey Farkas Kazinczynak Kolosvárt 31dik Mart 1810 342 584
346
Kazinczy Cserey Farkasnak Széphalom Apr 5d 1810
347
Kézy Mózes Kazinczynak S Patak 5 Apr 1810
349
Vitkovics Mihály Kazinczynak Pesten Aprilis 6ikán 1810 350 585
353
Kazinczy Kis Jánosnak Széphalom Apr 7d 1810
356
Berzsenyi Dániel Kazinczynak Mikla 8va Apr 1810
359
Kazinczy Sipos Pálnak Széphalom Apr 10 1810
360
Kazinczy Rumy Károly Györgynek 11 Apr 1810
362
Pataky Mózes Kazinczynak Sibón 12a Apr 810 364 586
366
Kis János _ Kazinczynak Sopr Apr 17dikén 1810 369 586
375
Kazinczy Sarközy Istvánnak Széphalom April 19d 1810
380
Kazinczy Vay Miklósnénak Széphalom April 20d 1810
382
Kazinczy Fazekas Istvánnak Széphalom máj 17 1810 456 594
458
Virág Benedek Kazinczynak Budán 1810 Maj 18dikán 459 591
460
Cserey Farkas Kazinczynak Krasznán 19dik May 1810
463
Kazinczy Ferencz Kazinczy Klárának 21 May 1810
466
Szemere Pàl Kazinczynak Pest 1810 May 484 Ж 1762 Kazinczy Horvát Istvánnak Széphalom Jún olsójén 1810 485 596i 1763 Cserey Farkas Kazi...
468
Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek Széphalom Jún 3d 1810 490 ü9i 1765 Kazinczy Cserey Farkasnak Széphalom Jún 3d 1810
493
Kazinczy Berzsenyi Dánielnek Széphalom Jún 4d 1810
497
Kazinczy KLs Jánosnak Széphalom Jún 4d 1810
499
Vida László Kazinczynak Pesten 5d Juny 1810
501
Szombathy János Kazinczynak S Patak 5ta Jun 1810
502
Kazinczy Rumy Károly Györgynek Széphalom den 7ten Juni 1810
504
Cserey Farkas Kazinczynak Krasznán 8dik Jún 1810
505
Kis János Kazinczynak Soprony Junius 8dikán 1810
512
Kazinczy Ferencz Kazinczy Miklósnak Széphalom Jún 9
514
Cserey Farkas Kazinczynak Kraszna 12dik Juni 1810 518 í597í 1778 Kazinczy Berzsenyi Dánielnek Széphalom Jún 13d 1810
519
Kazinczy Fazekas Istvánnak Széphalom Jún 14d 1810
520
Kazinczy Cserey Farkasnak Széphalom Jún 14 1810
521
Cserey Farkas Kazinczynak Krasznán 16dik Jún 1810 529 597i 1784 Kazinczy Cserey Farkasnak Széphalom Jún 17d 1810 530 59?
534
Cserey Farkas Kazinczynak Krasznán 25dik Jún 1810
536
Kazinczy Cserey Farkasnak Kázmér 25 Jún 1810 539 i598i 1788 Cserey Farkas Kazinczynak Krasznán 27dik Jún 1810 5W 5981
542
Kazinczy Kis Jánosnak Kázmér Jún 28d 1810 543 599
543
Sipos Pál Kazinczynak Jún 1810
546
Jegyzetek _
549
Kézy Mózes Kazinczynak S Patakon d 6 Dec 1809 125 565
565
Sipos Pál Kazinczynak 5 Jan 1810 196 56Я 1636 Kézy Mózes Kazinczynak S Patak 6 Jan 1810 196 569
569
Szemere Pál Kazinczynak Pest Január 18d 1810 207 570
570
Kazinczy Rumy Károly Györgynek Széphalom d 19
571
Kazinczy Id B Wesselényi Miklósnénak Széphalom 22
572
Vay József Kazinczynak Pesten 12 Márc 1810 307 578
578
Vay József Kazinczynak Solczán 22 Apr 1810 386 588
588
Vay Ábrahám Kazinczynak Vadász 21 May 1810 467 594
594
Név és tárgymutaló
600
Kazinczy Rumy Károly Györgynek Széphalom den 22
615
Kazinczy Bumy Károly Györgynek Széphalom den 30
618

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

49. oldal - És ha még ötven esztendeig taníthatnék, nem hiszem, hogy többé más Horvátom lehetne. Olly híven hallgatta, 's olly velősen megfogta tanításomnak valóságát, 's olly szerentsésen felérte a' nyelvnek belső titkát, 's teljes alkotmányát : hogy ebben nálánál senkit sem esmérek erősebbet az egész Hazában. Nem tsak az első tanuló esztendőt tartotta meg híven : hanem azután is három esztendeig szorgalmatosán eljárogatott hozzám, "s tsak nem mindennapi kérdésekkel,...
xxi. oldal - József bizonyos nyers őszinteséggel — egy-egy ember az egész hazámban, a ki jobban vágyna a csillagra, ha azt az égről, nem pedig a szemétről kellene szedni.
85. oldal - Isak azok, kik a" természetnek lég első és legszerenlsésebb tanítványai voltak, és a' mennyei poesist hozzánk lehozták. Ki hatott ínég olly mellyen a' régiség' leikébe mint te? Ki tudja Morátz ajakait a' nagy világ' nyelvével olly édes harmóniába vonni, mint te? A' kinek az ízlés, és annak minden grátiáji olly tulajdonai mint néked, a' kinek lelke a" régiség lég remekebb alakjaival úgy bujálkodott mint a
272. oldal - Pataraeaque regia servit. luppiter est genitor. per me quod eritque fuitque Estque, patet: per me concordant carmina nervis. Inventum medicina meum est, opiferque per orbem Dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
397. oldal - Berzsenyi? kérdém több ízben magamtól és barátimtól, s szemeim mindenfelé keresték a német festése után kis kövér magyart. Ha nem ő-e az ott? Vagy ez imitt? Avagy amaz ottan, ha nem Berzsenyi-e az? Barátim mosolyogtak gyermekes nyugtalanságomon, s elértünk a Lúd vendégfogadóhoz, hol Berzsenyi szállva volt.
287. oldal - Barátom! ezen remekeidben én Téged úgy néztelek, mint a pulyák korlátjait tapodó, saját ösvényén fellengő, szabad, büszke Pindárt. S valóban, ez a...
400. oldal - Délután a portrait-mahlerhez18 vezettük Pesten. Megalkudott; vagy inkább egyszerre megígérte azt, amit ez kért. S leüle neki. A festőnek értésére adtam, hogy a Múzsák és Gráciák kedveltje az, akit másol. A festő munkájához fogott, s másfél óra alatt elkészítette az első rajzot. — Berzsenyi magyar mentében van festve. Csak a legfelső gomb van begombolva, lógganak a többiek. Berzsenyinek csak az nem tetszett, hogy felemelt fővel van rajzolva. „Ez, úgymond, kommendánsnak...
532. oldal - Múzsáknak adhatom. Én, poétának sem elég gazdag, sem elég szegény nem vagyok. Gondjaim vágynak, magamat meg osztani pedig nem tudom. Hidd el azt, ha nékem olly csendes szobácskám volna mint Szemerédiiek, meg unnád leveleimet. Te literatúránknak minden jelesebbjeivel levelezel, 's mindeniknek olly sok 's szép leveleket tudsz írni: Ezen szép tehetségedet én a...
67. oldal - Intelligenz-blattok' bennünket magyarokat interesszálható czikkelyeiket. Az Úr volna a' Redacteur, 's osztaná ki a' lefordítandó vagy kidolgozandó darabokat. Menni fog az. csak kezdjük valaha, mert sokan óhajtják, 's érzik híjokat. Pesten hány jó fej van, hány az Űr hazájában! Azok kapni fognának mind a' munkán, mind a
233. oldal - Magyar nyelv eine abgeschlossene Sprache, mint a' görög és római, és hogy ebből sem elvenni nem szabad semmit, sem hozzá, adni, sem változtatni, mint az ő Bibliájukból. — Ez az állítás, mondám, épen olly nevetséges, mint mikor Debreczeni Bíró Uram azért haragszik, hogy miért járunk eggy arasznyi mentében 's csecsig érő nadrágban. Igen is nevetséges volna, ha Bíró Uram öltözne úgy: de az is az volna, ha a' Juratus Uram öltözne a' Bíró Uram lábikrát verő mentéjébe.

Bibliográfiai információk