Oldalképek
PDF

szó T Á R A.

NEGYEDIK KÖTET.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ösz. = öszvetett
p. v. pl. például
par. = parancsoló mód
tb. = többes szám
t. i. = tudniillik
tt. = tárgyeset

tulajdon ért. = tulajdon értelemben
v. = vagy
v. ö. = vesd öszve,

SZOTARA.

А MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA MEGBIZÁSÀBÓL

KÉSZI'TETTÉK :

_QZUCZOR вышлет »es FOGARASI JANOS.

M. TUDUM. AKAI). BENDES ‘РАНОК.

NEGYEDIK кбтЕт.

1
РЕЬТ,
шпон uUszTÁv лысины AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁI..

1867.

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »