Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

E szóról Révainak alapos véleménye oda megy ki,
hogy gyöke mag egy jelentésü a növények azon ter-
ményével, melyet magnak nevezünk, mely t. i. az
egész növényt mintegy kis tokban rejtve foglalja, s
nem csak a terményt jelenti, amint héjastul, burkos-
tul létezik, hanem szoros ért, annak belsejét, székét,
csiráját, mely az egésznek lényegét, s mintegy lelkét
teszi. Ez értelemben nem csak hangra, hanem foga-
lomra is rokon hozzá a héber mocha, és arab much,
azaz valaminek bele, széke. A képes kifejezéseket
kedvelő keletiek, nevezetesen a héberek nyelvében a
lélek jelenti magát az illető személyt is egészen véve
pl. nephesch lélek, személyragozva naphschi nem csak
lelkem, hanem enmagam is. Így a magyarban is magam
am. belsőm, s ami bennem lényeges, a lelkem, mint-
egy magva, csirája a személyességnek. Midőn a ma-
gyar mondja: szeretlek mint a lelkemet, am. magamat.
Magába szállni, am. lelkébe, belsejébe. Magán kivül
lenni, am. az öntudatnak székhelyén kivül, azaz lel-
kén, eszén, eszméletén kivül lenni. Adelung a német
selb selbst szókról úgy vélekedik, hogy a Seele egy
eredetű velök. A szlávban is szamo am. maga, és sze-
me szjeme am. mag. Innen hasonlat nyomán valószinü-
leg gyanítható, hogy a latin egomet, tumet, ipsemet
egyik alkotó része met egy a medium, medulla szók
gyökével.
Azon alaposnak látszó ellenvetést lehetne itt
tenni, hogy a mag (semen, medulla) magom, magod

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »