Oldalképek
PDF

szegény Róza. Lajos éppen azt mondta , Burkárd is, és Róza ismét nevetett és enyelgett, mint az előtt, is várta napról napra az ő Lajosának hivatalját,

Eggy napon ezt a levelet kapá . Lajos: „Kedves Burkárdom! ugyan emlékezik-e még valamelly T*** B*** Grófnéról Pyrmontból ? legalább még én emlékezem az Úrról. A' Szekretáriusom 'elment. Annak nem sok leyelet kell irni; de azok az apró jótétemények, mellyeket jobbágyim' szegényebb részére áraszt. latok, az ő felvigyázása alatt van. nak. Az Ur' szivét ismerem ; a' szegények jól lesznek vele , 's én, a'ki a' szegényeket szeretem, hasonlóképen. Ha tehát az Urnak 300 tallér, az én barátságom, és eggy boldog házban való élés nem igen kevés, tehát irja-meg, mikor fogadhatom az Urat, hogy megmondhassam, hogy én a' virtust még most is szeretem, 's következésképen az Urat

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »