Oldalképek
PDF

Excita potentiam tuam ct veni: ut salvos facias nos.

Dcus virtutum, convcrtc nos: et ostcude facicm tuam, ct salvi crimus.

DomincDcus virtutum: quousquc irasccris in orationcm servi tui?

Cibabis nos panc lacrymarum: et potum dabis nobis iu lacrymis in mcnsura?

Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris: et inimici nostri dcriscrunt nos.

Doniine Deus virtutum, convertc nos: et ostende facicm tuam , et salvi erimus.

Viueam de JSgypto transtulisti: cjccisti gentes et plan

Yiam fecisti in conspcctu ejus et plantasti radiccs ejus: et replevit terram.

Operuit montes umbra cjus: et arbusta cjus ccdros Dei.

Extendisti palmites ejus usque ad marc: ct usque ad iluruen propagines ejus.

Ut quid deposuisli maceriam ejus: et vindemiant eam omncs qui transeunt viam?

Exterminavit cam apcr dc silva: et singularis ferus depastus est eam.

Deus virtutum, convertero nunc, et respice de. ccelo et vide: et visita vineam istam.

Et dirige eam quam plantavit dcxtera tua; et supcr

filium bominis qucm confirmasti tibi.

Inccnsa igni et cffossa manu: ab increpatione vultus tui peribunt.

Fiat manus tua supcr Virum dexterae tuae: et supcr Filium liominis quem Confirmasti tibi.

Et non discedimus a te.j vivificabis nos: et noincn tuum invocabimus.

Domine Deus virtutum, converte nos: et ostcnde facicm tuam, et salvi erimus.

• PsAtMus 80.

Exultate Deo adjutori nostro: jubilate Deo JacobSumite psalmum et date tympanum: psalterium jucundum cum citliara.

Canitc in initio mcnsis tuba: in die insignis solemnitatis vestrae.

Quia praceptum in Israel est: et judicium Dco Jacob.

Tcstimonium in Joscph posuit eum: dum exiret de tcrra iEgypti.

Linguam quam non noverat, audivit: divertit ab oncribus dorsum ejus.

Manus ejus in cdpbino servierunt: in tribulationc invocasti me et libcravi te.

Exaudivi te in abscondito tempestatis: probavi te ad aquas contradictionis.

Audi, populus meus, et testificabor tibi: Israel, si me exaudias.

Non erit in te Dcus recens: ncque adorabis Deum alicnum.

Effo enira sumDominus Dcus tuus, qui eduxi te de terra TEgypti: dilata os tuum , et adimplebo illud.

Et uon audivit populus meus voccin mcam: et Israel nou intcndit mihi.

Et dimisi illos secundum desidcria cordis eorum: et ibunt fn voluntatibus suis.

Si plebs mea audissct me, Israel si in viis meis ambulasset: ad nihilum inimicos eoruin humiliassein, et supcr tribulantcs cos misisscm manum meam.

Inimici Domini mentiti sunt ei: et erit tempus eorum in aeternum.

Cibavit eos ex adipe frumenti: et de petra mclle satiavit cos.

Gloria Patri et Filio etc. "' Ant. Propilins cslo peccatis nostris , Domine. Kyr. hyr. hyr. ■jf. Benedictus es, Deus. "1$. Amen.

In Officio feriali.

jf. Jube ctc. Bencdictio L Deus omnipotens Pater benedicat nos semper. Rj. Amen. 'Eectioncs loco suo.

B). post Lect. I Propter nomen tuum, Domine, *propiliare peccatis nostris.

"jK Nequando dicant gentes: Ubi est Deus eorum? * Propitiare peccatis nostris. jf. Jubc ctc. Bcnedictio II. Alma Dei dextera regat nos in saecula. n). Amen.

B), post Lect. II. In omni loco lu benediceris, * qui tribulantibusprope es, Domine.

V. Domine, exaudi orationem nostram: et clamor noster ad le peiveniat, * qui tribulantibus prope.es, Dornine*

•jf. Jube etc. Benedictio 10. Per suffragia Angclorum pcrducat nos Dominus ad gaudia regni ccelorum. R). Amen.

Dtiinde dicitur Lectio III.

AD LAUDES.

Ant. Visitavit et fecit. Cant. Benedictus Dominus Deus Israel.

Ant- Visitavit et fecit redemtionem Dominus plebis sua;. Kyr. hjr. kyr. Oratio secreta. Oremws. nosf Domine, qui lux es et vcritas, sancta fac conversatione fulgere. Per Dominum ctc. (tum alta voce ) jf. Una cum Sancto Spiritu in saccula saeculorum. R). Amen.

■jtT. Dominus vobiscum. p). Et cuin spiritu tuo. Ant. Secundum. Psal. Miserere mei, Deus, etc

Airt. Secundum magnam misericordiam tuam miserere mci. Deus. Kyr. kyr. kyr.

yf. Dominus vobiscum.

*V Et cum spiritu tuo.
Obatio 1/

Deus , cujus impcrio ad tc
diluculo vigilamus, pra>
sta, quxsumus, famulis tuis:
ut impollutis sempcr tibi grcs-
sibus praesentcmuf. Per Do-
minum nestrum etc.
V. Dominus vobiscum.
lC Et cum sprritu tuo.
Ant. Angeli ejus.
Psal. Laudate Dominum ,
et caeteri psalmi ad Laudcs.

Cap. Afferte Domino glo-
riam et /tonorem: afferte
Domino gloriumnotnini ejus,
Ant. Angeli ejus, iaudate
Deum. Kyr. kyr. kyr.
y. Dominus vobisctim.
1$. Et cum spiritu tuo
Psalmtjs dircctus 6S.

Deus misercatur nobis ct bcncdicat nos: illumittet vultum suum super nos et miscreatur nobis.

Ut cognoscamus in terra viam tuam: in onJiiibus gen tibus salutare tuura.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes.

Laetentur et exultent gentes, quoniam judicabis popu los in .Tfjuitatc: ct gentcs in tcrra dirigcsJi j. > Pars Ilycm.

[ocr errors]
[graphic]

Gloiia Patri et Filio otc.
Ant. Mane oratio mea

prceveniat fe, Domine. Compl. In matutinis , Do

mine, meditabor in td( quia

factus es adjutor meus. Kyr.

kyr. kyr.

) ■-' Oratio in.

Concede nobis, quxsumus, Dominc, studia pervcrsa dcponcre, etsanctam sempcr amare justitiam. Per Dominum nostrum etc.

Y_ Dominus vobiscum. . iv:, Etcumspiritutuo.K.Lk.

Benedicat et exaudiat nos Deus etcut, sUpra in Psallcrio pag. 12. ■ '■ «'

Deinde dicuntur Laudcs pro Defunctis.

• Aur. In iniquitatibus. - Psril. Misereremei,Dcus,etc.

et rciiqua, ut in Laudibus pro Deliinctis ad fmcm Breviarii.

meum:* liberator noster Do» minus. Ant. Laudabilis.

Canticum trium pucrorunt.

IN NOCTUBNO I. Ant. Tu hcereditabis.

FEBIA IV.

Mebdomadae secundae.

i' , Ad Matutinum.

R), poslllymn. in Oflicio fcriali Yjrotector meus et cornu J_ salutis mece, * liberator noster Dominus.

^ Diligam *te, Domine, virtus mea} Dominus firmamentum mcunt et refugium

Psalmcs 8r.

|-|~v eus stetit in synagoga \J deorum: in medio autem deos discernit

Qucusque judicatis iniquitatcm: et personas peccatorum sumitis?

Judicate pupiUo et egeno: humilem et pauperem justificate.

Eripite pauperem et egdnum: de manu pcccatoruin liberate eos.

Nescierunt, nequc intellexcrunt: in tenebris ambulant.

Movebuntur omnia fundamcnta terrae: cgo dixi: Di* cstis et filii Excelsi omnes.

Vos autem tamquam bomincs moriemini: et sicut unus dc principibus cadetis.

Exurgc, Deus, judica tcrram: quoniam tu hxreditabis in omnibus gentibus.

Psalmus 82.

Dcus , quis similis tibi? ne tacueris: ncque compescaris Deus.

Quoniam ecce inimici tui sonuerunt: et. qui oderunt te, extulerunt caput.

Imple facies eorum igrw • minia: et qusereat nomcn tu

In plcbem tuam dolose cogiTaverunt consilium: et cogita: advcrsus sanctos tuos. ti Venite, dispereos ex gente: et non memoretur nomen Israel amplius.

Quoniam cogitaverunt consensum in unum: adversus te tcstamontum disposuerunt.

Tabernacula Idumeorum ct IsmaeiiUe } Moab et Agareni, Gebal et Ammon et Amalec: alienigenae cum habitantibus Tvrum.

Etenim Assur simul venit cum illis: facti sunt in suyceptioncm filiis Lot

Fac illis sicut Madian et Sisane: sicut Jabin in torrentc Cisson.

Disperierunt in Endor: faeti sunt sicut stercus terrae.

Pone principes eorum sicut Orel» et Zeb: ct sicut Zebee et Salmana, omncs principes rorura.

Qui dixerunt: Haereditate possideamus nobis sanctua riura Dei.

Deus meus, pone eos ut rotam: sicut sripulam ante facicm venti. . - '.

Sicut ignis qui comburit silvas: veluti flamma combu

Ita pcrsequeris eos in pcstatc tua: et in ira tua conturbabis eos. >

um, Domine.

Confundantur et contnrbcntur in saeculum sacculi: et revereantur et pereant.'

Et sciant quia nomen tibi Dominus t tu solus AltissimttS supcr omnem terranu . . .fni

PsiiAtos 83.'- 11:

[ocr errors]

uam amabilia sunt tabcrnacula tua: Domin« virtutum!

Coimtpiscit et deficit anima mca: in atria Domiui.

Cor mcum ct caro mea: cxultavcrunt in Deum vivum.

Etcnim passcr invenit sibi domum, et turtur nidum sibi: ubi reponat pullos suos.

Altaria tua, Domine virtutum: Rex meus et Deus meus. :' ,. 1

Bcati <[iii habitant in domo tua: in ssecula sseculorum laudabunt te. . ui

Beatus vir cujusest auxiliuni abs te : ascensus in corde ejus disposuit: in convallc fletus, in loco quem posuit 11 ^idir» Etenim benedictiones 1 dabit qui legem dcdit: ambulabunt de virtute in virtutem, videbitur Deus deorum in Sion.

Domine Deus virtutum , exaudi orationem meam: auribus percipe Deus Jacob. Protector noster aspice Deus: |et respicc in iacicm Cliristi tui.

« ElőzőTovább »