Oldalképek
PDF

clarissimi Divinoram Officiorum scriptores docent, et Tbeodorus in primis, Archiepiscopus prsedecessor noster, qui ejusdem Ambrosiani Divinarum precum Officii Nocturni Matutinique partes pie et erudite explicavit luculenta mysteriorum interpretatioue. Hoc igitur Bie viaiii opus, demum divinae pietatis abundantia confectum, et Ritui veteri accommodatum, et, quod ad Lectiones Sacra Scripturac attinet, cum ratione, canone atque instituto antiquo bujus nostrae Ecclesiac congruens, caeterisque partibus absolutum, in lucem emitti jussimus. Quare universis et singulis Ecclesiastici Ordinis bominibus (etiam Regularibus) qui jure, consuetudine, constitutione decretove nostro, aut alia quacumque causa, Ambrosiano more Divina Officia obire debent, iis edicimus, et in virtute sanctx obedientiae jubemus prsecipimusque, ot ad bujus Ambrosiani nostri Breviarii praescriptum Canonicas Horas Divinumque Officium deinceps perpetuo, tam publice quam privatim, pracstcnt. Quod si quis secus fecerit, cum eum Canonicarum Horarum Officio,quod debent, non satisfacere declaramus; tum poenis affici sancimus qu» Lateranensi Concilio a Leone Decimo Pontifice, et aliis sanctionibus PontiGciis, et Provincialibus Synodis Mcdiolanensibus, contra clericos constituts sunt qui Canonicarum Horarum Officium intermittunt. Illud autem eos universos singulosque bortamur ac monemus, ut divinse caritatis studio incensi, ita se in bujus Breviarii usu exerceant, ut, quod ore psallunt, mente spirituque idem intime psallant: sicque toto animo sux pietatis iructus in dies uberriroos a Deo percipere studeant, intercedente Beatissimo Patre Ambrosio, in cujus Ecclesia ipsi ministrant.

Datum Mediolani octavo Idus Septembris Mdlxxxii.

MISEBATIONE DIVINA

1TT. S. MARCI S. R. E. PRESB. CARDLVALIS

GAISRUCHIUS

S. MEDIOLANENSIS ECCLESLE
ARCHIEPISCOPUS

UNIYERSO CLERO SUO SALUTEM IN DOMINO.

\fuod phtrium in votis erat ul Divina htec Officia

Ambrosiano more obeunda accuratioribus adhuc typis

ornattunte majori ederentur: id bene, auspicato contigisse

arbitramur. Sed quemadmodum tabuUs quibusdam gra

phice pictis intervenit, a quibus cautius est abstinere

manum quam ut nimium audendo prisca formarum ma

jestas obliteretur: ita, ablatis typographomm mendis,

atque verborum serie mortdis stiis tractibusque adeo

distincta ut divina? senlentice in ipso primigenio textu

exploratie magis clarescerent, caterum suus sacrw psal

modiw antiqttitati servatus est honor. Quam quidem psal

ntodiam, non interprete Italo, aut Romano, aut Vencto

vulgatam, sed a majoribtts vestris apud vos latine red

ditam, et per antistites vestros propositam rite tuemur.

Hisioriam qttoque explere, et aliquando etiam attingere

«wmm» est; quam parcissime tamen, et in iis tantum qute

a saniori critice nimio opere vexabantur. Deinde perfe

clum est ut ad sacrw Kturgiw normam Rubricte quwlibet exigerentur, ac nonnullis tnajus htnten accederel; neaue ilhui prastermissum est quod adscitilios infelicioris astatis sensus respicit, ut saltem nimis conlorti el frigida vena fluentes subducerentur. Quod reliquum est, vos pro viribus hortamur, ut in hac Laudis Hostia Deo exibenda ita animo afficiamitU ut ipsa rerum sanctitas ac salutis vestrce emohunentum postulat. Nihil enim hic repositum est quod non maximi intersit. Hici1) « historia instruit, » lex docet, prophetia anmuntiat. . . hic certat in psalmis » doctrina cum gratia simid. Cantatur ad delectationem, » discitur ad eruditionemn. Sed illud eliam meminerimtts docuisse Davidem intus nos canere oportere, inius psallere, quemadmodum canebat et Paulus dicens:« Orabo y> spirilu, orabo et mente: psallam spiritu, psallam et n mente (a)». Datum Mediolatii Kal. Martii MDCCCXXX.

(l) S. Amhrosins, Prrrf. m Psalm. (a) i. nd Cor. cap. l /j, vrrt. 73.

[ocr errors]

IV.

III.
Prid.

Non.

VIII.
VII.

VI.
V.
IV.

m.
Prid.
Jdib.

XVIII.

XVII.

XVI.

XV.

XIV.

XIII.

XII.

XI.

X.

IX.

VIII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.
Prid,

[ocr errors]

Habet dies xxx.

Festum omnium Sanctorum. Sol.
Comm. omnium Fidelium Def. Sol.

S. Caroli Episc. Mediol. Solemne.

S. Magni Episc. Mediol. Solemne.

S. Leonardi Confessoris.

SS. Vitalis et Agricolae Mart. Priv.

SS. Quatuor Coronatorum Mart.

S. Aurelii Episc. et Conf.

S. Andrcx Avellini Confess. Sacerd. Sol.

et vigilia de hortatu.
S. Martini Episc. et Gonf. Sol.

[merged small][ocr errors]

S. Romani Martyris. Privil. 5oa

S. Pontiani Papa? et Mart. 5o3

S. Benigni Episc. Mediol. Solemne. 5o4
Praesentatio Beatae Marise Virg. Sol. 5o4
S. Caeciliae Virg. et Mart. Privil. 5og
S. Clementis Papse et Mart. Privil. 5io
S. Protasii Episc. Mediol. Sol. 5l2

S. Catharinae Virg. et Mart. Sol. 5i3

[merged small][ocr errors]

S. Andreae Apostoli. Sol.3 cum Comm.
Baptismi S. Ambrosii. 5i5

[ocr errors]
[table]

DECEMB-ER.

Habct dies xxxi.

[ocr errors]

Vigilia Nativitatis Domini. 294

Nativ. D. N. Jesu Christi. Sol. Dom. 298 S. Slcphani Prot. Sol., cum Com. Oct. ct Omn.SS.MM.inVesp. I.et inLaud. 320 S. Joannis Apost. et Evang. Solemne,

cuni Commern. Octavse. 33 1

SS. Innoc. Mart. Sol., cumCom. Oct. 34« S. Thomie Cant. Episc. et Mart. Solemne,

cum Commcm. Octavae. 35j

S. Eugenii Episc. el Confcss., de Octava,

cum Commem. Sancti Eugenii. 366 S. Silvestri Papae et Confcss., de Octava,

cwn Comm. Saucti Silvcstri. 3^5

« ElőzőTovább »