Oldalképek
PDF
[ocr errors]

szer higyj nekem. En mindent megtehetek, csak te nálad lehessek; mindent. Már próbáltam. Már három

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

most sem győződhetett-meg a felől,
hogy Lajos Róza nélkül elutazzon,
éppen az előtt való nap kérdezte-
meg a' Prédikátort, vallyon, ha a"
szükség kivánná, nem eskethetné-e
öszve minden czeremónia nélkül a"
két fiatalt. A' Prédikátor tehát nem.
Játott a' dologban egyebet szokott
Burchandismusnal. Öszveesketẻ hát
a gyönyörű párt minden bizodal-
matlanság nélkül. Róza reszketett
az alatt mint nyár levél , Lajos pe-

dig egészen nyugodtan maradt. Bi"zonyság-levelet kért az esketés felől,

's azzal ismét nyugodtan visszasétált Rózával a' Zéburgué' kertibe. De Róza már elkezdett epekedni. Leült és merően nézett eggy szegletbe. Lajos emlékezteté őtet adott szavá-' yá; Róza eleinte erőltette magát ; azután pedig valósággal olly vidám és jó kedvű lett, a' millyen lehet eggy olly tiszta lélek, a' ki legfőbb áhajtását elérte. Végre csak arra kérte Lajost, hogy legalább még ma ne

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »