Oldalképek
PDF

1

Jacob , dicit Dominus, ct di lexi Jacob, Esau autem odio habui? ct posui montes ejus in solitudinem, et haereditatem ejus in dracones deserti. Quod si dixerit ldumxa: DeStructi sumus, sed revertentes sedificabimus qua? destructa sunt} hsec dicit Dominus exercituum : lsti sedificabunt, et ego dcstruam 5 et vocabuntur termini impietatis, et populus cui iratus est Dominus usque in aHernum. Tu autcm etc.

13 oculi vestri viJebunt: -Jet vos dicetis: Magnificctur Dominus super terminum Israol. Filius honorat patrem, et servus dominum suum: si ergo pater ego sum } ubi est honor meus; et «i dominus ego sum , ubi est timor meus? dicit Dominus exercituum. Ad vos , 0 sacerdotes, qui despicitis nomen meum , et dixistis: In quo despeximus nomen tuum? OfFcrtis super altare meum panem pollutum, et dicitis: In quo polluimus te? In co quod dicitis : Mensa Domini dcspccta est. Tu autem etc.

Lectio ni.

Si offeratis coecum ad immolandum, nonne malum cst? Et si offcratis claudum et languidum , nonne malum

Offer illud duci tuo, si

est?

placuerit ei, aut si suscepc^ rit faciem tuam: dicit Dominus exercituum. Et nunc deprecamini vultum Dei ut misereatur vestri ( dc manu enim vestra factum est hoc ) si quo modo suscipiat facies vestras: dicit Dominus exercituum. Quis est in vobis qui ciaudat ostia ct incendat altare meum gratuito? Non est mihi voluntas in vobis: dicit Dominus exercituum: et munus non suscipiam de mauu vestra. Tu autem ete.

AD VESPERAS.

y . Dominus vobiscum.
iy. Et cum spiritu tuo.

Lucernariuov' Quoniam tu illuminas , pag 125. ''

Dominus vobiscum. • ■• 1\- Et cum spiritu tuo. Ant. in Choro.

/sraelj Adventum Christi suscipe: quoniam ipse veniet et salvos nos faciet. Y- Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo. Hymnus. Conditor almc , pag. i5g.

Dominus vobiscum. I?- Et cum spiritu tuo. in Ch. Quoniam rcx omnis tcrrce Deus veriiet: * psallite sapientcr.

[merged small][ocr errors]

D OMINIC A III.

Adveiitus.
r\|. post Hymnum.

Zapides qui sunt in via removete: ecce Dominus noster: * veniet cum salule.

y. Venite, exultemus in Domino ,jubilemus Deo salutari nostro: * veniet cum salute.

Ant. Benedictus es.

Cant. Et benedictum, p. 2.

Ant. Dominc.

Cant. De nocte, pag. 3. - Ant. Domine 3 excelsum cst brachium tuum, et nescierunt: dum autem advetieris, confundenlur. K. k. k.

Ant. Deus noster.

Cant. Confirmatum, *, 4

Ant. Deus noster judicium retribuet: ipse veniet, et salvos nosfaciet. Kyr. k. k.

Ant. Ante faciem ejus.

Cant. Domine,audivi,p. 5.

Ant. Ante faciem ejus i

bit verbum, et exibunt in

campum pedes ejus. K. k. k.

-y. Jube etc.Eene<lictio I.

Sancti Evangelii lectio sit pec

catorum nostrorum remissio.

H.. Amen.

Evangelium secundum Matthccum. Lectio t. Cap. M.

n illo tempore, Joannes cnm audlsset in vinculis opera Christi, mittens duos cx discipulis suis , ait illi: Tu es qui venturus es, an alium expectamus? Et reliqua.

Homilia

Sancti Ambrosii Episcopi.

Exp. in Luc., lib. 5

Tam diximus in Joannc typum esse legis quac prsenuncia fuit Cbristi. Recte Iex quae pectoribus perfidorum , tamquam xterna carceribus luce vacuatis, corporalitcr tenebatur inclusa, quam viscera foccunda pcenarum, et forcs amentiae coercerent cxitum

dispensationis sine Evangclii ncquit astipulatione perferre. Prophetavit quidem lex in Exodo baptismatisgratiam per nubem et mare: spiritalem in Agno praenunciavit escam: fontem perennem designavit in petra: remissioncm peccatorum in Levitico revelavit:

, plenum testimonii dominicae rcgnum coelorum annunciavit inPsalmis: terram Repromissionis in Jesu Nave manifestissime declaravit. Haec omnia cum Joannis quoque congruunt testimonio } scd tamen tyrannicismundi istius potcstatibus, quo minus lucem dominicae resurrectionis effunderet, inclusa cohibetur. Tu autem etc.

I^c Sieut mater consolatur jilios suos, ita consolabor vos , dicit Dominus: et de Jerusalem civitate quani elcgi} veniet vobis Sahator: * et videbitis} et gaudebit cor vestrum.

Y' Et dominabitur a mari usque ad mare, et ajlumine usque ad terminos terrai: * et videbilis, ct gaudebit cor vestrum.

ir. Jube etc. Benedictio II. Deus Dci Filius sit nobis salus et propitius. R). Amen. Lectio 11.

Mittit ergo discipulos suos ad Christum Joannes, ut supplementum scientiae con sequantun quia plenitudo legis Christus est: ut, quoniam nutant plerumque dicta sine factis , et fidcs plenior gestorum testificationibus quam verborum sponsionibus exhibetur ( quoe tunc in pcctoribus Judaeorum velut obserata lege nutabant),ipso spectaculo dominicse ci ucis, ct plcno rc

surrectionis testimonio pandc< retur. El fortasse isti disci* puli sunt duo populi, quorum uitus ex Judxis credidit, alter ex gentibus: qui ideo cfcdidit quia audivit. Voluerunt crgo isti videre propter illud: Vestri autem beati oculi qui vident, ct aures vestrx quae audiunt. Sed etiam nos vidimus in Joannc, oculis nostris pcrspeximus in apostolis, et manibus nostris pcrscrutati sumus in Thomse digitis. Tu autetn etc.

cumlnfanft Aspicicns a longe, ecce video Dei potentiam venientem3 et nebulam totam terram tegentem. Jte obviam ci} et dicite: * Nuncia nobis si tu es ipse

iiui regnaturus cs in popu* o Israel. Iterum, Aspiciens ctc. y. Qui regis Jsrael, mtende: qui deducis velut ovem Josephy qui sedes super Cherubtm, * nuncia nobis etc.

■jf. Jube etc. Benediclio III» Spiritus Sancti gratia illuminet scnsus ct corda nostra. 1$. Amcn.

Lectio III.

uod enim erat ab initio, quod audivimus, et quod imus, oculis nostris perspcximus , et manus uostra: scrutata: siint de vcrbo vita;,

[ocr errors]

et vita apparuit nobis. Quando apparuit ( Quando vidimus. Non sic apparebat antequam videretur. Gratias ergo Domino qui crucifixus cst pro fidcnostra, crucifixus pro cupiditatibus nostris. Mens mea in illo crucifixa est. Itaque et nunc qui Vetus Testamentum recensent, antequam cognoscant Evangelium, ct quasi quxdam dominici corporis legunt vestigia , vcnturum putant: et requirunt utrum ipse sit Christus Dei Filius qui venturus est. Et cum legunt quando cum Abraham locutus est, vcl quando se ducem militiae ccelestis ostendit, dicunt utique: Tu cs qui venturus cs. an alium expectamus? Cum autem venerintad Evangelium, ct cognoverint, illuminari coecos et ambulare claudos, audire surdos, mundatos esse leprosos, mortuos rcsurrexissq tunc dicunt: Vidimus cum, et oculis nostris pcrspeximus. Tu autem elc.

AD LAUDES.

Deus, in adjutorium etc

Ant. Descendat sicut ros.

Caut. Attcnde, coclum , et loquar, paj.

Ant. Dcscendat sicut ros Domine , misericordia supcr nos. Kyr. hyr. fsjr

[ocr errors]

»9'

Ant. ad Cnirrm senties. eolem «rdi; '•. ui •>u|>ia iu Dnrn. J».iaia Advcntus, nay itb.

Translte, transite per portas Domini: planum facite iter, et erigite lapides, et elevate signum in gentes. Ecce enim Dominus auditum \fecit ab extremo terrce. Dicite filiabus Sion: Ecce v6bis Salvator adveniet. Kyr. hyr. hyr.

Oralio serr. Deus , qui po[pulum, jfeg.

Ant. Lapides.

Cant. Cantemus Domino , |>ag. ii.

Ant. Lapides aui sunt in via, removele: ecce Dominus noster veniet cum salute. Kyr. hyr. hyr.

Oratio serr. Deus, qui tribus pueris, pag. la. • y. Dominus vobiscum.

BJ. Et cum spiritu tuo.

Ant. Latare, virgo. . Cant. Bcnedicitc, pag. 12.

Ant Lmtare , virgo Jilia Jcrusalem: ecce Jiex tuus venit. Kyr. hyr. hyr.

Dominus vobiscum.

Vj. Et cum spiritu tuo.
Oiutio I.

Omnipotens Cbriste Fili Dei, in dic Nativitatis tux propitius ad salvandum in te populum veni: ut benignitate solita ab omni dubictate et mctu tcmporis nos • 93

jubcas libcrari. Qui vivis ct regnas etc.

y. Dominus vobiscum.

RJ. Et cum spiritu tuo.

Ant. Paratus esto.

Psal. LauJate Dominum , et reliqui , pag.

Cap. Quia ipse firmans montes, et creans spiritus, et annuncians hominibus Christum venturum.

Ant Paratus esto, Israel, in occursum Domini Dei tui. Kjr. hjr. hyr.

y. Dominus vobiscum.

IV- Et cum spiritu tuo.

Psal. dir. Dominus regnavit, pag. i$.

llymn. Conditor alme , pag. i5cj. <

Kyrie cleison , duodecies.

y. Dominus vobiscum.

iV- Et cum spiritu tuo.

Psall. I Erit radix Jesse: ct qui exurget regere gentes, in eo gentes sperabunt.

Gloria Patri et Filio elc.

Erit radix Jesse etc.

y. Dominus vobiscum.

B). in Baptist. a Diac. De radice Jesse exiet virga, et Jlos de radice ejus ascendet/ et critjustitia cingulum lum. borum ejus, et Jidcs cinclo rium renum ejus.

V Et dominabitura mari usquc ad mare, ct a fluminc usque ad terminos terrae:' et erit juslitia cingulum etc.

[ocr errors]

- _ Or Atio H. omine Sancte, Pater o« mnipotens, aeterne Deus, Crcator bumana; substantix , qui Verbum tuum in Virginis uterum venire voluisti, supplicantium tibi preces bcnignus intende. Pcr. eumdcm Dominum nostrum etc. Ant Psallametintelligam.

Psabiii ioo y. 4Misericordiam ct judiciura, cantabo tibi, Domine: psallam et intelligam in via immaculata , quando venies ad me.

Perambulabam in innoccntia cordis mei: in medio domus mex.

Non proponebam ante oculos meos rem injustam: facientes pravaricationcs odivi.

Non adhisit mihi cor pravum: declinantem a mc malum non agnoscebam. Gloria Patri et Filio ctc. Ant. Psallam et intclii' gam quando venies,Domine. Compl. I. Dominus in ccelo.

, Oraho HJ. I k djuva, quxsumus , DoIJ;\ mine, plebem tuam: et ad Nativitatem Unigcniti Filii tui tribuc nos pariter pcrvenirc gaudcntes. Per eumdem etc. y. Dominus vobiscum. Bj. Et cum spiritu tuo. Psall. 11 Gaude, Sion, in Domino: lcetare et exulta, Jerusalemj quia rex tuus

« ElőzőTovább »