Oldalképek
PDF

vett az Agensétól, hogy Ellberg, a nélkül hogy az ő neve neveztetett. vólna, az ő számára megvétetett, és hogy a' mennyire kitapogathatta, az; Öreg Burkárd valami helyet keres a, Fijának, a' mellyből az ifjú elél hesscn. Ez az utólsó túdósitás meg

[ocr errors]

valą. Az öreg Réktor, a' ki annak mingyárt az első hirere kijött, telJességgel nem vehetett magán erőt. Csudálatos dolog volt látni, hogy oz az öreg ember olly szemekkel, mellyekből a' könnyeket vissza akarta nyomni, és a' mellyek még is: mindannyiszor újra kiomlottak, is odly szózattal, melly férfias és bátorsággal teljes akart lenni, azonban fél síráshoz hasonlított, a' maga öreg barátjának a' Sztoa' legszebb szententziájit diktálta, egész helye. ket elmondott Szenekából, 's utóljára azzal rekesztette-be, hogy sirni kezdett mint a' gyermek: ,,Kedves barátom! monda néki: ,,bátran! bátran! gondolja-meg csak, hogy Kegyed integer vitae, scelerisque purus; mit árthat Kegyednek a'szerencsétlenség? hiszen a szívét magával viszi, és igy elmondhatja: omnia mea mecum porto! vagy senki sem mondhat. ja azt él a földön. .,'S e beszéd

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »