Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

MEGEGYEZ, (meg-egyez) ösz. önh. 1) Valakivel bizonyos dologra nézve egy véleményben, egy szándékban, egy akaratban van. Tudományos, vallási, polgári nézetekben megegyezni valakivel. 2) Bizonyos alkut, szerződést végképen megköt. A árán ötszáz forintban megegyeztünk. Abban egyeztünk meg, hogy stb. 3) Valakivel megfér, nem ellenkedik, megbékül. Szép dolog, ha a házasok megegyeznek egymással. A házsártos szomszéddal nehéz megegyezni. Hagyjuk abba a viszálkodást, s egyezzünk meg. V. ö. EGYEZ.

MEGEGYEZÉS, (megegyezés) ösz. fn. 1) Mint a megegyez származéka am. cselekvés, midőn valaki egy másikkal vagy többekkel egy véleményben van, szerződést köt stb. V. ö. MEGEGYEZ. 2) Öszhangzási állapot, mely bizonyos dolgok között létre jön. V. ö. MEGEGYEZIK.

MEGEGYEZIK, (meg-egyezik) ösz. k. Abban különbözik a megegyes igétől, hogy ez személyekre,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

MEGENGED –MEGÉNT 208 kelik a szép hölgyeket. Szélesb ért. mondják más dolgokról is. Megénekelni a tavasz kellemeit, ifjuság örömeit. Hány költö énekelte meg már a bort?! MEGENGED, (meg-enged) ösz. áth. 1) Szabadságot ad valakinek, hogy tehessen valamit. A szolgának megengedni hetenként egyszer a sétálást. Nem a gyermeknek mindent megengedni. Az ily mondatokat hogy kötszóval lehet feloldani. Engedd meg fiadnak, hogy utazzék (az utazást). Engedjétek meg, hogy szóljak. 2) Megbocsát valakinek valamit. Engedd meg gondatlan szavaimat. Isten a megtérőnek megengedi neit. Ez értelemben meg helyett el is állhat. Használtatik egyszerüen is tárgyesetes viszonynév nélkül. Engedjetek meg, ha megbántottalak benneteket.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »