A nemzetgazdasági eszmék fejlödési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon

Első borító
Heckenast G., 1911 - 602 oldal

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
1
a kezde
10
Barink politikai közgazdasági és műveltségi állapotai 1790tól 1825ig
14
A közgazdasági eszmék az őamagyar államszerkezetben és Szent István
19
A közgazdasági elvek és intézmények az Anjouház trónrajutásától
30
J A Hunyadiak kora és a nemzeti hanyatlás ideje a Jagellók alatt
37
f A közgazdasági eszmék és iránylatok a 16dik és 17ikszázadbeli törvé
47
Visszapillantás az ez időszakbeli eazmefejlődésre
66
a jobbágyviszonyok és az adó
109
NEGYEDIK FEJEZET
122
Birálatos visszatekintés az egész második időszakra
128
Magyarország politikai és közgazdasági viszonyai ez időszak alatt
137
A főbb irányeszmék általában s a földbirtok és mezőgazdaság körüli
150
Nézetek az államháztartás és pénzügyi érdekek körül
159
HAKMAD1K FEJEZET
171
Az 1802ki országgyűlés által véleményadásra felhítt kereskedelmi
179

a X VHIik ssázad folyamában általában s közgazdasági
75
A nemzetgazdasági nézetek fejlődése és hatása a 18ik század első
85
kereskedés forgalom közlekedés adók
95
HARMADIK FEJEZET
102
A nagy pénzügyi bonyodalmak s az e körüli nézetek különösen
191
f Folytatá
201
NEGYEDIK FEJEZET
213

Más kiadások - Összes megtekintése

Bibliográfiai információk