Oldalképek
PDF
[ocr errors]

:

kedvesét el akarta szakasztani. Hen riette ismerte már Lajost, és az ő charakterét a' Szellhof beszédjeiből, azért is ollyan oldalról mutatá magát e' különös ifjoncznak, amellye nek Lajosra igen kedvező benyomást kellett tennie. Természetesnek, egyszerűnek, emberi sziyűnek mutatá magát, és Lajos szintúgy szánta

i

savarodása is abban a' mértékben enyészett, a' mint Lajos mind in. kább inkább magához tért. Csupán csak azt kerülte, hogy Lajossal magánosan ne legyen. Végre elmenének.

mellett hagyá a' dolgot. „Bizonyo.

tél erre a különös emberre. Az a' hir, hogy Jegyes vagy , igen erősen hatott reá. Ez az ember nem szokta szivének valamelly érzeményét el-, palástolni. Én csak azt csudálom, hogy nyomon meg nem mondta neked, melly nagy benyomást tettél

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »