Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

RÖVIDÍTÉSEK.

am.

mn.

olvasd : annyi mint

annyi mint áth.

átható ige átu. átvitten átv, ért. = átvitt értelemben belsz. belszenvedő ige elu. elvontan, elvont értelemben ért. értelemben fér. kn.

férfi keresztnév fn. fönév fö- és mn. = fő és melléknév gyak. = gyakorlatos hari. szr.

harmadik személyraggal h. = helyett helyn. = helynév helyr. belyragok v. helyraggal htn. határtalan mód ih. =

k8z,

kötszó külsz = külszenvedő ige 1. = lásd m. = múlt idő mayash, = magashangon melyh. = mélyhangon mivelt. = miveltető

melléknév mváros = mezőváros névk. névképző nöi kn. = női keresztnév

névmás névr. névrag önh.

önható ige ösz, — öszvetett p. v. pl. például par. parancsoló mód tb. többes szám t.i. = tudniillik 11. = tárgyeset tulajdon ért. tulajdon értelemben

vagy

[ocr errors]
[ocr errors]

V.

igehatárzó igek. = igeképző isz, = indulatszó k. középige Icics. kicsinyező km. = közmondat

vesd öszve.

1. Ö.

A MAGYAR NYELV

SZÓ TÁ R A.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBIZÁSÁBÓL

KÉSZÍTETTÉK:

CZUCZOR GERGELY ÉS FOGARASI JÁNOS.

M. TUDOM. AKAD. RENDES TAGOK.

NEGYEDIK KÖTET.

PEST,

EMICH GUSZTÁV MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁL.

1867.

RÖVIDÍTÉSEK.

am.

[ocr errors]

fér. kn.

olvasd : annyi mint

annyi mint áth.

átható ige átu. átvitten átv, ért. = átvitt értelemben belsz. belszenvedő ige elv.

elvontan, elvont értelemben ért, értelemben

férfi keresztnév fn. főnév fő- és mn. = fő és melléknév gyak. = gyakorlatos harm, szr.

harmadik személyraggal h. =

helyett helyn. = helynév helyr. = belyragok v. helyraggal htn. határtalan mód ih. = igehatárzó igek. = igeképző isa. = indulatszó k = középige Icics, kicsinyező km. = közmondat

mn.

ksz. kötszó
külsz = külszenvedő ige
1. = lásd
m. = múlt idő
magash, — magashangon
melyh. = mélyhangon
mivelt. = miveltető

melléknév
mváros - mezőváros
névk. = névképző
nöi kn. női keresztnév

névmás névr. pévrag önh. önható ige ösz, öszvetett p. v. pl. például par. parancsoló mód 16. = többes szám t.i. tudniillik tt. tárgyeset tulajdon ért. = tulajdon értelemben v. = vagy v. ö. = vesd öszve.

nm,

A MAGYAR NYELV

SZÓ TÁ R A.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

KÉSZÍTETTÉK :

CZUCZOR GERGELY ÉS FOGARASI JÁNOS.

M. TUDOM. AKAD, RENDES TAGOK.

NEGYEDIK KÖTET.

PEST,
EMICH GUSZTÁV MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁL.

1867.

« ElőzőTovább »