Oldalképek
PDF
[merged small][table]
[merged small][table]
[ocr errors]

QUA MrSFRTIM OSTENDITUR , QUIBUS UOSIS HECITIII POSSIT MATUTINUM PHO DIE SEQUEKTI.

[table]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Solemnitales in quibus nulla fit Festa in quibus adLaudes tanlum commemoratio de Sanctis non Jit commemoratio de Sanctis solemnibus in eas incidentibus. non solemnibus, nec propriis. ORATIONES ANTE OFFICIUM.

INativitas Domini.
Epiphania Domioi.
Pascba Resurrectionis cum dua-

bus feriis sequentibus. Ascensio Domini. Pentecostes cum duabus feriis

sequentibus. Festum Corporis Chrisli. Nalivitas S. Jo. Baptistae. Feslum SS. Apostolorum Petri

et Pauli. Assumtio Beatss Mariac Virginis. Festum Omnium Sanctorum. Ordioatio Sancti Ambrosii Pa

troni. Dedicatio propriae Ecelcsiae. Sanctorum Patronorum in pro

pria Ecelesia tantum.

l-jircumcisio Domini.

Festum SS. Nominis Jesu.

Transfiguratio Domini.

Invenlio Sancta- Crucis.

Exaltatio Sanctce Crucis.

Purificalio

Prnesentatio

Visitatio

Nativitas

S. Maria: ad Nives } B. Mariac V.

S.MariaideMonte |

Carmclo
De SS. Nomine
De SS. Rosario
Fesla Apostolorum et Evange-

listarum.
Festum Sancti Laurentii.
Dedic. S. Michaelis Archang.
SS. Angclorum Cuslodum.

Oraxio I. /

j/V.peri, Doinine, os mcum ad benedicendum nomen sanctum tuum: munda quoque cor meum ab omnibus vanis , perversis et alienis cogitationibus} intellectum illumina, affectum inflamma \ ut digne, attente ac devote hoc Officium recitare valeam, et exaudiri merear ante conspectum divinx Majestatis tuae. Per Christum Dominum nostrum, Amen.

* i

Oratio II. ,

D omine , in unione illius divinx intentionis, qua ipss in terris laudes Deo persolvisti, has tibi hunc Horas persolvo. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sxcula sxculorum. Amen.

ORATiONES POST OFFICIUM.
Okatio I.

Sacrosanctx ct individux Trinitati, crucifixi Domini nostri Jesu Christi humanitati, et bealissimx ac gloriosissimx Virginis Marix facunditati , et omnium Sanctorum universitati, sit sempiterna laus , lionor, virtus et gioria ab omni crcatura, nobisque rcmissio peccatorum pcr infinita sxcula sxculorum. Amcn. Beata viscera Marix Virginis, qux portaverunt Aiterni Patris Fiiium: et bcata ubera qux lactaverunt Christum Dominum.

Pater noster etc. Ave, Maria etc.

Hxc autem Oratio composita fuit a Leone Papa Decimo: a quo ctiam dicentibus cam post Officium concessa fuit indulgentia et remissio ncgiigentiarum in Officio recitando admissatum. Sic enim referunt Navarrus De Consecrat. Dist. i Cap. Quaiulo notab. ig, ac Toletus Instrirctionis Scicerdoluni Libro 2, cap. i3.

« ElőzőTovább »