Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nyörű leirást tett róla, karakteréről, szeretetre méltó voltáról, hogy Szell

a' fejébe, hogy tán hirtelenkedett

is Jettivel. Állapotja folyvást szorongatóbb lett. Ott üle szemközt Lajossal , 's nem meré szemeit feli' vetni. Eszközökról gondolkozék, mellyek által kivonja magát azon zavarodásból, mellybe őtet a' Lajos'

jelenléte ejtette, és nem látott sem· mit. Vége volt mindennek; mert

már két nap mulva el akara jönni Jetti, hogy kedvesét és jövendőbeli lakhelyét meglátogassa. Mihelyt sserét teheté, oda hagya Lajost, haza mene, eggymásba ölté karjait, 's szobájában, melly az előtt két órával néki a' boldogság* lakhelyének látszott, úgy jára fel 's alá, mint eggy tömlöczben, azonban mind a' mellett is inkább aggódott azon, mint... fog ki ütni a' dolog, mint magán a cselekedeten'; inkább félt a' Lajos' szemrehányásaitól, 's az Oreg' bizodalmának elvesztésétől, mint a'. Mári' könnyeitől; inkább a' gyalá. . zattól mint a' vétektől. De ez többnyire igy szokott lenni az emberek. · között!

« ElőzőTovább »