Matlab – frissített kiadás

Első borító
Typotex Kft, 2005 - 468 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Tartalomjegyzék

Bevezetés
1
Adattípusok
11
Aritmetikai és logikai kifejezések Jeney András
28
Numerikus linearis algebra Stoyan Gisbert
39
Integrálok differenciálegyenletek
87
Standard és specialis függvények Jeney András
106
A MATLAB grafikus lehetôségei Gergö lajos
113
Függvényapproximáció Gergö Lajos
169
Jelfeldolgozás Berta Miklós
208
A MATLAB programozása Molnárka Gyôzô
226
Fájlmüveletek Jeney András
266
Eszkoztárak Stoyan Gisbert
281
Tízórás egyféléves MATLABtanfolyam Stoyan Gisbert
372
Irodalomjegyzék
410
Copyright

Bibliográfiai információk