Oldalképek
PDF
[ocr errors]

Burkárdnak mosolygása rettegésben tartotta , Róza pedig kezdett nem figyelmezni többé, 's a' Lajos kezét szorongata az asztal alatt. Egyszerre felálltak mind a'ketten, és Nagyanyót elkezdett beszédének közepette az asztalnál hagyták. Róza Lajossal az ő szobájába ment. Itt sokáig szorosan áltölelve tartották egymást. Azután Róza a' Lajos' ölébe ültés Lajosnak el kellett beszélni, miként lett ő szegénnyé. Ez az elbeszéllés elnyelt minden egyéb ideákat. Rózának nem jutott többé eszébe, millyen gyanúja volt neki Lajos felől. Minden féltékeny képzeletei megfojtódtak az ő magányosságának örök álmodozásai között ; legalább elfelejtődtek annyiban, hogy alkaTom nélkül nem ébredhettek-fel. Azután Róza beszélte-elő a' Lajos' kérdéseire, hogy hogy jött ő Ellbergre, a' dolognak a' Tisztartó' levele által való egész eszközöltetését, és ezen édes bizodalmas órában (szinte egé

szen az ő gyermeki esztendeikbe csevegték-vissza magokat) kiüríté Róza is az ő erősen megtömött zseb-jét, és megmutatá Lajosnak mind

azokat a' drágaságokat, a' mellyeket magával hozott, hogy őtet az éhségtől megmentse. Négy órával az előtt oda le lehetetlen lett volna az neki; Lajos is ezred résznyire sem illetődött-meg az ő szerelmének ezen: új bizonysága által, mint oda le al hozott élelemn-eszközök által ; mert . a legbizodalmasabb szerelemnek gi viszonyja ismét egészen helyre állt közöttök. Minekutánna Róza minden portékájit kirakta vólna, monda Lajos egész nyugodtsággal : „Nem, Róza, olly szegény nem vagyok. Csak vidd-vissza mind ismét; nekem nem szükséges ! Most már mind két kezével tartá Róza a' zsebjét, és Lajos egyenként ismét bele rakott mindent. Midőn a'csattrà került a sor, monda: „De hát más csattod van-e most Róza ? Róza mu

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »