Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

3) Képes kifejezéssel, megáll az ész, midőn működése megszünik, midőn tovább gondolkodni nem képes. Úgy meg volt lepve, úgy elbámult, hogy megállt bele az esze. Ily borzasztó dolgokra megáll az ember esze. 4) Képes kifejezéssel am. helyben hagyható, mi úgy maradhat amint van, min változtatni nem kell, mi az ész törvényeivel megegyezik. Ezen állítás, vélemény megáll. Ezen fonák állapot meg nem állhat. 5) Megmarad, titokban marad. Nem áll meg nála v. benne a szó. • Ez dolgot nem tartók illetlennek, ha Kegyelmed csak azzal közli,az kivel illik és az kinél megáll." Báthory István király levele. (Történelmi Tár. VIII. K. 215. l.). 6) Tárgyesetes névvel megállani a csatát, am. nem hátrálni; megállani a szemközt jövő vadat ; szavát megállani, am. megtartani, teljesíteni, latínosan: szavának állani; megállani a sarat, valamely bajban, nehézségben, küzdelemben kitartónak lenni. „ Biztosan csak az állja meg helyét, ki magát ahhoz kötelességeinek erős kötelékeivel lánczolva érzi". B. Eötvös J.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

MEGBÉCSÜLHETETLEN – MEGBÉLL 178 ruhát, pénzt. 3) Valamely ingó vagy ingatlan vagyonnak árát, értékét, vagy a benne tett kárt meghatározza. Kisajátítás előtt megbecsülni valamely telket, szölőkertet. Osztály alkalmával megbecsülni az örökséget. Megbecsülni a tilosban tett károkat. V. ö. BECSÜL. MEGBÉCSÜLHETETLEN v. – BECSÜLHETLEN, (meg-becsülhetetlen) ösz. mn. Nagymondó kifejezés, s am. a maga nemében igen becses, igen drága, kinek v. minek mása nincsen; kit v. mit eléggé becsülni, tiszteletben tartani nem lehet. Megbecsülhetetlen érdem, kincs. MEGBÉCSÜLTET, (meg-bécsültet) ösz. mivelt. Valamely vagyonnak, jószágnak árát, értékét, vagy a bennök tett kárt hozzá értő egyének által meghatároztatja. Az örökösök eskütt emberek által megbecsültetik az illető tömeget. A károsult megbecsülteti a szenvedett kárt. V. ö. MEGBÉCSÜL.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »