Oldalképek
PDF
ePub

Sadoc autem et Abiaihar sar.erdotes; Azarias filius Nathan super illos qui assistebant regi; Zabud filius Nathan amicus regis; et Ahisar praepositus domûs; et Adoniram filius Abda super tributa ( III Ruis, IV, 3, 4).

35 Anno autem septimo confortatus Joiada, assumpsit

centuriones Et iniit cum eis fœdus. Qui circumeuntes Judam congregaverunt levitas de cunctis urbibus Israël et principes familiarum Israël, venerunlque in Jerusalem.

Iniit ergb omnis multitudo pactum cum rege Pepigit

autem Joiada fœdus inter se, universumque populum et regem , ut esset populus Domini..... Assumpsitque centuriones et fortissimos viros ac principes populi et omne oulgus terrœ, et fecerunt descendere regem de domo Domini Et collocaverunt eum in solio regali Pepigit

ergb Joiada fœdus inter Dominum et inter regem et inter populum, ut esset populus Domini, et inter regem et populum Lœtatusque omnis populus terrse et civitas con

quievit [H Chroniq., xxin.— IV Rois , XII, 17, 20).

36 Sed cùm roboratus esset, elevatum est cor ejus Ingressus est templûm Domini, adolere voluit ineensum super altare thymiamatis. Statimque ingressus post eum Azarias sacerdos, et cum eo sacerdotes Domini octoginta, yiri fortissimi, restiterunt regi atque dixerunt : Non est tui officii, Ozia, ut adoleas ineensum Domino , sed sacerdotum, hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujusce ministerium : egredere de sanctuario, ne contempseris : quià non reputabitur tibi in gloriam hoc à Domino Deo (II Chronique, xxvi, 16, 18).

3y Et vidit populus actum Simonis.... et posuerunt eum ducem suum , et principem sacerdotum ( I Ma en Au. , XIV, 35).

38 Statim Josue filius Nun ait: Domine mi Moyses, prohibe eos. At ille : Quid, inquit, remularis pro me? Quis tribuat ut omnis populus prophetet, et det ei Jehovah spiritum suum ( Nombr., XI, 29 ).

3g Ecce dies venient, dixit Jehovah. .... Dabo legem meam in visceribus eorum et in corde eorum scribam eam.

Et non docebit ultra vir proximum suum, et vir fra

trem suum, dicens: Cognosce Dominum : omnes enim cognoscent me à minimo eorum usque ad maximum. ( JÉRÉM., xxvi, 3i3-4)

4o Nombr., XI, XII.

4i Caxmet, Dissertât, sur la police des anciens Hébreux. Tom. II de la Bible de Vence, pag 207.

42 Histoire univers., IIe part., § m, V, IX. 43 Mœurs des Israélites, § XXV, pag. ii6.

44 Surrexitque Moyses, et sequentibus eum senioribus Israël dixit ad turmam (Nomb., XVI, 25). Voyez tom. III, pag. 6 )

45 Accesseruntautem principes familiarum .... nliorum Joseph : locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt ( Nomb.,"XXXVI, 1 ). Le texte dit: Adfacies Moysis, et adfacies principum capitum patrum, à Moïse et aux principaux chefs des pères , ou anciens d'Israël.

46 Congregate ad me omnes seniores per tribus vestras, atque praefectos, et loquaraudientibus eis (Deuleron., XXXI, 28 ). La Vulgate se sert des mots majores natu et doctores; qui ne rendent pas exactement ces fonctions.

47 Scripsit itaque Moyses legem hanc et. tradidit eam sacerdotibus filiis Levi qui portabant arcam fœderis Domini, et cunctis senioribu» Israël ( Deuteion., XXXI, 9 ).

48 Praecepit autem Moyses, et seniores Israël populo dicentes ( Deuteron., XXVII, i ).

49 Et dixit Dominus ad Moysem : Congrega mihi septua— ginta viros è senioribus Israël, quos nosti, qubd ipsi seniores populi sint ac praefectores ejus.... Venit igitur Moyses et narravit populo verba Domini, et congregavit septuaginta viros è senioribus populi .... et scripti fuerint ( Nombr., XI, i6, 24, 26).

50 GuÉMAR. Babyloniq., de Synedriis , fol. 17. —SelDEN, de Synedriis. Non constituant magistratus nisi viros sapientes, exercitatos in lege, doctos valdè, scientes quoque aliquid de cseteris artibus ( Maimonide, de Synedriis, cap. 1 ). — Nous verrons plus loin que c'est dans les petits sénats que le grttnd conseil choisissait, de l'avis des docteurs, les membres nouveaux.

51 Considerate ergb , fratres, viros ex vobis boni testimonii septeiri, plenos spiritu sancto et sapientiâ, quos confirmamus super hoc opus.... Et placuit sermo coram omni multitudine. Et elegerunt Stephanum, etc.. . . Hos statueront ante conspectum Apostolorum ; et orantes imposuerunt eis manus ( Actes des Apôtr^ 3-6 ).

52 Praeceptum verb divinum est ut eligantur in Sjnedrio magno sacerdotes et levitœ juxta illud : et accèdes ad sacerdotes et levitas ( Deuteron., XVII, 9., de Synedriis, cap.. II;).

53 Surge et ascende ad locum quem elegerit Dominus Deus tuus. Veniesque ad sacerdotes levitici generis, et ad judicem qui fuerit illo tempore (JJeuteron., loc. cit. ).

Sf+Exod^ XXIV, \lk

55 II Chroniq., XIX.

56 Vade et congrega seniores Israël .... Et ingredieris tu, et seniores Israël, ad regem iïEgypti (Exod., m, 16, 18).

57 Et accedentes ad Zorobabel, et ad principes patrum dixerunt eis .... Et dixit eis Zorobabel et Josue et reliqui principes patrum Israël.... Tune surrexerunt Zorobabel et Josue et cœperunt œdificare .... Seniores autem Judseorum sedificabant .... Et dimitte fieri templum à duce Judaeorum, et à senioribus eorum (Esdras, IV, 2,3; V, 2:; VlTi3, 7).

58 .... Qui nati fuerint ex Idumaeis, aut .|VEgyptiis, tertiâ generatione intrabunt ( Deuteron., XXIII ).

59 Senatus major in conclavi lapideo. Numerus illorum eratLXXl, sicutdicitur .... Qui grandiorsapientiâ cœteros. omnes antecellebat, eumque faciebant praesidem , seu caput consessûs. Is ipsus est quem eruditi appellant Nassi, hoc est principem : isque prseest loco Mosis magistri nostri. At qui inter septuaginta senatores, annorum ratione natu maximus erat, eum collocabant à dextris illius, vocabantque ab bet-din, patrem consistorii. Cœteri sedebant ordine prometionis et dignitatis.. .. Circumsodebant autem dimidiam quasi arcam semi-circulariter, ut eos ambo praesides princeps et pater omnes simul in conspectu haberent ( MaiMONIDE, de Synedriis, cap. I, § 3. — "vorstius. SchicKard, de jure reg. Hebrœor, pag. 8).

60 Sapience, ou Imitation de Salomon. Habebo propter hanc claritatem ad turbas, et honorem apud seniores juvenis; et acutus inveniar in judicio. . . . ( VIII, 10, et seq ).

6i MlSCHNA, tom. 11, de Mensuris templi, BethDIN, Maison du jugement; Maison du Dieu fort, da Dieu vérité, équité.

62 Histoire des Juifs, liv. II, ehap.. II, §6V

63. Déclaration du grand Sanhédrin, Paris, 1807.

64 Adestis omnes filii Israël; decernite quid facere debeatis ( Jug., xx, 7 ).

65 Et ait ad omnem cœtuhi Israël rex David: Si placet vobis, et à Domino Deo nostro egreditur sermo quem loquor, mittamus .... Et respondit multitudo ut ità fieret -r placuerat enim sermo omni populo (I Chroniq , XIII, a, 4)

66 Lettres de quelques Juifs à Voltaire, tom. II, letlr. II,

67 Dixi vobis in illo tempore : Non possum solus .... Tune respondistis mihi : Bona res est quam vis facere .... Et accessistis ad me omnes, atque dixistis : Mittamus .... Çùmque mihi sermo placuisset, misi ( Deuleron., i, i4, 22 ).

68 Bellum arbitrarium nonnisi ex LXXI auctoritate suscipitur. . . . (mischna, tom. IV, de Synedriis, cap. I, § 5, — Bartenora.Maimonide, Juges, xx. .— In bellum arbitrarium educit ( rex ), ex sententiàconsilii magni ( MisChna , idem, pag. 217).

69 Urbs atriumve , nonnisi his jubenlibus , amplificatur (MisaisA, loc. cit.).

70 Tribus, pseudo-prophetes, sacerdos magnus, nonnisi ex istorum judicum consessu judicantur.... In nullam urbem sententia universalis apostasiœ fertur nisi ab hoc judicum collegio ( MlSCHNA, loc, cit. ). Mine lex egreditur et transfunditur in universum Israël. ( Id., de Synedriis; — GuÉMARE; — SELDEN, de Synedriis, lib. III, pag. 18 ).

7 1 Contrat social, liv. IV, ch. XV.

72 Lettres de quelques Juifs à Voltaire, IVe part., lettr. Il, note.

Les résolutions deviennent stériles quand il n'y a pas eu de conseil, disent les Proverbes : la multitude des conseillers les affermit ( XV, 22; XXIV, 6).

73 Esprit des Lois, liv. XI, ch. VI.

74 De minoribus rebus principes consultant ; de majoribus ©mnes; ità tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur ( de Morib. Germanorum , § IX ).

75 Et dixit ad me : Ingredere et vide abominaliones pessimas quas isti faciunt; et ingressus, vidi •.• • Et septuaginta viri de senioribus domûs Israël, et Jesonias filius Saph.au stabat in medio eorum , stantium aille idola . .... Et dixit ad me : Certè vides, fili hominis , quee seniores domûs. Israël faciunt in tenebris ( Êzéchiel, vin, 11, 12).

76 Et haec sunt verba epistolœ quam misit Jeremias prophète de Jerusalem, ad reliquias seniorum transmigrationis, et ad sacerdotes, et ad prophetas et ad omnem populum quem traduxerat Nabuchpdouosor de Jerusalem- in Baby- lonem ( JÉRÉM., XXIX, 1 ).

77 Rehum praesidens consilii ( la Vulgatedit : Rehum Beeltheem , prenant pour un nom propre les deux mots <juj signifient maître du conseil ), Rehum prsesidens cpnsilii,, «t

[ocr errors]
« ElőzőTovább »