Oldalképek
PDF

hesterna dics quse praeteriit: et sicut custodia in nocte.

Ouia pro niliilo linbcutur anni corum: mane sicut lierba transcat: mane floreat et pertranscat^ vcspere decidat, induret et arescat.

Quoniam defccimus in. ira tua: et in furorc tuo conturLati sumus.

Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo: sa;culuni nostrum in illuminationc vultus tui.

Quoniam omncs dies nostri defecerunt: .et in ira tua defecimus.

Anni nostri sicut aranea meditaLuntur: dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni.

Si autem in potentatiLus octoginta anni: et amplius corum labor et dolor.

Quoniam supervenit mansuetudo supcr nos: et corripiemur.

Quis novit potestatem irae tuae: aut pras timore iram tuam dinumerare?

Dexteram tuam sic notam fac: et eruditos corde iu sapientia.

Convertere , Domine , aliquantulum: et deprecaLilis esto super servos tuos.

Rcpleti sumus mane misericordia taa: ct exultavimus et dclectati smnus in omuibus diebus nostris.

[ocr errors]

Dclectati sumus pro dicLus quiLus nos Lumiliasti: annis quiLus vidimus mala.

Et respice in servos tuos: et in opera tua, Domine, dirige filios eorum.

Et sit splemlor Domini Dei nostri super nos: et opcra manuum nostrarum dirige super nos, et opus manuum 110strarum dirige.

Psalmvs QO. ui LaLitat m adjutorio Altissimi: in protectio^ ne Dei cocli commorabitur.

Dicet Domino: Susceptor meus cs ct refugium meum: Dcus mcus, sperabo in eum.

Quoniam ipse liberabit me de laqueo venantiiim: et a verbo aspero.

Scapulis suis obumbrabit tiLi: etsub pcnnisejus sperabis.

Scuto circumdabit te veritas ejus } non timebis a timore nocturno: et a jaculo volante pcr diem^

A negotio peramLulantc in tenebris: a ruina et dasmonio meridiano.

Cadent a latere tuo millc et dena millia a dextiis tuis: ad te autem non approximabuut.

Venimtamen oculis tuis considerabis: et retriLutionem peccatorum videLis.

Quoniam tu es, Domine , spes mea: altissimum posuisti refugium tuum.

Non acccdent ad te mala et llagcllum non appropinquahit tabcrnaculo luo.

Quouiaui Angclis suis mandavit de te: ut custodiant tc in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt tc ne quando oiTcndas ad lapi dem pedem tuum.

Supcr aspidem ct basiliscum ambulabis: ct conculcabis leo■iicm ct Jraconem.

Quoniam in me speravit, libc rabo cum: protegam eum, quo niam cognovit nomen mcum.

Iuvocabit me, ct ego exau diaiu cum: cum ipso sum in tribulatione.

Eripiam eum et glorificabo eum, longitudine dicrum ad implebo cum: ct ostcndam illi salutare mcum. . Gloria Patri et Filio etc.

Aat, Jn coelis prcepardbi tur veritas lua, Domine. Kyr kyr. kyr.

y. Bcncdictus cs, Dcus.

J^- Amea. , .i,,,.rrlu Ofljcio feriali.

y. Jube etc. Bejuedictio I.J Sapientia Dei Patris sit nostrum semper auxiliatrix.

IV- Amen.

Lectiones loco suo.

n}. post Lect. I. Jn omtti loco dominalionis ejus * benedic, anima mea, Dominum.

y. Bcncdic, anima mea, Dominumj et omnia inlerio

ra mea nomen sanctum ejits:* benedic } anitna mea} Dominuni.

y. Jube ctc. Bcnedictio II. Det nobis partcm ccclorum qui est potens et rcctor corum. I^. Amen.

B). post Lect. II. Jn matttlinis meditabor in tefquoniam faclus es adjutor meus} Domine.

y, El in velamcnlo alarum tuarttm cxtdt.abo: * quoniam factus es adjutor ntcus, Domine.

y. Jube ctc. Bcnedictio III. Qui cuncta creavit de niliilo, collocet nos in suo regno. R). Amen. Sequitur Lectio HJ.

AD LAUDES

Ant. Erexit nobis. Cant. Benedictus. Ant. Erexit nobis cornu salulis in domo David pueri sui. Kyr. Isyr. kyr. Oiatio secreta. Oremus.

Tuac, Domine, nobiscum virtutis dcxtera comitetur: ct ab omni nos reatu nostri cordis absolvat. Per Dominum etc. ( tum. ajta vocc) y. Una cum Sancto Spiritu in saecula saeculorum. Amen. y. Dominus vobiscum. Bj. Et cum spiritu tuo.

Ant. Tibi soli peccavi.

Psal. Misereremei,Deus,etc.

Arit. Tibi soli pcccavi ct malum coram le feci: miserere mei, Deus. Kyr. h. h.

y. Dominus vobiscum. •

!ry. Et cum spiritu tuo.
Oratio I.

Dcus, a quo bona cuncta procedunt, largire nobis ut cogitemus , te inspirantc, quae recta suntt et eadem, te gubcrnante, sempcr faciamus. Pcr Dominum etc.

y. Dominus vobiscum.

pi). Et cum spiritu tuo.

Ant. Cceli ccelorum.

Psal. Laudate Dominum , et caeteri psalmi ad Laudes.

Cap. Te decet hymnus 3 DeuSj in Sion: et tibi reddelur fotum in Jerusalem.

Ant* Coeli coelorum, laudate Deum. Kyr. hjr. hyr.

■jf. Dominus vobiscum.

B). Et cum spiritu tuo.

Psalnrus drrectis 69.

Dcus , in adjutorium meum intcnde juvandum me festina.

Confundantur et revcrcan tur omnes: qui quaerunt ani mam mcam.

Avertanttir retrorsum etconfundantur: qui voluut mihi mala.

Avcrtantur statim erubescentcs: qui dicunt mihi: Eugc euge

Domine, ad ad

Exultcnt et laetcntur in te omnes qui quamint tc, Dominc: et dicant semper: Magnificetur Dominus , qui diligunt salutare tuum.

Ego vero egenus et panpcr sum: Deus, adjuva mc.

Adjutor meus et liberater mcus es tu: Dominc, ne tardaveris. .:

Gloria Patri ct Filio etc.

Hymn. Splendor paternaeetc. nt ^upra aid Laudes pag. 16.

Kyrie eleison, duodecies.

y. Dominus vobiscum.

R).

B). i cavi:*

f.

Et cum spiritu tuo.

n Bapf. Tibi soli pec

misercre mei, Domine.

Avertefaciem tuam a peccatis meis, et omnes iniauitates meas dele. Cor mundum crca in me, Deus: * mi* screrc mei, Domine. Obatio n.

Ad conditionem, quaesumus, Domine, nostrae fragilitatis attcnde: et, quia sine te subsistcre non valemus, potcnti pictatc succurrc. Pcr Dominuin nostrum etc. Ant. Illumina^ Domine.

Psalmi 66, f. 4. Deus, misercatur nobis et bcncdicat nos: illuminet vultum suum supcr nos, et misereatur nobis.

Ut cognoscamus in terra viam tuam: in omnibus gcntibus salutarc tuum.

.'• .' .','. '.u/Ai'.. :\\\

Confiteanturtibi populijDeus: confiteantur tibi populi omnes.

Laetentur et exultcnt gentes: quoniam judicabis populos in ajquitate et gentes in terra di

Gloria Patri et Filio etc.

Ant» Illuinina, Domine, vultum tuum super nos.

Compl. Domine, exaudi orationcm noslram , * et clamor noster ad te perveniat. K. k. k.

Obatio IH»

Tua nos,. Domine, protectione defende: et ab omni semper iniquitate custodi. Per Dominum nostrum etc.

y. Dominus vobiscum.

BJ. Et cum spiritu tuo. K.k.k.

Benedicat et exaudlat nos Deu* etc. ut supra In Psalte^ rio pag. 11.

Deinde dicuntur Laudes prO Defunctis

Ant./n iniauitalibus.

Psal.5o. Miscrere mei etc, et reliqua, ut in Laudibus pro Dcfunclis ad iinem Breviaiii.

In te3 Domine, speravi; non confundar in aiternum. Jn tua justitia libera ine et eripe me: * accclera ut me salvum facias.

Ant. Laudabilis.

Cant. Trium Pucrorum.

FERIA V.

Hcbdomadae secunda».
Ad Matutinum.

In Officio feriali.

B;. post Hymnuaf.

/nclinaadmeaurem tuani, Domine: * accelera ut me salvum facias.

IN NOCTURNO I.

Xnt. Bonum est confileri. Psalmus * Et psallere

Psalmus 91,

I) onum est coufiteri DoJ mino : * Et psallerc noniiiii tuo, Altissimc.

Ad aununciandum manc iniscricordiam tuam: et vcritatem tuam per noctcm.

In decachordo psaltcrio: cuin cantico et cithara.

Quia delectasti me, Domiiic, iu factura tua: et in operibus manuum tuaruin cxultabo.

Quammagnificata sunt opcra tua, Domine: nimis profundse factae sunt cogitationes tuae.

Vir insipiens non cognoscet: et stultus non iutelliget ea.

Cum exorientur peccatores sicut foenum: et prospexerint omnes qui operaatur iui

qnil lli 111.

Ut intcreant in snvulu.ii s.Tculi: tu autcm Altissiiuus in aitmiuni, Dominc.

Qiuiiiaiii ccce iuiinici tui, Dominc, quoniain ecce inimici tui pcribunt: et dispergcntur omnes qui opcrautur iiiii|uitatem. . '.

Et cxaltabitur sicut unicornis cornu meum: et sencctus mea iu miscricordia libcri. - £t respexit ocuius mciistinimicos mcos: ct insurgentes in me malignantes audit aiuis mea.

Justus ut palma florcbit: sicut cedrus quae cst in Libano, multipUcabitur.

Plantati in domo Domini: in atriis domus Dci uostri ilorcbunk

Adliuc multiplicabuntur in scnecta uberi: et bene paticiitcs erunt ut annuncient. . Quoniam justus Dominus Dcus noster: ct non cst irjiquitas in co. .

Psujwus 9?..

Dominus regnavit, decorem induit: induit Dominus fortitudinem et praecinxit se virtutem.

Etenim firmavit orbem terrx: qui non commovebitur.

Parata sedes tua, Dcus: ex tunc a saeculo tu es.

Elcvaverunt flumina, Dor mine , clcvaverunt flumina voces suas: a vocibus aquarum multarum.

Mirabiles clationes maris: uiirabilis iu altis Domiiuis. Testimonia tua crcdibilia faPars Hyem.

cta sunt nimis: domum tuam decct sanctilicatio, Domjnc, in lojigitudincm dicrum.

IT\CUS u^ionum Dominus: \Xj Deus ultionum libcre cgit.

Exaltarc qui judicas tcrram: redde retributionem superbis.

Usquequo peccatores, Domine: usquequo peccatores gloriabuntur? .. k .

Pronunciabunt ct loquentur iniquitatem: loqucntur omncs qui operantur ini(juitatcm?

Populum tuumi, Dominc, humiliaverunt: ct lwcrcditatem tuam vcxaverunt. .

Yiduam et pupillos intcrfeccrunt: et advcnam occidcrunt.

Et dixcrunt: Non videbit Dominus.: neque intclligct Deus Jacob. ,

Intelligitc nunc, insipieutes in populo: et stulti, aliquando sapite. . ,.,. . . ■

Qui plantavit aurem, non audieti aut qui fiuxit oculum, non considerat?

Qui cdrripit gentes , nonne arguet? qui docet liominem scicntiam?

Dominus scit cogitationes liominum: quoniam vanae sunt.

Beatus bomo quem tu erudieris, Domine: ct dc lege tua docucris cum.

Ut uutigcs cum a diebus malis: donec. fodiatur pcccatori fovca.

9

« ElőzőTovább »