Oldalképek
PDF
[ocr errors]

éppen most eskettetett-jszve Mül. lerrel.“ – „Úgyde az Istenért, Fijam Uram,“ mondá Nagyanyó valóban megbosszankodva: hiszen , hiszen, ollyan, mintha itt Törökök és Pogányok közt lakna az ember. Keresztség, esketés, mindég úgy megy, mint a' postán. Valósággal, úgy látszik, mintha Fijam Uram szégyenlené az Úr Istent. A' lyányom. mal is illyen nyakra.főre ment a' dolog, koszorú nélkül, mint Márival.“ - „Ugy? hát az én feleségem is

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »