Palóc népköltemények gyüjtötte és kiadta

Első borító
Dr. Gyula Pap
R. Forster, 1865 - 148 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Népszerű szakaszok

11. oldal - Keskeny talpó csizmám! . . . Elmentek, elmentek a sári legények A sári ivóba. — Gyere hát táncóni, sári béró lyánya, Sallai szép Kata! — Nem mének, nem mének, Darvas Kis Kelemen: Piszkos a te ruhád, szennyes leszek tőle!
2. oldal - Mikó' hitre mének Hideg borzongasson, Mikó' hitet mondok, Szörnyen ki is fogjon! Kocsisom, kocsisom, Én első kocsisom ! Vágd meg azt a lovat Hadd ugorjon hármat. Kocsisom, kocsisom, Én első kocsisom, Adj egy pohár vizet! Szörnyet halok szomján. — De nem vizet adok, Ha piros bort adok. — Mikulám, Mikulám, Én német Mikulám, Adj egy pohár vizet! Szörnyet halok szomján. — De nem vizet adok, Ha piros bort adok.
14. oldal - Vesd me' nekem, vesd me' a fekvő ágyamot . . . Keresd is ki nekem a haló ruhámot . . . — Anyám, éldesanyám, ugyan kinek húzzák A hármas harangot? — Fiam, éldes fiam, Darvas Kis Kelemen: Sári bérólyánynak, Sallai Katának . . . — Jó napot, jó napot, jó sári béróné! Elgyöttem még egyszer sári béróného, Sallai Katáho...
13. oldal - Ha este mehhuzod — regvő legyen végi! Ha regvő mehhuzod — este legyen végi! — Eressz el, eressz el, Darvas Kis Kelemen! Aranyfejő pártám a fejembe dagadt . . . — Dehogy eresztelek: hétszer kérettelek, — Ha nekem nem adtak, másnak se adjanak! . . . Muzsikás, muzsikás, tyizenkét muzsikás: Ha regvő mehhuzod — este legyen végi! Ha este mehhuzod — regvő legyen végi! — Eressz el, eressz el, Darvas Kis Kelemen! Kis kamuka szoknyám derekamra dagadt . . . — Dehogy eresztelek:...
10. oldal - Táncónak, táncónak a sári legények A sári ivóba, — Köztök van, köztök van Darvas Kis Kelemen. Nem eszik, nem iszik, sem a táncba nem áll. Elmentek, elmentek a sári legények Sári béróného, Sallai Katáho: — Jó napot, jó napot, jó sári béróné, Elgyöttőnk, elgyöttőnk, Sári béróného, Sallai Katáho . . . — Anyám, éldesanyám, gazdag éldesanyám.
43. oldal - Igy hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied. Amott látok az ég alatt egy madarat repülni. De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet, Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet. Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze van, kerek erdő közepibe két rozmaring bokor van.
xxii. oldal - Isten, adván beléjök lelkéből való lelket, a népek szívének éltetőiként küldött a világra, hogy megőrizzék, mit a nép eddig megőrze, a tiszta és igaz nyelvet s annak emlékeit.
1. oldal - Zó'd selyem ruhába. Hányja a zsebibe Számtalan pótráját, Kerülyi, fordolja A szegények házát. Szegények, szegények, Isten szegényei! Kérjétek az istent, Hogy engem vegyen el! Mikó' hitre mének Hideg borzongasson, Mikó' hitet mondok, Szörnyen ki is fogjon! Kocsisom, kocsisom, Én első kocsisom ! Vágd meg azt a lovat Hadd ugorjon hármat. Kocsisom, kocsisom, Én első kocsisom, Adj egy pohár vizet! Szörnyet halok szomján. — De nem vizet adok, Ha piros bort adok.
2. oldal - Felőtözik cifrán ződ selyem ruhába. Hányja a zsebibe számtalan pótráját, Kerülyi, fordolja a szegények házát. — Szegények, szegények, isten szegényei, Kérjétek az istent, hogy engem vegyen el! Mikó' hitre mének: hideg borzongasson, Mikó' hitet mondok: szörnyen ki is fogjon! . — Kocsisom, kocsisom, én első kocsisom, Vágd meg azt a lovat, hadd ugorjon hármat! — Kocsisom, kocsisom, én első kocsisom, Adj egy pohár vizet! Szörnyethalok szomján . . . — De nem vizet...
vi. oldal - Grömörben; a déli palóc vagy göcsei Szálában s részint Somogyban és Veszprémben is ; a duna drávai palóc Baranyában s az ormányságban a Dráva mellett, a csángó Moldvában; |a székely Erdélyben ; végre a jász-kun, de a mely a XVII.

Bibliográfiai információk