Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Tnclina, Domine, aurcm tuaro I et exaudi me: quoniam egenus et paupcr sum ego. Costodi animam meam, <juosalvum fac i, Dcus mcus, spcin te. . Miserere mihi , Domine: quoniam ad te clamavi tota dic.

Lztifica animam scrvi tui: qnoniam ad te, Domine, levari animam meam.

Qnoniam tu, Domine, suavis ac mitis es: et copiosus in misericordia oinnibus invocantibus te.

Auribus percipc, Domine , orationem meam: et intcnde voci deprecationis meae.

In die tribulationis mcx claDari ad te: quoniam cxaudisti me.

Non est similis tibi in diis, Dominc, et non est sccundum opera tua.

Otnnes gentcs quascumque {• cisti, venient: et adorabunt coram tc, Domine.

[blocks in formation]
[ocr errors]

ingrediar in veritate

[ocr errors]

tua: tua.

Lxtctur cor meum meat nomcn tmim.

Confitcbor tibi, Domine Deus meus, in toto cordc meo: ct glorificabo nomen tuum in seternum.

Quia misericordia tua magna est super me: et eruisti animam meam ex inferno inferiori.

Deus, injusti insurrexerunt super me: et synagoga potentiumquxsieruntanimammcam.

Non proposucrunt te in conspcctu suo} et tu, Dominc, Deus misericors ct miserator: longanimis et multum misericors et verax.

Respice in me et miscrcre mei; da potestatem pucro tuo: ctsalvum fac tilium ancillx tuae.

Fac mecum signum in bonum, ut videant qui oderunt me, ct confundantur: quoniam tu, Dominc, adjuvisti me ct consolatus es mc. Gloria Patri ct Filio etc. y. Dominc, averte faciem a pcccatis nostris: Et omncs iniquitatcs nodele.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Oratio.

tuam stras

I

ominc Jcsu Christc, qui hora nona in crucis patibulo lationcm couiitciitciu intra moenia Paradisi transire jussisti, te suppliciter deprecamur: - ut confitentes peccata nostra, Paradisi portas nos facias introire gaudcntcs. Qui vivis et reguas cum Dco Patre ctc.

V". Dominus vobiscum.

1\. Etcumspiritutuo.K.k.k.

. . Iknedicamus Domino.

\\. Deo gratias.

y. Fidelium animx per Dei misericordiam rcquicscant in pace. iy. Amcn.

[graphic]

PSALTERIOI

AD MATUTINUM
PER DECEM DECURIAS

DISPOSITUM
IN DUAS HEBDOMADAS

Uua cum Feriarnm communium Matutino,
cui adjectum cst ctiam Mat. Sabbati.

DECURI^ PRO FERIIS

Hebdomadje PRIM^E ..'

FERlA S
AD MATDTINUM.

R. post Hymnum.

~r\ evSj in nomine tuo salX-/ vum me fac, et in virtute tua libera me: * Deus, exaudi orationem meam.

y. Quoniam alieni insurreaxrunt super me, et fortes quiesierunt anintam meam. * Deus, eccaudi orationem meam.

Antiphona Laudabilis.

Cviuciun trium Puerorum
Bcnrdirtus cs.
Pars ffjrcm.

ECUNDA.

IN NOCTURNO I. Antiphona fn legeDomini. Psalmus i. ■ •:<

Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum: et in via peccatorum non stetit;

Et in cathedra pestilentiae non sedit: sed in lege 'Domini fuit voluntas ejos.

Et in lege ejus meditabitur die ac nocte, ct crit tamquam lignum: quod plantatum est sccus dccursus aquarum.

Quod fructum suum dabit in tempore suo, ct folium ejus 3

non defluet: et omnia qusecumquc faciet, prosperabuntur.

Non sic impii, non sic: sed tamquam pulvis quem projicit ventus a facie terrae.

Ideo non rcsurgunt impii in judicio: ncque pcccatores in concilio justorum.

Quoniam novit Dominus viam justorum: et iter impiorum peribit.

Hic et Jn fine reliquoTum psalmorum, quando ordine Decuriae dicuntur, non dicitur Gloria Patri} nisi in fine Nocturni.

PsALMOS 2.

Quare fremuerunt gcntes: ct populi meditati sunt inania?

Astitcrunt regcs terra, et principes convencrunt in unuin: adversus Dominum, et adversus Christum ejus.

Dirumpamus vincula corum: ct projiciamus a nobis jugum ipsorum.

Qui habitat in coelis irridebit eos: et Dominus subsannabit cos.

Tunc loquetur ad eos in ira sua: et in furore suo conturbabit eos.

Ego autem constitutus sum Itex ab eo supcr Sion montem sanctum ejus: praedicans pracccptum Domini.

Dominus dixit ad me, Filius meus cs tu: ego hodie gcnui tc.

Pctc a me, et dabo tibi gentcs haereditatcm tuam: et possessionem tuam terminos terrae.

Regcs cos in virga fcrrea: et tarujuam vas figuli confringes eos.

Et nunc regcs intelligite: erudimini omnes qui judicatis terram.

Servite Domino in timore: et exultate ei cum tremore.

Apprehendite disciplinam, tie quando irascatur Dominus: et pereatis de via justa.

Cum cxarserit in brevi ira ejus: beati omnes, qui confidunt in eo.

Psaxjtos 3.

Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me? multi insurgunt adversum me: multi dicunt aninix mcae: Non cst salus illi in Deo ejus.

Tu autem, Domine, susceptor mcus cs: gloria mea, et cxaltans caput meum.

Voce mea ad Dominum clamavi: et cxaudivit mc de monte sancto suo.

Ego dormivi et requievi: surrcxi, quoniam Dominus suscipiet rac.

Non timcbo millia populi circumdantis mc: exurge, Do-t mine, salva me, Deus mcus.

Quoniam tu percussisti omne.s adversantes milii sinc causa: dentcs peccatorum contrivisti.

Domini est salus: et super populum tuum bcncdictio tua. Psvljjus 4

Cum invocarem te, exaudisti me: Deus justitix meae. [n tribulatione dilatasti mifai: miserere mei et exaudi orationem meam.

Filii hominum , usquequo grari corde? ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mcndacium?

Et scitotc quoniam mirificarit Dominus Sanctum suum: exaudiet me cum claad eum.

et nolite peccare: qoae dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compun

Sacrificate sacrificium justitix: et sperate in Domino.

Mnlti dicunt: Quis ostendet nofais bona? signatum est super Dos himcn vultus tui. Domine.

Dedisti Ixtitiam in corde mto: a tempore frumenti, vini et olei sui multiplicati sunt.

In pace in idipsum obdor miam et requiescam: quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me. Psmjtcs 5erba mea auribus pcrcipc, Domine, intellige clamornn meum: intende voci orauonis mex, Rex meus ct Deus meus.

Quoniam ad te orabo, Domiue: mane exaudies vocem VMam.

&Une astabo tibi et vidc

[ocr errors]

bo: quoniam non volens Deus iniquitatem tu eS.

Non habitabit jutta te malignus: neque permanebunt injusti antc oculos tuos.

Odisti omnes qui operantuf iniquitatem : perdes omnes qui loquuntur mendacium.

Virum sanguinum et dolosum: abominabitur Dominus.

Ego autem in multitudine misericordiae tuae introibo in domum tuam: adorabo ad templum sanctum tuum irt timore tuo.

Domine, deduc me in tua justitia propter inimicos meos.

Dirigc in conspectu meo viam tuam, quoniam non est in ore eorum veritas: cor corum vanum est.

Sepulcrum patens est guttur eorum, linguis suis dolose agebant: judica illos, Deus.

Dccidant a consiliis suis, secundum multitudinem impictatum eorum cxpelle cos: quoniam exacerbaverunt te, Domine.

Et laetentur omnes qui sperant in te, in seternum exul-> tabunt: ct inhabitabis in eisj et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum.

Quoniam tu benedices justum : Domine, ut scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos.

PsAixrvs 6.

Dominc, ne in ira tua arguas me: neque in furorc tuo corripias me.

« ElőzőTovább »