Magyarország történelme, ujonnan átdolgozta Hatvani M.

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

680. oldal - ... gyűlne be az ország, és a ki őnekik tetszenék jobbnak, ki az ország szökségének és a királynak ö felségének gondját tudná viselni, választanák el és emelnék fel; ö felségénekes könyergenének, hogy ne -lenne ellentartó benne, engedne kegyelmességgel az ország...
682. oldal - Efféle képmutalás szörint való maga-mentcsök egynehány rendbeli leszön ; de másfelől az ő párti igön kiátották : nem akarjok, nem akarjok ! egyebet sem ő felsége , sem az urak, sem az ország nem választ...
681. oldal - ... kit tehetnének vagy kit választhatnának jobbat, kegyelmesbet, igazbat és vigyázóbbat, kinek az ország és az község romlása inkább fájna, és ki inkább tudná az ország szabadságát és törvényét (nekönk kedig oly kell), mint Werbewczy uramat ö kegyelmét ? Mi szökség nekönk mind éltig olyat naderspánná tennönk, kinek még tanulni kell?
187. oldal - ), sa házasság Mária és orleansi Lajos között , kit az esküvőnél követei képviseltek, valóban meg is köttetett; minek következtében azután a vőlegény is átjönni szándékozott Magyarországba 2).
81. oldal - Sed ultimo, plurimum dedignosis actibus infestatus, in quodam vexillo suo regali facto de novo, preter arma sua regalia, depingi fecit quamdam manaram et cippum, quod omnibus publice demonstravit, et simpliciter egit.
336. oldal - Turcos . . . factarum conscius et consenciens fuisse suspicatur, . . . et quod tempore ingressus nostri . . . ipse Despotus ... de hoc regno in aliorum terras se conferens contumacie et rebellionis . . . prebuit argumentum ... Dat.
50. oldal - És ekként a főnemesség hiuságát s magán hasznát, elsőség- és tisztség-vágyát egyaránt felizgatta , hogy őket mennél nagyobb banderiumok kiállitására birja. Mi több, még a főpapokat is kötelezte, hogy javaiknak s tizedeiknek arányában egy~egy fegyveres csapattal jelenjenek meg a királyi zászlók alatt3).
179. oldal - Magyarországtól elszakasztassék : arról kezdett gondolkodni , hogy Mária leányának más férjet szerezzen, kit a lengyelek is örömestebb lássanak Zsigmondnál.
187. oldal - Hungariae erat ductus ad ef fectum per verba de praesenti; et quod D. rex Ludovicus erat venturus ad istas partes pro eundo ad Regnum Hungariae. Et eapropter rogabant nostrum Domininm, quod veniendo dehinc, posset naulisare et soldare de nostris navigiis pro transitu suo ad suas partes.
5. oldal - Matthaeus palatinus, dum adhuc essemus in Bohemia primus et praecipuus inter omnes regni Hung. nobiles suo consilio et üuxilio nos promovit et solicite procuravit ut cligeremur.

Bibliográfiai információk