A magyarok története, 3-4. kötet

Első borító
Geibel K. bizománya, 1844

Részletek a könyvből

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

283. oldal - Vitnyédi dissvasiójára hallám, hogy mondá : conscia mens recti famae mendacia ridet; semmit sem vétettem, ha veszek, ártatlan, tisztességesen, az igazságért, nemzetemért veszek, hogy ezt a törökkel való gyalázatos békességet nem javallottam, melyben nem voltam egyedül etc.
70. oldal - Éppen oly képtelenség ez, mint amilyen az volna, ha a fejedelem azt képzelné, hogy az ország az övé s nem ő az országé, hogy e millió emberek csak őérette vannak s nem ő a milliókért, hogy nekik szolgáljon.
126. oldal - Egy új csillag láttatott vala az égen : . . . az erdélyi vajda, Báthory Zsigmond, ... ki igen ifjú vala, practicát indítá a moldvai és havasalföldi Mihály vajdával, és elhajlanak a török császártól, és hajlanak Rudolphus római czászárhoz.
186. oldal - Többször hallak tőle bizodalmasabb emberei ama nyilatkozatot, hogy kész volna pallos alatt végezni életét, ha vérével az eretnekséget
137. oldal - Illyésházy, mind fekvése, mind mesterség által annyira meg volt erősítve, hogy rövid időn egész Németország sem vehette volna meg.
336. oldal - Antal sa lőpor rontó hatalmának kifejtésében leleményes eszü Gábor, ferenczi szerzetes, igazgatta, kit a magyarok...
413. oldal - AlabanCzok aligha égettek föl több helységet , öltek le azokban több ártatlan lakost, mint a pártdühtöl megvakífott, már honfiban is, ha más pártti volt, ellenséget szemlélő kufuczok. Rakovszky és Okolicsányinak az ónodi gyűlésen véleménykülönbség miatti levágatása szinlolly zsarnoki önkény volt, mint az eperjesi mészárlat.
361. oldal - ... hogy tanácsosai azokat a magyar uraknak előadják; a nemzet szabad akaratát azonban ezen újítások elfogadásában vagy félrevetésében nem akarja megszorítani 0...
108. oldal - Schwendinek — nem lehet karddal eldönteni.... Krisztus és az apostolok másként tanítottak. Az ő kardjok volt a nyelv, a tanítás, az isten igéje sa keresztényi élet....
310. oldal - ... azonban a legengedelmesebb is ritkán kerülte el, hogy vermeiből a gabonát, ládájából megzsugorgatolt vagyonát, mezejéről al aromnyájal hálául el ne rabolják a garázdák.

Bibliográfiai információk