Bible Word Search: Bible Extracts and World Search Puzzles

Első borító
GIL Publications, 2004 - 188 oldal
* Unique approach to presenting God's Word* Bible Scriptures and Word Search Puzzles* Puzzles made from key words in Scriptures* Excellent gift for puzzle enthusiasts* Great witnessing tool* Effective lessons for Sunday School youth classes* Reference tool for finding scripture

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk