Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

beszédjei. Fejeskedett, ha gyógyú-
lását emlitették. Még az Orvosnak
is ellent mondott. Azt állitá, hogy
érzi a' maga halálát. Bosszankodva
látta magát 's a' visszatérő rózsákat

orczájin a' tűkörben, mellyet Ka.. rolina tarta eleibe. Végre el kelle

lagynia az ágyat. Ujjolag kezdék sarkalni, hogy adja már kezét Lauternek. Ujjolag elébbi helyhezletébe esett, de nem az elébbi érzésekkel. Most már tudta, hogy Lajos szereti õtet; most jobban mint valaha irtózott idegen eggybeköttetéstől, de most már bátorsággal is birt , ellene szegezni magát e' szövetségnek. Napról napra halasztá válaszát : most azt mondá, hogy még meg se gyógyult egészen ; majd ismét hideglelésének visszajövését tetteté, és annak megbizonyitására, sokszor három nap is elhevert az ágyban. Minden nap reménylé Lajosnak isméti megjelenését. Kérdezősködött után. na. Senki se tudta, hol yan. Még

[ocr errors]

nem ment haza Ellbergre. Csupán az atyja tudta hol tartózkodik, 's nem mondta-meg. Végre a' Róza' magaviselete 'a' Zéburgné' nagy tolerantziája mellett is, szenvedhetetlen

's azonban még sem akart kereken nemet mondani. Az okok, mellyekkel maga viseletét mentette, olly üresek valának, 's annyira kilátszott belőlök, hogy csupán csak halogat nis akarja a dolgot.. hogy már most Róza és a Nénjei közt némelly kemény scénák is adák-elő magokat.

Ingyen sem kell gondolni, hogy Róza meg akarta magának tartani Lauter Tanácsnokot, ha hogy Lajos el nem jönne. Még csak nem is gondolkozott többé Lauter Tanácsnokról, sőt világosan kimondá neki, hogy nem mehet hozzá. A' Tanácsnok, a' ki Rózába igen nagyon, 's hogy az igazat megvalljuk, magába még inkább szerelmes volt, megkissebbitésnek tartá az egész Publikum

« ElőzőTovább »