Oldalképek
PDF

Tunc festitiaverunl duces Eduni: et principes Moabitarum.

Apprcliendit cos tremor: et defluxcrunt omnes inhabitantes Chanaan.

Decidat super eos timor ct trcmor: magnitudine brachii tui fiaut tamquam lapis.

Donec transcat populus tuus, Dominc: donec transeat populus tuus liic (juem acquisisti.

Iuduc ct planta eos in monte Itxrcditatis tua:, in praeparato habitaculo ttto: qtiod prxparasti sanctuarium tuum, Domine, quod praeparaverunt manus tuae.

Dominus regnans in aterli um: et super saeculum ct adlnic.

Quoniam introivit equitatus Pharaonis cum curribus et asccnsoribus in mare: et induxit super cos Dominusaquas tnaris.

Filii atttem Israel ambulavcrunt per aridam: in medio mari.

Gloria Patri et Filio etc.

Ant Dextera lua, Domine, confiingat inimicos. In festis Sanctomm.

Ant. Glorioms insanctis, ftieiens mirabilia: hic Deiis liieus, et honorificabo eum. Kvr. bjr hyr. Y- Benedictus cs, Deus. B). Amcii.

IN NOCTURNO II.

Ant. Tuus sum.
Psalmvs. ilc^.

In seternum, Dominc: verbum tuum permanet in ctelo.

In generatione et progenie: veritas tua.

Fundasti terram, et permanct in xtcrmim, ordiuatione tua permauet dies: quia omitia serviunt tibi.

Nisi q.uod lex tua meditatio mca cst: tunc alidqui pcriisscnt iu humilitate mca.

In aetemum non obliviscar justilicationes tuas: quia in ipsis vivificasti me.

Tuus sum ego, salvum me fac: quoniam justiiicationes tuas cxquisivi.

Mc expectaverunt pcccatorcs ut perderent mc: testimonia tua intellexi.

Omnis consummatiouis vidi liiicin: latum mandatum tuum nimis.

Quomodo dilexi legem tuam, Dominc! tota die mcditatio mca est.

Super inimicos meos saperc me fecisti praeccptum tuum: quia in aetcrnum mihi est.

Supcr omnes docentes me intellexi: quia tcstimouia tua meditatio mea est.

Super seniores intcllexi: quia mandata tua czquisivi.

Ab omni via mala pvoliibc pcdes meos: ut custodiam man data tua.

A judiciis tuis non declinavi: quia tu Icgem posuisti mihi

Quam dulcia faucibus meis cloquia tua! supcr mel ct fa vum ori meo.

A mandatis tuis intcllcxi, propterea odivi omncm viam iniquitatis: quoniam tu legem constituisti mihi.

Lucerna pcdibus meis ver bum tuum, Domine: ct lumen scmitis meis.

Juravi et statui: custodire judicia justitia: tuae.

Humiliatus sum usquequa que, Domine: vivifica me sccundum vcrbum tuum.

Voluntaria oris mci bcnc prospcra nunc, Domine: et judicia tua doce me.

Anima mea in manibus tuis semper: ct legem tuam non sum oblitus.

Posuerunt peccatorcs laqueos mihi: et a mandatis tuis non erravi.

Haereditate acquisivi testimonia tua in xtcrnum: quia ezultatio cordis mei sunt.

Inclinavi cor meum ut facerem justificationes tuas inaeternum: propter retributionem.

Iniquos odio habui: et le

Adjutor meus et susceptor mcus cs tu: ct in verbis tuis speravi.

Dcclinate a mc maligni: et scrutabor mandata Dci mci.

Suscipe me secundum eloqui*um tuum, ct vivam: et ne confutidas me ab expectationc mca» Adjuva me, et salvus cro. et meditabor in justificationibus tuis sempcr.

Sprevisti omucs disccdcntcs a justificationibus tuis: quia injusta cogitatio eoruin csti Praevaricantes reputavi 6* mnes peccatorcs tcrra;: ideo diicxi mandata tua sempcr.

Infigc clavis a timore tuo carnes meas: a judiciis cnim tuis timui.

Feci judicium ot justitiam: non tradas mc,Dominc, 110ccntibus me.

Elige servum tuum in bonum: ut non calumnicntur mc su pcrbi.

Oculi mei defecerunt in salutare tuum: et in eloquium justitiae tuse.

Fac cum scrvo tuo sccundum misericordiam tuam: et justificationcs tuas docc mc.

Servus tuus sum cgo, da mihi intellectum: ut sciam tcstimonia tua.

Tempus faciendi, Domine: dissipaverunt iniqui legem tuam.

Ideo dilcxi mandata tua: super aurum et topazion.

Propterca ad omnia mandata tua dirigebar: omnem viam iniquam odio habui. Gloria Patri et Filio ctc.

[ocr errors]

IN NOCTURNO III.

Ant. Fiat manus.
Psaimus 118.

Mirabilia testimonia tua: ideo scrutata cst ca anima mea.

Dcclaratio sermonum tuorum illuminat mc 5 et intellectum dat parvulis.

Os mcum apcrui et attraxi spiritum: quia mandata tua exquisivi.'

Respice in mc et miserere mci: secuudum judicium diligcntium nomen tuum.

Qressus meos dirige secundum eloquium tuum: et non domineturmihiomnisiniquitas.

Rcdime me a calumniis liominum: ut custodiam mandata tua.

Facicm tuam iilumina supcr servumtuum: ctdoce me justificationcs tuas.

Exitus aquarum transierunt oculi mei: quia non custodierunt legem tuam.

Justus es, Domine: et rectum judicium tuum.

Mandasti justitiam testimonia tua: ct veritatcm tuam lumis.

Tabefceit mc zelus tuus: quia obliti sunt veiborum tuorum iuimici mci.

Ignitum eloquium tuum vehcmenter: ct scrvus tuus dilexit illud. . . ,

Junior sum ego et contemtus: justificatioiics tuas non sum oblitus.

Justitia tua, justitia in xternum: et lex tua veritas.

Tribulatio ct ncccssitas invenerunt mc: mandata autem tua mcditatio mca cst.

Justitia testimonia tua in xternum: intellcctum da milii et vivifica mc.

Ciamavi in toto corde mco, exaudi mc, Dominc: justiiicationcs tuas requiram.

Clamavi ad te, salvum mc fac: ut custudiam maudata tua.

Prxveni in maturitate ct clamavi: et in verbis tuis spcravi.

Praevenerunt oculi mei ad te diluculo: ut mcditarer eloquia tua. ,.

Vocem meam exaudi, Domine, secundum niisericordiam tuanu secundum j udicium tuum vivifica me. !. „ ,

Appropiaverunt qui pcrse-r qucbantur me, iniquitati: a lege autcm tua longe facti sunt.

Prope es tu , Domine: e< omnia mandata tua veritas.

Ab initio cognovi de tcstimoniis tuis: quia in aeternum fiindasti ea.

Vide humilitatcm meam et eripe me: quia legem tuam non. sum oblitus.

Judica jttdicium mcum et r^dime me: propter eloquium tuum vivifica me.

Longc cst a peccatoribus salus: quia justificationcs tuas ndn cxquisierunt.

Miserationes tux multx, Domine: secunduin judicium tuum virifica me.

Multi qui pcrscquuutur mc et qui tribulant mc: dc testimoniis tuis non declinavi.

Vidi non servantes pactum et tabcsccbam: quia cloquia tua non custodicrunt.

Vidc quoniam mandata tua tlilrxi, Dominc: in misericordia tua vivifica me.

Principium verborum tuorum veritas: in xteruum omnia judicia justitix tux.

Principes pcrsecuti sunt me gratis: et a verbis tuis formidavit cor meum.

Lxtabor ego super eloquia tua: sicut qui invcnit spolia multa.

Iniquitatem odio habui et abominatus sum: legem autem tuam dilexi.

Septies in die laudcm dixi tibi: super judicia justitix tux

Paxmultadiligentibus legcm tuam: et non cst illisscandalum.

Expectabam salutare tuum, Domine: et legcm tuam dilexi.

Custodivit anima mca testimonia tua: et dilcxit ea vchcmentcr.

Custodivi mandata tua ct ustimonia tua: quoniam omnes vix mex in conspectu tuo, Domine.

Appropict oratio mea in conspectu tuo, Domine: secundum eloquiumtuum da mihi intellectum.

Intrct postulatio mca in conspectu tuo, Domine: secundum eloquium tuum eripe me.

Eructabunt labia mca hymnum: cum docucris me justificationes ,tuas

Annunciabit linguameaeloquia tua: quia omnia mandata tua justitia. 'i

Fiat manus tua ut salvum facias me: quia mandata tua elegi.

Concupivi salutare tuum , Domine: et lex tua meditatio mea est. t

Vivet anima mca et laudabit te: et judicia tua adjuvabunt me.

Erravi sicut ovis qux perie* rat: require servum tuum,quia mandata tua non sum oblitus.

Gloria Patri et Filio etc. •

Ant. Fiat manus tua} Dominc, ut salvos Jacias nos. Kyr. hyr. hjr.

y. Benedictus es, Deus.

B). Amen.

In Oflicio feriali.

Y- Jube etc. Bonedictio I. Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. J'\- Amen.

Lectiones loco suo.

I§. post Lect. L

Da mihi, Domine, intellcctum, * ut discam mandata tua.

y. Quitiment te, videbunt me et lcetabuntur, quia in verbis tuis speravi: * ut discant mandata tua.

y. Jube etc. Benedictio II Sancta Dei Genitrix si t sempcr nobis auxiliatrix. Iy* Amen

ls;. post. Lect. II

Viam veritatis elegi: doce me facere voluntatcm tuam, Domine3 * quia servus tuus ego sum.

y. Adhxesitestimoniistuis, Domine, noli me confunde~ re; * quia servus tuus ego sum.

y. Jube etc. Benedictio 111 Per Virginem Matrem concedat nobis Dominus salutem ct pacem. I'v. Amen.

Deinde dicitux Leet. IQ.

AD LAUDES.
Ulumina, Domine.

Cant. Benedirtus Dominus. Ant. Iiiumina, Domine, sedentes in tenebiis et umbra mortis. Kyr. fyr. hyr.

Oratio secreta. Oremiis.

Protege nos, Deus, salutaris noster: et circumda misericors remediis prsesentibus et fuluris. Per Dominum nostrum etc. (tum alta voce ) y. Una cum Sancto Spiritu in sxcula sxculorum. l^. Amcn.

y. Dominus vobiscum.

£t cum spiritu tuo. Ant. Virtus mea. Psal. Confitemini Domino , ut supra ad Laudes pag. i3.

Ant. Virtus mea et laus mea Dominus. Kyr. fyr. fyr. y. Dominus vobiscum. I^. Et cum spiritu tuo.

Oratio I.

Deus, qui et lucem nobis tribuis teniporalem et polliceris seternam, da ut totam banc diem prosperam actuum successione ducamus: ut, quia ducem te no'vimus , quae sunt recta, te auxiliante, consequi mereamur. Per Dominum nostrum etc. y. Dominus vobiscum. tt). Et cum spmtu tuo. Ant Jn cymbalis bencsonantibus.

« ElőzőTovább »