Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

dom, nem tehettem azt fel felőled, és köszönöm néked, hogy hitemben meg nem csaltál. De úgy megyen az: ha az ember eggy ostoba tettet csinál, száz más következik után. na, és az ember szerencsétlen, mi. nekelőtte maga gondolná.“ Szellhof sóhajtozott, és a' Lajos' mejjére borúlt. . ii . .

- Most már a'Berghórn' másik jószága felé folyt az útazás. Szellhofnak kisérni kellett őket, hogy Lajost, a jobbágyoknak, mint Berghorn' örökösét törvényesen bemu

« ElőzőTovább »