Oldalképek
PDF

elkezdé: „Néném, most tudom már. Róza arról a korcsmáról szól, a' hova azt a leányt vittem." – „Micsoda korcsmáról ? hiszen én nem tudok benne semmit.“ – Végre általlátta Róza, hogy a Nénje semmit sem tud arról, 's igy osztán száz kérdés és felelet után világosságra jött az egész történet annyira, hogy a Nénje megfoghatá. • Nagyon különösen munkálkodott ez Zéburgnéra. „Szegény Fiú!" igy szólla ő, megkoppantván Lajosnak orczáját. „Csudálatos leány!" ezt. tevé-hozzá azonnal : „nem nyithattad-fel hamarabb a szádat, mint most? mint most, a midőn . . . Valóban igy soha sem vóltam megzavarodva. De hát a Düpüiekkel hogy vólt a dolog?" Lajos elbeszéllé a maga furcsa visszaútazását a kocsiban, és a maga megismerkedését azon két leányokkal, duellumát, Róza után való lovaglását, 's megmutatá Nénjének a' Rehberg** czédu

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

„Néni, abban ártatlan Lajos, minden bizonnyal, azt magam hallottam! De Lajos hát mikor Hanussal éjtsza

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »