Oldalképek
PDF

boum etlac ovium: i adipc agnorumatarictum, fiiiorum taurorum et hircorum.

Cum adipe renum tritici: «t sanguinem uvae bibit vinum.

Manducavit Jacob ct satiatttscst et recalcitravit dilectus.

Impinguatus est et incrassatus est: et dilatatus est.

Et dereliquit Dcum qui fccit cum: et recessit a Dco salutari suo.

Et incitaverunt me in alienis, in abominationibus suis: in iram compulerunt me.

Et immolaverunt dsemoniis, et non Deo, diis quos non noverant: novi ad prasens venemnt quos nesciebant patrcs

Deum qui te gcnuit, dereliquisti: ct oblitus es Deum qui nutrivit te.

Yidit Dominus et zelatus est: et exaeerbatus est prae ira nliorum suorum et filiarum.

Et dixit: Avertam faciem meam ab eis: et ostendam quid erit eis in novissimis diebus.

Quia generatio perversa est: fiiii in quibus non cst iides in eis.

Ipsi in zelum compulerunt me in non Deo: in iram concitaxerunt me in idolis suis.

Et ego ad zelum compellam eos in non gentem: in gentem insipientcm, in iram concitabo eos.

Quia ignis acccnsus est ab ira mea: et ardebit usque ad inferos dcorsum.

Comcdct terram et nascentia ejus: concremabit fundamenta montium.

Congeram in ipsis mala: et sagittae mex consumcnt eos.

Tabescent fame et esca erunt avium: retrotensio nervorum insanabilis.

Dcntes bestiarum immittam in eos: cum furore" trahentes ad terram.

A foris interficiet natos eorum gladius: et in domiciliis timor.

Juvenes cum virgine: lactentes mammillam cum stabilito seniore.

'Et dixi: Disperdam illos: ct tollam ex hominibus memoriam corum.

Nisi proptef iram inimicorum, ne longo tcmpore sint, et ne convertantur adversarii et dicant: Manus nostra excelsa est, et non Dominus fecit hxc omnia.

Quia gens perdito consilio cst: et non est in eis disciplina.

Non sapuerunt intelligerc: hxc omnia persequentur vos in futuro tempore.

Quomodo persequetur unus mille: ct duo transmovcbunt multa millia?

Nisi quia Dominus subdidit cos: ct Dominus tradidit illos.

Quia non est Dcus nostcr sicut dii illorum: inimici autem nostri insensati.

De vite enim Sodomonim vinum eorum: vitis corum , vitis Gomorrhae.

Uva eorum, uva fellis: botrus amaritudinis in ipsis.

Furor draconum, vinum corum: et ira aspidum insanabilis.

Nonne haec omnia congregata sunt apud me? et signata sunt in thesauris meis?

In die ultionum retribuam illis: in tempore, cum lapsus fuerit pes corum.

Quoniam propc est dies perditionis eorum: et erunt parata vobis.

Quiajudicabit Dominus plebem suam: et in: servis. suis consolabitur.

Vidit enim eos dissolutos: et fatigatos in abductione et dissolutos. s .

Et dixit Dominus: Ubi sunt dii eorum: in quibus confi debatis in eis?

Quorum adipem sacrificio rum edebatis: et bibebatis vinum libationum eorum?

Surgant et adjuvent vos: et fiant vobis pcotectores.

Vidctc, videte cjuoniam cgo sum: et non est alius Deus, praeter me.

Ego occidam et vivere faciam; percutiam et ego sanabo: et non est qui eripiat de manibus mcis.

Quia tollam in coalttm manum meam, et jurabo per dexteram meam: et dicam , Vivo ego in aeternum.

Quia cxacuam sicut fulgur gladium meum: ct suscipiet judicium manus mea.

Et retribuam ultionem inimicis: et odientibus reddam.

Inebriabo sagittas meas sanguine: et gladius mcos manducabit carnes.

A sanguine vulneratorum: et a captivitate capitis principum inimicorum.

Laetamini cceli simul cum eo: et adorent eum omnes angeli Dci.

Laetainini gentes cum plebe ejus: et adorent eum omncs filii Dei.

Quoniam sanguis filiorum cjus defendetur, et vindicabit et retribuet ultionem inimicis: et odientibus reddct.

. Et emundabit Domiuus: t*rram populi sui.: Gloria Patri ct Filio etc. Ard.loco suo. Kyr.kyr.kyr. : 'Ant. ad Crucem, cum dicenda est, habetur suo ;loco. Oiatio I. secreta- Oremus.

Dcus qui populum tuum ex iEgypto tenebrarum, diris operibus aggravatum, Moyse lamulo tuo duce, liberare dignatus es: nos quoque famulos tuos, dc liujus saeculi caiigine libcratos, promissam

requicm mtroire permitta* Per Dominum nostrum Jesam Christum Filium tuum ijiii tccum vivit et regnat (V. alta vocc ) Una cum Sancto Spiritu in sxcula saecuiorum. I\. Amen.

Antiphona loco suo. .

Ci.%T. Moist. Exodic.iSi.

Cantemus Domino: gloriose euim honorificatus cst.

Equuni et ascensorem: projecit in mare.

AJjutor ct prdtector: factus est mihi in salutem.

Hic Deus meus , ct lionorificabo eum: Deus patris mci, et exaltabo eum.

Dominus conterens bella: Dominus nomen est ci.

Currus Pharaonis et excrcitum ejus: projccit in mare.

Electos ascensores ternos stantes: demersit in Rubrum Mare.

Pclagus operuit eos { merserunt in profundum tamquam lapis.

Dextcra tua, Domine, glorificata est in virtute: dextera manus tua, Dominc, confrcgit inimicos.

Et per multitudinem gloriae tuse: contrivisti adversarios.

Misisti iram tuam, et comedit eos tamquam stipulam: et per spiritum irae tuae divisa cst aqua.

Gvlaveruut tamquam mu

rus aquae: geiaverunt fluctus in mcdio mari.

Dixit inimicus: Persequeas

comprehendam, partibor spo

lia: ct replebo animam meam.

Iuterficiam gladio meo: et

dominabitur manus mea.

Misisti spiritum tuum, et operuit eos marc: merserunt tamquam plumbum in aquam validissimam.

Quis similis tibi in diis, Domine? aut quis similis tibi gloriosus in sanctis?

Mirabilis in majestatibus, faciens prodigia: extcndisti dextcram tuam, et dcvoravit eos terra. ,

Gubernasti justitia tua populum tuum hunc: quem liberasti.

Exhortatus es virtute tua: in refectione sancta tua.

Audierunt gentcs et. iratnc sunt: dolores apprehenderunt omucs inliabitantesPhilisthiim. Tunc festinaverunt duces Edom: et principes Moabitarum. Apprehendit cos tremor: et defluxerunt omnes inhabitantes Chanaan. . Dccidat supcr cos timor et tremor: magnitudine brachii tui fiant tamquam lapis.

Donec transeat populus tuus, Dominc: donec transeat populus tuus hic quem acquisisti.

Induc ct planta eos in montc hacreditatis tua?, in prae parato habitaculo tuo: quod prscparasti sanctuarium tuum Dominc, quod praparaverunt manus tusc.

Dominus regnans in a:teriiiiin: et super saeculum et adhuc.

Quoniam iutroivit cquita tus Pharaonis cum curribus ct ascensoribus in mare: et induxit super cos Dominus aquas maris.

Filii autcm Isracl ambulavcruut pcr aridam: in medio mari.

Gloria Patri ct Filio etc.

Ant. loco £U». Kyr.kyr.kyr. Oratio aiicra stcf. Oremus. cus qui tribus Pucris iu caiuino ignis positis quartus adcsse dignatus es, cui facillimum cst ignium tcmperare naturas et extingucre flammarum impetus: eamdcm, Dominc, ad protcgcndas et libcrandas animas nostras extendc virtutcm. Pcr Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum qui tccum vivit ct regnat ( y. alta voce ) Una cum Sancto Spiritu in ssccula sxculorum. B> Amen.

';■'• Dominus vobiscum.

% ■• Et cum spiritu tuo.

Atuipliona loco suo. Cantpj. Trich Pieb. Dan.3. |> cncdicitc,omiiia opera Do

13

Beticdicitc, coeli, Domino.

iium, Domino.

Bcncdicitc, Angeli Domini, Domino. »

Bcncdicitc , aquae omnes quse supcr coelos sunt,Domino.

Benedicite, omnes virtutes Domini, Domino.

Benedicite, sol ct luna, Domino.

Bencdicite, stcllse coeli, Domino.

Benedicite, omnis imber et ros, Domino.

Benedicite, omnis spiritus, Domino.

Bencdicite, ignis ct aestus, Domino.

Benedicite , noctcs et dies, Domino.

Bencdicite, lumen et teneln .t ,. Domino.

Benedicite, frigus et sestuSj Domino.

Benedicite, pruina et nives, Domino.

Benedicite, fulgura et nubes, Domino.

Benedicat tcrra Domino.

Bcnedicite, moutes ct col!es , Domino.

Bencdicite, omnia nascentia in tcrra, Domino.

Benedicite, maria et flumina ct fontes, Domino.

Benedicite, cete et omnia quse moventur in aquis, Domino.

Bcnedicitc, volucres cceli, Domino.

Bcnedicite , bcstix ct oinnia jumcnta, Domiuo.

Bcnedicite, filii hominum , Domino.

Benedicat Israel Domino

Benedicite, Sacerdotes Domini, Domino.

Benedicite, servi Domini, Domino

Benedicite, spiritus et aniniae justorum, Domino.

Benedicite, sancti et humi ies cordc, Domino.

Benedicite, Anania, Azaria et Misael, Domino.

Benedicamus Patrem et Fiiium et Sanctum Spiritum.

Hymnum dicamus ct superexaltemus eum in saecula.

Hic non dicitiuGloria Patri, neque Amen.

Antlooo suoKyr. kyr.kyr.

In feriis , ioco Benedicite, dicitur Ps. 5o Mtserere mei.

In Sabbato autem dicitin? se* quens Psaimus uj.

Cnfitemini Domlno, quoniam bonus: quoniam in sxcuium misericordia ejus.

Dicat nunc domus Israel, quoniam bonus: quoniam in sccuium misericordia ejus.

Dicat nunc domus Aaron, quoniam bonus: quoniam in sseculum misericordia ejus.

Dicant nunc omnes qui timent Domiuum, quoniam bonus: quoniam in sxculum misericordia ejus.

Dominus mihi adjiitor: et non timebo quid faciat mihi homo.

Dominus mihi adjutor: et ego videbo super inimicos meos.

Bonum est confidere in Domino: quam coniidere in homine.

Bonum est sperare in Domino : quam sperare in principibus.

Omnes gcntes circumdederunt me : ego autem in nominc Domini ultus suin cos.

Circumdantes circumdedcrunt me: ego autem in nomine Domini ultift sum cos.

Circumdederunt me sicut apes, ct exarscrunt sicut ignis in spiuis: ego autcm in nomine Domini ultus sum eos.

Impulsus , vcrsatus sum ut cadcrem: ct Dominus suscepit me.

Virtus mea et laus mea Dommus: et factus est mihi in salutem.

Vox exultationis et saiutis: in tabcrnaculis jiistoruiu.

Dcxtcra Domini fecit virtutcm^ dextera Domini exaltavit me: dextera Domini fecit virtutem.

Non moriar sed vivam et enarrabo opera Domip».

Castigans castigavit m^Do

In tribulationeinvocavil)o-|minus: et morti non tiaJiminum: et exaudivit me in»dit Utitudinc.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »