Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Itt a meg előre bocsátott gyakorlaton alapuló s be-
végzett tényt jelent.
MEGGONDOLÁS, (meggondolás) ösz. fn. Cse-
lekvés, midőn valamit észszel meghányunk, s ennek
következtében valamit határozunk vagy következte-
tünk. Amit a józan ész minden embernek sugal, ahhoz
sok meggondolás nem kell.
MEGGONDOLATLAN, (meg-gondolatlan) ösz.
mn. 1) Személyre vonatkozólag am. könnyelmü, he-
behurgya, szeles, ki előre nem gondolja meg, mit és
miért tesz, ki a dolog mellett és ellene szóló okokat
vizsgálóra nem veszi, ki vakon cselekszik. Meggon-
dolatlan ifju. 2) Mondjuk az ily személy tetteiről is.
Meggondolatlan beszéd. Meggondolatlan vállalat. Ha-
tározóilag am. meggondolatlanul.
MEGGONDOLATLANSÁG, (meg gondolatlan-
ság) ösz. fn. Könnyelmüség, hebehurgyaság, szelesség
az elhatározásban; a teendő dolgok meg nem fonto-
lása. Meggondolatlanság volt tőled ily jöttment ember
becsületébe bízni.
MEGGONDOLATLANUL, (meg-gondolatlanul)
ösz. ih. Könnyelmüleg, hebehurgyán, szeleskedve, az
illető dolgot meg nem hányvavetve. Fontos dologba
meggondolatlanul ne fogj.
MEGGONDOLT, (meg-gondolt) ösz. mn. 1)
Személyről szólva, ki valamit észszel meghányvet.
Érett eszü, meggondolt férfiak tanácsát követni. 2)
Tettre vonatkozólag, amit az ész meghánytvetett, min-
den oldalról megvizsgált, és úgy határozott el. Meg-
gondolt beszéd, itélet. Meggondolt vállalkozás.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »