Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Most már elkezde a' Nénje közelebbről tudakozódni, hogy mit akar hát Róza tulajdonképen Lajosnál, és ekkor ismét olly szegényűl ütöttekki a' Róza' feleletei, hogy a' Nénje örömest visszavonta volna szavát, ha Róza szerencsétlenségre ismét a nyitott ablaknál nem ült volna.

„Jól van, Róza! elmegyünk,“ monda a' Nénje: „csak azt igérdmeg, hogy semmit sem fogsz cselekedni az én akaratom nélkül. Ezt megigéré Róza , és az ő elutazásának akadályai egyszerre el valának

hárítva. Másnap reggel az ajtó előtt 1. állt a' négy lovas szeker, és Róza Lolly vig volt, mintha eggy országot

oszthatna-meg Lajossal, midőn látta, hogy az ő kofferjét felkötötték. Minden- drágaságát 'a' zsebjébe dugta, még a' Lauter Tanácsnok' ajándékait is, mellyeket végtére elvett, és a' mellyeket az előtt mindég félre

hányt; az arany óra, 's egynehány a gyűrűk, barátságosan megfértek

most együtt az ő arany fülön-függő... jivel, 's eggy ezüst iró eszközzel, mellyet a Nénjétől kapott, eggy arany fűzőtővel és púder-késs-el az ő zsebjében. Pénze is mind: ott volt, mellyet még a' Karolinától való kölcsönözés által is. szaporitott vala. A hajába vóltak szúrya minden rez.. gó-tőji, azonkivül titkon eggy pár ezín csattot vásárlott magának, mert az ezüst Lajosnak az éhelhalástól va16 megszabaditására volt szánva. Igy kágott a' szekérbe a vastagan tele tömött zsebbel, mellyen az egyik kezét szüntelen nagy gonddal rajta tartotta.. Szegény gyermek annyira aggódott Lajoson, hogy még azon kisértetbe is jött, hogy Karolinának minden drágaságát magához vegye, és midőn: szobáját elhagyta, olly tel.: Ketetlenséggel nézett-széllyel, mint

ha mindent magához akarna venni. • Most már folyt az útazás Ellberg !!

felé. Mennél közelebb jutott Róza
a kedves Ellberghez, annál szoron..

III.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »