Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Meghosszabbítani a kertet, a vaspályát, az épületet. Meghosszabbítani a ruhát, kötelet. Meghosszabbítani a határidőt, a szünidőt. Meghosszabbítani az életet. Meghosszabbítani a váltót, azaz a lejáratot, vagyis fizetési határidőt későbbre halasztani. MEGHOSSZABBÍTÁS, (meg hosszabbítás) ösz. fn. Cselekvés, mely által valamit meghosszabbítanak, továbbá azon eredmény, mely ama cselekvés által eszközöltetik. Az árok meghosszabbításán dolgozni. A nyugidő meghosszabbításaért könyörögni. V. ö. MEGHOSSZABBÍT. MEGHOSSZABBODÁS , (meg-hosszabbodás) ösz. fn. Azon állapoti változás, midőn valami meghosszabbodik. A tavaszi napok meghosszabbodására várni. V. ö. MEGHOSSZABBODIK. MEGHOSSZABBODIK,(meg-hosszabbodik) ösz. k. Mintegy magától hosszabbra nyúlik, megnövekszik. A nyiretlen szakál, hajak meghosszabbodnak. Tavaszkor a napok meghosszabbodnak. MEGHOSSZABBÚL,(meg-hosszabbúl) ösz. önh. l. MEGHOSSZABBODIK. MEGHOSSZíT, (meg-hosszít) ösz. áth. Hosszura megnyújt, megtold valamit. Különbözik tőle a meghosszabbít, mert ez viszonylagos többszörözött nagyítást jelent, amaz pedig viszonytalant és egyszerüet. MEGHOSSZUL, (meg-hosszúl) ösz. önh. Hoszszura elnyúlik. Jelenti a hoszmértéknek viszonytalan és egyszeres növését, megnyulását. V. ö. MEGHOSZSZABBODIK. MEGHOZ, (meg-hoz) ösz. áth. 1) Az eltüntet, eltávozottat ide, különösen visszahozza. Meghozni a szökevényeket. Az elveszett juhot meghozta a pásztor, 2)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »