Bevezetés az algebrába

Első borító
Typotex Kft, 2007 - 717 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

Kiss Emil az ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a matematikai tudományok doktora, a szakterület neves kutatója és elismert oktatója.
A könyv a lineáris
algebra kivételével az algebra teljes területét felöleli: a komplex számoktól és a polinomoktól indulva a csoportok, gyűrűk és testek klasszikus struktúráin átívelve eljut az általános algebrákig és a modern alkalmazásokig. A tárgyalt hatalmas anyag ellenére a szerző olvasmányosan, maximális érthetőségre törekedve, a formalizmus helyett a lényeges gondolatokat, az elmélet belső logikáját kiemelve vezet végig az algebra birodalmán, és az Olvasóval, annak aktív közreműködésére is építve fedezi és fedezteti fel ennek a világnak a szépségeit, látható és rejtett összefüggéseit.
Az együttgondolkozásnak fontos eszközei a gondosan összeállított feladatok és gyakorlatok, amelyek az elméleti anyaggal szorosan összeépülve szolgálják a fogalmak és tételek mélyebb megértését, a bizonyítások fontos lépéseinek jobb megvilágítását, a kapcsolatok, alkalmazások izgalmas bemutatását és további érdekes vonatkozások felvillantását.
 

Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként

ELTE Alkalmazott matematikus hallgatók kötelező Algebra irodalma
Remek mű

Tartalomjegyzék

Komplex számok
1
Az ábrák jegyzéke
17
Polinomok
33
A polinomok számelmélete
79
Csoportok
141
Gyuruk
271
Galoiselmélet
339
felelo részcsoportok
374
Galoiselmélet
653
Modulusok
656
Általános algebrák hálók
658
Hibajavító kódok
663
Megoldások eredmények
665
E Az eloismeretek összefoglalása
667
Véges matematika
674
Analízis
675

Modulusok
421
Általános algebrák hálók
479
Hibajavító kódok
559
Mi az algebra?
581
Függelékek
587
A térido szimmetriái
622
Utazás az Andromédaködbe
631
U Útmutatások ötletek a feladatokhoz
635
Polinomok
636
A polinomok számelmélete
639
Csoportok
643
Gyuruk
649
Lineáris algebra
678
T Példák táblázatok
681
Konkrét csoportok
682
A görög betuk táblázata
684
Angolmagyar algebrai kisszótár
685
P Számítógépes programok
691
Névmutató
693
Jelölések
697
Tárgymutató
701
Irodalom
713
Copyright

Gyakori szavak és kifejezések

Bibliográfiai információk