Oldalképek
PDF
[ocr errors]

Még kinosbb vala neki, hogy Lajos olly bizonyosnak tartotta, hogy ő Márit elveszi. Csak eggyszer kérdezte volna tőle: „Talán csak hiv vagy hozzá? elveszed ?" úgy leg. alább szólhatott volna ellene valamit, vagy kijelenthette yolna két. ségét. De ha Lajos körül volt, 's valamit kezdett akadozya beszélni, mindég azzal szakasztotta-félbe Lajos : „Héj csak Mári itt legyen, csak ő feleséged legyen !5 's ez ellen nem lehetett szólni semmit. Szellhof tehát hagyá magát a' tajtékzó folyamtól vitetni. Valóban keményen meg

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

mondá a' Haditanácsnok én Kegyednek Tisztartót szerzettem ; most pedig azt akarom jelenteni az Ur

nak, hogy én semmit sem csinálok félen ; mert eggyszersmind Tisztar.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Atyám, teljességgel nem !" Minden nevetett, csak Szellhof és Lajos nem. Lajos felálla és hirtelen elhagyá a szobát. Haraggal futott végig eggyszer kétszer szobáján. Nem tudta mire határozni magát. Először . ugyan ismét azonnal vissza akart menni az ebédlőbe, és Szellhofnak az ő Mári erant való hívtelenségét nyilván szemére hányni. Majd ismét Berghorn juta eszébe. Berghórn egy vétket sem gyűlölt rettenetesebben, mint valamelly leány erant való hív. telenséget. Százsor is kijelenté ma. gát az erảnt Lajosnak, és mindenkor lángoló szemekkel beszélt arról. A dolog' fundamentoma az ő régi tör. ténetében volt. Szellhof nem volt még forma szerént beiktatva a' Tisztartóságba, 's Lajos érzé, hogy megrontană Szellhofot, ha a' Berghorn jelenlétében vetné neki szemére az

vétkét. Abban a pillantatban bé. -lépe Berghorn a' Lajos' szobájába: „Ugyan, kedves fijam , hova lettél?

« ElőzőTovább »