Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

MARAD –MARAD 1 02 marad, jókor elvégezhetjük mezei munkánkat. Ez így sokáig nem maradhat. Ez értelemben is leginkább egyezik vele az időbeli állandóságot jelentő tart,pl. híre, neve örökké megmarad, azaz tartani fog. 2) Valaminek bizonyos állapota, és tulajdonságai nem változnak. Hivatalban, szolgálatban, katonaságnál maradni. Én barátod maradok. Ez a gyümölcs egész télen romlatlan marad.Sokáig szép és egészséges maradt. Állapotjegyzővel: állva, ülve, fekve maradni. Az ajtó és ablak nyitva maradjon. Tátva maradt a szája. Bizonyos határozókkal: állandóan feltétele mellett maradni. Ebben maradjunk. Hol is maradtunk? Maradjunk előbbi véleményünkben, szándékunkban. 3) A vele viszonyban levők eltünte után mint rész külön állapotában létezik. A többi elment, mi pedig maradunk. Ha ötből kettőt elveszünk. marad három. Az elhunytnak rom gyermeke s egy háza maradt. Ha mind elpártolnak is, mi hiveid maradunk. Sok vagyona úgy elfogyott, hogy alig maradt mindennapi kenyérre valója. Az árviz lefolyt, csak itt-ott maradtak némely tócsák belőle. Jut, ha marad. (Km.). Ha elfogy is a hold, megmarad a neve. (Km.). Maga maradt, mint varga a vásárban. (Km.). 4) Helyre vonatkozólag, am. bizonyos helyen folytonosan létezik. Otthonn, városban, falun maradni. Sokáig a templomban maradni. Asztalnál, ágyban maradni. Itt lehetetlen maradnom. Ellentéte: megy, távozik. Átv. ért. bizonyos helytől távol létezik. Hol maradtál oly sokáig, hogy nem jöttél haza? Sokáig elmarad a posta. Ez értelemben megfelel neki: késik. Ide tartozik ezen mondat: aki nem halad, az marad, azaz késik, vagyis mig mások előre sietnek, ő az alatt elébbi nyugalmas lassu állapotát folytatja. 5) Valósággá nem leszen, s valósulása mintegy továbbra halad. Ezt elvégezzük,a többi hadd maradjon. Az egész dolog abban maradt. Ha még meg nem történt, tehát maradjon. 6) Régies értelemben am. marasztaltatik. Fején maradni. „Vagy fején vagy feje váltságán marad a letiltott fél." (In capitali vel emendae capitis sententia prohibitus ipse condemnatur. Verbőczy régi forditása II. r. XX. czím). „Melyben feje, jószága vesztén marad."(In qua et caput et bona amittuntur. Kitonicch forditása Kászoni János által 1647. évb. 6. lap.) V. ö. MARASZT. 7) Néha am. elvesz, meghal. Sokan a csatatéren maradtak. A háboruban három fia oda maradt.Sajátságos kifejezések: nem maradhatok valakitől vagy valamitől, azaz nem szabadulhatok, nem menekülhetek. Nem maradhatok az álomtól,am. alunnom kell. Ezen alkalmatlan embertől nem maradhatok. Öszvetételekben: kimaradni valahonnan vagy valamiből, am. megszünni azon helyben vagy állapotban lenni; elmaradni, am. a többitől elhagyatni; megmaradni, am. a tartós létezést, állapo tot tettleg gyakorolni; benmaradni valamiben, am. bizonyos helyből vagy állapotból ki nem menekülni, pl. benmaradni a sárban, szégyenben, gyalázatban. maradt a jószág,am. a jószág örököse lett. Rajta maradt az áru, szégyen, am. nem menekülhetett tőle. Minthogy ezen igében alapfogalom az időbeli tartósság vagy azonos állapotbeli folytonosság, innen

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »