Századok, 1. kötet

Első borító
Akadémiai Kiadó, 1867
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

26. oldal - s nép nagy része hajlandó is volt ugyan a hires tudóst, ki magát a lefolyt politikai bonyodalmakban a gyakorlati élet mezején is szintoly ügyesnek
23. oldal - a német egyház fenhatóságától, jól tudván, hogy a kereszténység megalapítása is csak e feltétel alatt válik lehetségessé a szabadságára, függetlenségére oly igen féltékeny
24. oldal - s holtáiglan a legbarátságosabb viszonyban maradt sógorával, Istvánnal; ki viszont egész terjedelmében gyakorlá a maga politikai s
25. oldal - épen ezen korban is sokat foglalkodának azon gondolattal, miként vethetnének gátot a német császárok uralomvágyának
22. oldal - veszélyt nem lát a maga függetlenségére abban, ha Henrikkel folytatja a barátságot, melyet vele
33. oldal - a koronát, mint királyi rangja s hatalma jelképét, a pápától s nem a császártól
26. oldal - a tudomány szomja égeté, s kérelmeire a császár nem ellenzé, hogy tanulmányainak befejezése végett Reimsba menjen,
33. oldal - idején, bizonytalan; az emlékekben semmi nyoma. De ha tétetett volna is, annak
301. oldal - Paris Liber Baro a Spankau, haereditarius dominus in Pernadicz et Altensattell, Sacr. Caes.
156. oldal - meg hamissitási, a derec szent irasbol es a regi szent iras mag'arázo Doctoroknac

Bibliográfiai információk