Cantionale Catholicum: Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aítatos, Égyházi Enenek, Dicsiretek, Soltarok, És Lytaniak; Kikkel a’ Keresztények Eiztendö-által-valo Templo-mi- Solennitásokban, Processiókban, Halottas Temetese-ken, és más aítatosságokban szoktanak élni. Most Masodzor, A’ Meltosagos, és Nagysagos, Martonffi Geörgy Karcz-falvi Zászlós-Úr, és Erdélyi Püspök, N. Fejér-Vármegye Fö-Ispánnya, Fölséges Regium-Guberniumbéli eggyik Tanács-Urnak &c. Istenes költségével, ki-nyomtattatott. Mellyet Ez elött Seraficus Sz. Ferencz Szerzetéböl-való Páter F. Kajoni Janos szorgalmatos múnkával egyben-szedett volt. Mostan pedig P. F. Sz. Miklosi Gaspare Erdélyi Custodia Custóssának parancsolattyából P. F. Bailasagoston Theologus-által a’ fogyatkozásokból megjobbittatván, és némelly Deák, s’ Magyar Enekek kihagyattatván, újak tétettenek hellyekben, és Istennek dicsiretére, s’ a’ Keresztények lelki vigasztalására újjonan ki-bocsáttatott. Pars Prima

Első borító
A’ Csiki Sarlos B. A. Kalastromábä nyomtattatott, 1719 - 705 oldal
0 Ismertetők
A Google nem hitelesíti a véleményeket, de nem valós információk észlelése esetén ellenőrzi és eltávolítja őket
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk