Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

tánna haza jöttem. Kegyed olly sokszor zavarba hozott engemet, most már visszaadtam a kölcsönt kedves Sógorom és Szomszédom !"

[ocr errors][ocr errors]

kat. „Az élet' gondjai meg fogják érlelni őket; mert bizonyos tekintetben még mind a ketten gyermekek. Hagyja magokra! az a gond, a' mellyet egyiknek a' másikért viselni kell, meg fogja adni az ő charakteröknek azt a' munkásságot, a' mellynek még egyedül vagynak hij. jával.“ Eggy egész óra kivántatott arra, hogy Zéburgné ezen plánumnak követésére reá álljon. Általlát. ta ugyan ő annak hasznos voltát; de ez, hogy: „Mit fog rólam mondani a' világ, ha Rózát olly egészen

egész ékesszóllását majd csak nem felforgatta. Végre még is reávevé Burkárd, hogy az ő plánumában megegyezzen , eleibe terjesztyén neki, hogy hiszen a' világ előtt mondhat valami summát, a' mennyit akar, · hogy adott Rózával. – Az ifjak csak

nem jönnek. • Zéburgné znásodszor ment érttek.

« ElőzőTovább »