Magyarország' statistikája, 2-3. kötet

Első borító
Trattner-Károlyi tulajdona, 1843
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

3. oldal - Tertius status iuramenti sic fűit : ut isti principales personae, qui sua libera voluntate Almum sibi dominum elegerant, quod ipsi et filii eorum nunquam a consilio ducis et honore regni omnino privarentur.
84. oldal - Decretum unicum de 13514) establece "ut universi veri nobiles, intra terminos regni nostri constituti, etiam in tenutis ducalibus, sub inclusione terminorum ipsius regni nostri existentes, sub una, et eadem libertate gratulentur...
51. oldal - VICISSE (In omni autem proelio non tam multitudo et virtus indocta quam ars et exercitium solent praestare victoriam.) Nulla enim alia re videmus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae.
3. oldal - Primus status iuramenti sic fuit : ut quamdiu vita duraret, tam ipsis, quam etiam posteris suis, semper ducem haberent de progenie Almi ducis.
14. oldal - Ut supra puncto primo praemissum est, toties quoties ejusmodi Inauguratio Regia intra ambitum saepefati Regni Hungariae, successivis temporibus diaetaliter instauranda erit, toties Haeredes et Successores Nostri, futuri neocoronandi haereditarii Reges, praemittendam habebunt praesentis diplomaticae assecurationis acceptationem, deponendumque superinde Juramentum. Nos itaque, praedicta universorum Statuum et Ordinum Regni Hungariae et Partium eidem...
30. oldal - Et ut haec nostra tam concessio quam ordinatio sit nostris nostrorumque successorum temporibus in perpetuum valitura, eam conscribi fecimus in...
102. oldal - ... szerint lészen szabad, hogy a befogadandó sertések a makk-mennyiséggel legalább három hónapig érjék be ; — azon esetben pedig, ha a makk az uraság által befogadott idegen sertések száma miatt 3 hónapoknak lefolyta előtt elfogyna, a jobbágynak innen következett kára téríttessék meg.
135. oldal - Esse hanc ex verbo Dei legitimam ministri vocationem, ubi ex populi consensu et approbatione creantur qui visi fuerint idonei; praeesse autem electioni debere alios pastores, ne quid per levitatem vel per mala studia vel per tumultum a populo peccetur.
11. oldal - s koronájához tartozó tartományainál, a' régi törvényes szokásnál fogva érintetlenül fenmaradjon. 5. Mint már az 1-ső pontban előbocsátva volt, valahányszor...
99. oldal - A' néposkolák általjában véve rosz karban vannak. Ugyanis ezekre nem fordittatik annyi gond, mint a' deák oskolákra, 's az országtól semmi fundus rájok nem levén, az egész fentartása a' szegény parasztokra nehezül. Mi következik pedig innen? Az, hogy a...

Bibliográfiai információk