Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

3) Különös észrevételt tesz valamire. Állításodra azon egyet jegyzem meg, hogy . . . . Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy ... V. ö. JEGY, JEGYEZ.

MEGJEGYZÉS, (megjegyzés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely által valamit megkülönböztetés, ráismerés végett jegygyel látunk el. A könyvben irónnal tett megjegyzések. 2) Megbélyegzés. 3) Elmebeli működés, melynél fogva valamit emlékezetünkbe felrovunk. Megjegyzésre méltó, ami megérdemli, hogy elménkben különösen megtartsuk. Megjegyezni való. 4) Különös figyelmeztető észrevétel, vagy kifogás. Az eléadott értekezést megjegyzés nélkül helyben hagyni.

MEGJELÉL v. –JELÖL, (megjelél) ösz. áth. Bizonyos jel által megkülönböztet vagy ismérhetővé tesz valamit. Hancsikokkal megjelelni a határvonalt. Az egy párthoz tartozókat bizonyos szinü szalaggal megjelelni. V. ö. JEL.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

MEGJELENIK, (megjelenik) ösz. k. Abban különbözik a megjelen igétől, hogy ez szabad, önkéntes akaratot fejez ki, midőn amaz önkénytelen működésre vonatkozik (miként ez mindazon igékre nézve áll, melyek ik-kel vagy ik nélkül használtatnak). A meghívott személy megjelen : valamely újon nyomtatott könyv megjelenik.

MEGJELENÍT, (megjelenít) ösz. áth. Képzelő tehetsége által az elmultakat, vagy térben távollévőket úgy állítja elé, mintha most és itt léteznének. A történeti szinműiró megjeleníti az elmult eseményeket. Szinpadi eléadásban megjelenítik a távoli cselekvényeket.

MEGJELENT, (megjelent) ösz. áth. Valamit tudomásul ad, különösen ha ezt tennie kötelessége, vagy legalább kötelességének tartja, vagy udvariságból vagy jó akaratból helyesnek találja. A fogadósok tartoznak megjelenteni vendégeiket az illető hatóságnak. Szolgám által megjelentettem barátomnak, hogy elutazom. A régieknél am. nyilvánít: „Hogy megjelentessenek (revelentur) sok szüvekből gondolatok." „Kinek jelentetett meg" (cui revelatum est). „És megjelenté (manifestavit) ő dicsőségét." (Tatrosi codex). V. ö. JELENT.

MEGJELÉZ, (megjeléz) ösz. áth. Jellel vagy jelekkel ellát. Megjelezni a gőzhajón elviendő málhákat.

MEGJOBBÍT, (megjobbít) ösz. áth. 1) Valamit jobbá tesz, mint előbb volt. Megjobbítani az épületeket. Megjobbítani magát. 2) Bizonyos járandóságot megnagyobbít. A tisztek és szolgák fizetését megjobbítani. V. ö. JOBBIT.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »